Programin e Sistemit Federal të Punëtorëve të Kualifikuar

Lajmërim i rëndësishëm: në 4 Maj 2013,Qytetaria dhe Emigrimi Kanadez (CIC-Citizenship and Immigration Canada) do të fillojë të marri aplikimet për Programin e Sistemit Federal të Punëtorëve të Kualifikuar.Ndryshe nga mënyra se si aplikantët janë përzgjedhur vitin e kaluar,programi i ri eleminon listën e vendeve të punës.Në formën e tij të re ,programi do të përfitojë ve çanerisht nga të rinjtë me shkollë të lartë dhe aftësi të lartë në një nga gjuhët zyrtare Kanadeze.Mos hezitoni të na kontaktoni për një vlerësim falas të aftësive tuaja për të përmbushur kriteret e reja.
Vini re që ç’do aplikant duhet te nise dhe diplomen e tij ose të saj (të skanuar) në mënyrë që autoritetet Kanadeze të vlerësojnë në javët në vazhdim se sa pikë do të marrë ajo sipas CIC.Firma jonë do t’ju asistojë ju në ç’do hap të proçesit,duke përfshirë dhe vlerësimin e diplomës tuaj.Koha është shumë e rëndësishme sepse numri i aplikimeve që pranohen ç’do vit është i kufizuar.

Share

Comments are closed.