RESTRUCTURAREA SISTEMULUI DE SELECTIE A IMIGRANTILOR CONTINUA IN RITM ALERT

RESTRUCTURAREA SISTEMULUI DE SELECTIE A IMIGRANTILOR CONTINUA IN RITM ALERT

 

La recenta Conferinţă Naţională a ICCRC, organismul ce guvernează exercitarea profesiei de consultant de imigraţie, Ministrul adunct al Imigraţiei, dl. Neil Yeates, a creionat un ansamblu de 10 direcţii ce se vor concretiza în tot atâtea seturi de măsuri care urmează a fi implementate pe parcursul acestui an.  O parte din aceste măsuri au fost evocate pe 1 martie 2012 şi de către însuşi Ministrul Cetăţeniei, Imigraţiei şi Multiculturalismului, dl. Jason Kenney, care a scos în evidenţă în special necesitatea de a se simplifica selecţia specialiştilor şi meseriaşilor calificaţi, dezavantajaţi de actualul sistem, precum şi importanţa atragerii angajatorilor canadieni în desfăşurarea acestui proces.

Iată pe scurt ce se preconizează:

1)      Restructurarea sistemului de punctaj prin: a) sporirea afluxului de candidaţi tineri, b) diminuarea ponderei vechimii în muncă acumulată în afara Canadei (pe care angajatorii canadieni nu pun prea multa baza) şi c) introducerea unei matrice diferenţiate de apreciere a cunoştinţelor lingvistice în funcţie de cerinţele reale ale ocupaţiei candidatului (de exemplu, pretenţiile vor fi mult mai reduse pentru dulgheri şi bucătari prin raport cu doctorii şi avocaţii).

2)      Atragerea organismelor profesionale de resort în procedura de pregătire a dosarelor candidaţilor, în aşa fel încât, o dată ajunşi în Canada, acestora să li se fi recunoscut în prealabil dreptul de a-şi exercita profesia de bază; se va evita astfle situaţia actuală când numeroşi medici, ingineri, contabili etc. sunt nevoiţi să presteze munci cu totul sub calificarea lor, pentru a-şi câştiga existenţa.

3)      Crearea unei categorii aparte de imigranţi („a new economic stream for trades people”), cu procesare extrem de rapidă, rezervată meseriaşilor cu calificări cerute în Canada.

4)      Creşterea rolului angajatorilor în selecţionarea directă a imigranţilor de care au nevoie („employers will soon be able to hand-pick prospective immigrants and send them to the front of the line for assessment”).

5)      Redefinirea claselor de oameni de afaceri (în special antreprenori şi investitori); dl. Kenney a afirmat în acest sens că, deşi sumele cerute investitorilor s-au dublat în ultimii doi ani (de la 400 la 800 de mii de dolari), acestea sunt încă extrem de modeste prin raport cu pretenţiile altor ţări.

6)      O cooperare mai strânsă cu Departamentul Resurse umane (HRSDC, de la Human Resources and Skills Development Canada) pentru a obţine simplificarea radicală a procedurii de avizare a ofertelor de muncă ce stau la baza obţinerii permiselor temporare de lucru; în prezent, procedura de eliberare a acelor avize (LMO, de la Labour Market Opinion) durează mai bine de trei luni şi reprezintă un obstacol serios în încercarea angajatorilor de a-şi acoperi fără întârziere nevoia de forţă de muncă cu specialişti din afara Canadei.

7)      Accelerarea procesării cererilor de vize din toate categoriile şi la toate „punctele de lucru” ale CIC (din interiorul şi din afara Canadei) prin Generalizarea Sistemului global de management al dosarelor (GCMS) care este pe cale a fi desăvârşită în lunile imediat următoare; cei interesaţi au putut observa apariţia unor noi coduri de numerotare a dosarelor şi extinderea formularelor ce se pot completa on-line, precum şi a celor care auto-generează coduri cu bare prin „validare”.

8)      Continuarea practicii listelor de ocupaţii introduse prin „Ministerial Instructions” pentru selecţia candidaţilor care nu beneficiazîă de oferte de lucru avizate de HRSDC (aşa numitul „arranged employment”); la mijlocul lui iunie 2012 va fi publicată a cincea asemenea listă, care va deveni astfel MI5 (de unde şi secretul care o înconjoară până la publicare).

9)      Extinderea programului CEC (Canadian Experience Class) prin atragerea unui număr mult mai mare decât până în prezent de candidaţi, mai ales din rândurile absolvenţilor de universităţi şi de alte instituţii cu profil post-liceal.  Deşi acest program este destinat în egală măsură şi celor ce au lucrat timp de doi ani cu permise de lucru în Canada, numărul celor ce au profitat de această opţiune este încă foarte redus, mai ales din cauta exigenţelor de ordin lingvisitic (care nu pun aceleaşi probleme şi absolvenţilor).

10)  In sfârşit, se urmăreşte ameliorarea programelor provinciale de selecţie a imigranţilor (aşa numitele „Provincial Nominee Programs”, pe scurt PNP), prin care au intrat anul trecut în Canada peste 38 de mii de noi rezidenţi permanenţi, printre altele şi prin introducerea unor exigenţe minime de cunoştinţe lingvistice (termen de implementare: iulie 2012, aşadar aviz celor care nu stau prea bine cu engleza sau franceza, să se grăbească!).

Toate aceste modificări nu vor afecta cu nimic numărul total de imigranţi ce vor fi admişi în acest an, care se estimează la 260 de mii, dintre care 70% vor fi imigranţi economici, adică tocmai cei vizaţi de măsurile de mai sus.

Share

Comentariile sunt închise.