Home

Kjo do t’ju informojë se ne do të ndërpresim djalin tonë në seksionin tonë shqiptar si rezultat i orientimit të fundit të Qeverisë Kanadeze që e bën të pamundur për aplikantët që nuk flasin anglisht ose frëngjisht të sigurojnë vendbanim të përhershëm ose të përkohshëm në Kanada.

Jeni te interesuar per banim te perhershem apo te perkohshem ne Kanada? Kini kujdes nga konsulentet fantazme.

Futuni ketu per te marre ndihmen e duhur nga profesioniste shume te kualifikuar dhe te certifikuar nga qeveria kanadeze.

LAJMËRIM I RËNDËSISHËM!

Duke parë futjen në fuqi menjëherë të proçedurave të reja firma jonë do të hapi për ju një llogari në portalin tonë ku ne do të mbledhim dhe do të përzgjedhim informacionet tuaja në mënyrë që të jenë gati për hedhje në portalin e CIC-së menjëherë pas 1 Janarit 2015 dhe të maksimizojmë shanset tuaja për tia dalë.

LEXONI NË FAQEN TONE TË LAJMËRIMEVE PSE NJË PËRGATITJE KOHORE E APLIKIMIT TUAJ ËSHTË SHUMË E VLEFSHME SI PARARENDËSË E APLIKIMIT PROFIL I SHPEJTË.

Këto janë disa nga shërbimet tona:
• Do ju bëjmë një vlerësim të potencialit tuaj emigrues.
• Do ju hapim një llogari në portalin e klientëve dhe do I përgatisim të dhënat tuaja në mënyrën e duhur për aplikimin në profiling e shpejtë.
•Do fusim të dhënat tuaja në databazën e CIC-së duke përdorur llogarin tonë në “CIC Portal: Authorized Paid Representatives”.
•Do ju regjistrojmë në JOB BANK duke u përpjekur ti paraqesim të dhënat tuaja në një mënyrë sa më atraktive të jetë e mundur për punëdhënësin. Sapo një punëdhënës të identifikohet do I japim atij te gjithë asistencën e nevojshme për validimin e ofertës së punës nga ESDC.
• Do të ndërmarim hapat e nevojshme në mënyrë që të marrim një vlerësim pozitiv të diplomës dhe të profesionit tuaj nga një prej Institucioneve Kanadeze të akredituara nga CIC.
• Do të monitorojmë në mënyrë të vazhdueshme aplikimin tuaj dhe ta azhornojmë sa herë të jetë e nevojshme, duke u përshtatur me dinamikën e tregut të punës Kanadez.
•Do të mbajmë lidhje me CIC-në e cila është e detyruar të na sjellë të gjithë korespondencën tuaj firmës sonë duke mënjanuar kështu riskun e email-ve që mund të përfundojnë pa dashur në koshin tuaj.
• Sapo ITA të jepet ne do të përgatisim dokumentet e nevojshme në mënyrë që të jemi në gjëndjë të nisim aplikimin tuaj Brenda 60 ditëve dhe të mënjanojmë mosmarrveshjet me Profilin e Shpejtë.
• Më pas do të monitorojmë të gjithë proçesin derisa të jepet viza për ju dhe familjen tuaj