RISHIKIM LIBERAL I SISTEMIT TË EMIGRACIONIT KANADEZ

RISHIKIM LIBERAL I SISTEMIT TË EMIGRACIONIT KANADEZ

Ministri Kanadez I emigracionit John McCallum ka shpallur kohet e fundit që qeveria do të bëjë ndryshime radikale pëe sa I përket faturës së qytetasisë në mënyrë që të ulen kërkesat e njohurive të implementuara në 2006, të cilat kërkonin që emigrantët e rinj e moshave 14 deri në 64 vjeç të kalonin provimin për të drejtat Kanadeze dhe përgjegjësitë, bazuar në fletoren zyrtare. Liberalët gjithashu planifikojnë të ulin nivelin e gjuhës të përcaktuar në 2014. Që nga ajo kohë qytetarët e ardhshëm duhet të tregonin një nivel të përshtatshëm gjuhe të anglishtes ose frëngjishtes duke bërë një testim ose duke treguar nivel të duhur gjuhe nga programet e financuara nga qeveria, të cilat mundësohen falas

Sipas Liberalëve kjo ishte problematike , sepse shpesh herë , familjarët sponsorizojnë të moshuarit (prindërit, gjyshërit) në një moshë të madhe dhe kjo e bën të pamundur për ta që ti përmbushin këto nivele të larta në anglisht dhe frëngjisht. Këta Kanadez të rinj luajnë një rol të rëndësishëm në ritjen e fëmijve dhe në ndihmesën e fëmijve, pa përmendur të drejtën e tyre për të marë pjesë në jetën politike në shtetin e ri.

Mesa duket Liberalët kanë plan të kthehen te diçka që ngjan me sistemin e emigracionit që ekzistonte para vitit 2000, që nuk kishte kriter gjuhe dhe kërkoheshin vetëm emigrantët e moshës nga 18 në 54 vjeç të kalonin një test logjit të përgjithshëm për Kanadan.

Përgjatë rgjedhjeve të fundit Kanadeze, Partia Liberale e Kryeministrit të ri, Justin Trudeau, propozoi shumë reformat të reja në sistemin e emigrimit Kanadez. Ndryshimet e reja do të ndikojnë në kategorit e mëposhtme

– Kuotat vjetore e sponsorizimit për prindërit dhe gjyshërit do të dyfishohet nga 5000 në 10000 viza, duke lejuar më shumë prindër dhe gjyshër për të emigruar në kanada në 2016. Si rrjedhim buxheti për të përballuar për të përballuar klasin e emigrantëve familjar që do të dyfishohet, duke ulur kohën e pritjes për familjarët.

– Kandidatët që kanë të afërm në Kanada do të kenë mundësin të marrin më shumë pikë në profiling e tyre Express Entry, thus eliminating the discrepancy betëeen the points they receive under the Federal Skilled Ëorkers Program (FSËP) and those they ultimately gain ëhen assessed under the Express Entry rules.

– Periudha e pritjes prej dy vjetësh për Rezidencën e Pëehershme për individë të sponsorizuar nga partnerët ose bashkshortët Kanadez do të menjanohet.

–Mosha maksimale e fëmijve që varen nga prindërit to të shkojë nga 19 në 22, duke e bërë më të lehtë për emigrantët të sjellin fëmijët e tyre më të mëdhenj në Kanada

–Taksa $1,000 për vlerësimin e tregut të punës për familje qe kërkojnë kujdestari për antar me problem mendore ose fizike do të hiqet.

– Refugjatët ose ose ata qe kerkojnë mbrojtie dhe janë në pritje të

–Koha e rezidencës për qytetarin Kanadeze do të ulet par ata që kanë një leje pune dhe sudimi të cilët më pas bëhen resident të përhershëm

Jo të gjith janë të lumtur me këto ndryshime.Ekspertët Konservator dhe opinionistët vazhdimisht ngrenë zerin duke pretenduar se reformat që po bëhen, duke pretenduar të rregullojnë difektet të bëra nga Tories, do të çojn Kanadan mbrapa. Të gjithe do ta shohim shumë shpejt

 

Share

Comments are closed.