PËR NJË MËNYRË MË TË MIRË KONSULENCE: NJË PËRGATITJE PROFESIONALE DHE ME KOHË MË TË SHKURTËR E APLIKIMIT TUAJ “EKSPRES”.

PËR NJË MËNYRË MË TË MIRË KONSULENCE: NJË PËRGATITJE PROFESIONALE DHE ME KOHË MË TË SHKURTËR E APLIKIMIT TUAJ “EKSPRES”.

1 Janar , 2015 po afrohet shpejt, dhe me të po hyn në fuqi një mënyrë e re për selektimin e aplikantëve për katër programet e emigrantëve ekonomik:: FSW (Federal Skilled Workers) puntorët e kualifikuar, FST (Federal Skilled Trades) mjeshtrit me përvojë, CEC (Canadian Experience Class) klasa e eksperiencës Kanadeze dhe PNP (Provincial Nominee Programs) programet e provincave. Ç’fare vjen më poshtë prek më shumë programin e punëtorëve të kualifikuar FSË I cili është dhe më popullori për aplikantët, pork a dhe principet bazë të të gjithë proçesit që do të ndyshojë mënyrën e aplikimit Kanadez për vitet në vazhdim

Ndryshimet në sistemin e rim und të gjehen direct në faqen e CIC (Citizenship and Immigration Canada) Qytetaria dhe Emigacionit Kanadez duke klikuar këtu. Po ju tregojmë më poshtë disa nga lajmet më të rëndësishme të bëra publike nga përfaqësuesit e CIC në konferencën kombëtare të CAPIC në datat 7 dhe 8 Nëntor 2014.
1)Duke filluar nga 1 Janar 2014 ç’do aplikant mund të jëtë I aftë të hedhë informacionin I tij në databasën e CIC në të cilën një “Profil I shpejtë alikimi do të krijohet” për ta. Deri në këtë fazë askush nuk ka fituar pork jo do të pasohet me një periudhë pritjeje në fund të së cilës ai ose ajo do ti kërkohet të bëjë një aplikim të vetvetes (ITA: Invitation to Apply) “Ftesë për Alikim” e cila do të varet nga kushtet e mëposhtëme:


a) Me sa mjeshteri ka hedhur aplikanti informacionin në databasë në mënyrë që të të tërheqë vëmëndjen e CIC, e një rëndësie të veçantë do të jetë zgjedhja optimale e punës së dëshirua dhe e destinacionit në Kanada (në lidhje me trendin e dinamikës së tregut të punës së zonës së aplikimit)
b) Sa janë konkurentët e tij në kohën kur CIC proçedon me aplikimin, sepse do të ketë kuota vjetore për pranimet dhe kuota të veçanta për çdo përzgjedhje.
c) Nëse përfiton ose jo kandidati nga ofertat e punës të validuara nga ESDC (Employment and Social Development Canada); CIC është në djeni se vetëm një pjesë e vogël e kandidatëve do të jenë në gjëndje të sigurojnë këto oferta, kështuqë përzgjedhja do të bazohet kryesisht në kriteret ‘’a’’ dhe ‘’b’’ më sipër. Megjithatë kandidatët do të inkurajohen të regjistrohen me JOB Bank, faqa zyrtare e ESDC-së me shpresën që ata do të zgjojnë kureshtjen e ndonjë punëdhënësi potencial

2) Përpara se të plotësoni një ITA, CIC-ja do ju bëjë një vlerësim paraprak pas së cilit do të krijojë një grup kandidatësh potencial ku do të përfshihen ata qe, bazuar të vetëdeklarimi , përmbushin kërkesën e moshës, edukimit, përvojës së punës dhe aftësis gjuhësore. Në mënyrë që të bësh pjesë në këtë grup aplikantësh të përzgjëdhur, aplikanti duhet të provojë që ai/ajo ka plotësuar dy kërkesat kryesore : ka kaluar në mënyrë të suksesshme një test gjuhe dhe ka arritur një vlerësim të kredencialeve arsimore (ECA) nga një institucion Kanadez të akredituar nga CIC.Kështu që përpara se të mendoni se ç’do të ndodh më tej , kandidati pritet të shpenzojë shuma të konsiderueshme vetëm që të hyjë në proçesin e përzgjedhjes.

 

3) Pasi përcaktohet grupi I aplikantëve potencial (I cili rifreskohet periodikisht bazuar në aplikimet e reja dhe nda azhornimet e atyre të cilët kanë aplikuar), CIC do të vazhdojë me afishimet periodike (kriteret nuk zbulohen në publik) kjo do të nominoj ata që përzgjidhen për proçeset e mëtejshme. Kjo nuk është një llotari si ajo e SHBA-së , përzgjidhen vetëm ata kandidatë që janë në krye të piramidës, ata që sipas CIC kanë premise më të mëdha për tu integruar në tregun e punës, në përgjithësi, ata të cilët mund të vendosen në mënyrë më të suksesshmet në Kanada. Megjithëse radhitja në databasën e aplikimit nuk ka rëndësi (dhe ky është inovacioni më spektakolar në sistemin e ri I cili e ka braktisur parimin e I pari që hynë I pari shërbehet: first come, first served) është e qartë që sa më I vogël numri I atyre që aplikojnë të parët për përzgjedhje aq më I madh është shansi për të qënë në majë të piramidës.

 

4)Ata që përzgjidhen në çdo hap do të marrin ftesë për të plotësuar aplikimin (ITA) dhe kanë një afat maksimal prej 60 ditësh për ta bërë këtë gjë. Nëse dështojnë eleminohen. Në momentin që aplikimi plotësohet (me kushtin që është e plotësuar sepse ndryshe aplikanti skualifikohet), CIC premton se viza e emigrantit do të lëshohet brenda 6 muajsh

5) Ata të cilët nuk kanë marrë një ITA Brenda 1 viti do të fshihen nga database, por janë të lirtë të provojnë serisht vitin tjeter e keshtu me radhe,…

Megjithatë nëse ndodh ndonjë gabim (vështirë të mos bëhen duke parë kompleksitetin e sistemit të ri) në secilën prej proçedurave të mësipërme mund të sjelli dështimin e proçedurave me prespektivën e përsëritjes së gabimit në vazhdimësi ndërkohë që kandidati aplikon çdo vit me shpresën që do të shkojë mirë. Alternativa është e thjeshtë kërkoni asistencë profesionale, paguani një përfaqësues të autorizuar. Përpara se të bëni me kokën tuaj kujtoni ndryshimet fondamentale që sisitemi I ri ka sjellë në mënyrën se si përzgjedhja bëhet. Në të vërtetë deri tani pjesa më e madhe e kandidatëve merakoseshin që të përmbushnin kriteret e aplikimit për të marrë pikët e duhura për të arritur kualifikimin, dhe nëse profesioni I tyre ishte në listën e CIC. Nga 1 Janari 2015 nuk do të ketë më listë profesionesh (kushti I vetëm është që profesioni ti përkasë njërit nga tre nivelet e para të NOCNational Occupational Classification), por duke arritur kriteret e aplikimit nuk do të mund të siguroni dot asnjë garanci që do të merrni ftesën për të bërë aplikimin (ITA). Sfida e vërtetë qëndron në eleminimin e konkurencës dhe sigurimi I një vendi sa më shpejt të jetë e mundur në majë të piramidës. Kjo deri në momentin që kandidati merr ftesën për ITA; më pas ai ose ajo duhet të sigurohet që aplikimi të mbushet e të dërgohet brenda afatit kohor prej 60 ditësh dhe që të mos përmbaj asnjë mosmarrveshje me aplikim “Profil I Shpejtë” që është krijuar në fillim. Këto gabime sado të vogla do të rezultojnë në eleminimin e kandidatit paçka mundimeve te tij të mëdha.

Share

Comments are closed.