REGIMUL TRANZITORIU APLICABIL DEPENDENTILOR INTRE 19 SI 22 DE ANI

REGIMUL TRANZITORIU APLICABIL DEPENDENTILOR INTRE 19 SI 22 DE ANI

In ultima săptămână a lunii octombrie am anunțat la această rubrică intrarea în vigore (la 24 octombrie a.c.) a prevederilor publicate de Guvernul federal Canadian în Canada Gazette, Part II din 3 mai 2017 prin care a fost ridicată de la 19 la 22 de ani vârsta până la care un copil este considerat dependent de părinții săi și poate deci figura în același dosar de imigrație cu aceștia.  Revenim acum cu detalii privind modul în care copiii respectivi pot fi introduși într-un dosar aflat încă în procesare, sau pot beneficia de această modificare chiar și după ce părinții au primit vizele de imigranți.  Ne vom referi apoi în continuare la impactul pe care aceste măsuri adoptate la nivel federal îl vor avea asupra sistemului de selecție al provinciei Quebec.

Potrivit unui principiu de drept universal recunoscut, orice modificări legislative sunt de imediată aplicare în sensul că nu afectează situațiile deja existente (excepție face  legea penală mai blândă, care se aplică și infractiunilor comise înainte de intrarea ei în vigoare).  Cu alte cuvinte, modificarea vărstei copiilor nu ar trebui să profite decât dosarelor depuse dupa 24 octombrie 2017, ceeace ar fi condus la o multitudine de cereri din partea candidaților cu dosarele deja în procesare de a li se aplica noile prevederi din motive umanitare.  Aceasta ar fi creat un adevărat coșmar pentru funcționarii din IRCC (Immigration, Refugee and Citizenship Canada) cu consum considerabil de resurse si timp pentru evaluarea fiecărui caz în parte.  De aceea, încă din 19 octombrie 2017, Ministrul federal al Imigrației (The Honourable Ahmed Hussen) a adoptat o decizie derogatorie bazată pe considerente de ordine publică (public policy considerations) în conformitate cu care o cerere de rezidență permanentă poate fi introdusă dacă:

  1. Copilul avea  19, 20, sau 21 de ani pe 3 mai 2017 sau la data când dosarul părinților a fost înregistrat, dacă a fost depus între 3 mai și 24 octombrie 2017.
  2. Părintele avea o cerere de rezidență permanentă aflată în procesare la 3 mai 2017, sau care a fost depusă între 3 mai și 24 octombrie 2017, iar copilul în cauză fusese declarat în formularul Additional Family Information.
  3. Copilul nu este căsătorit. De reținut că, deși vârsta care se ia în calcul este cea de la depunerea cererii (lock-in date), indiferent de durata procesării, calitatea de celibatar a copilului trebuie păstrată până în momentul când devine rezident permanent, altminteri iese din definiție.
  4. Copilul nu este considerat inadmisibil din motive medicale sau de criminalitate.

Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, copilul poate fi adăugat la dosarul existent până când părinții decolează spre Canada (chiar dacă au primit vizele între timp), sau poate fi sponsorizat ca membru al „Family Class” dacă părinții au devenit deja rezidenți permanenți prin procedura de „landing”.

Pentru cei interesați să afle dacă beneficiază de aceste prevederi, IRCC a introdus un instrument de verificare on-line care poate fi accesat la: http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/sponsor/aod-tool.asp?_ga=2.42620066.647797571.1511014813-550264188.1484935250.

Concomitent cu IRCC, Ministerul Imigratiei din Quebec (MIDI, de la Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion) a adoptat NPI no  2017-009 intitulată  NOUVELLE DÉFINITION RÉGLEMENTAIRE D’ENFANT À CHARGE prin care adaptează normele federale la specificul Quebecului.  Potrivit acestor reglementări, este considerat dependent:

  • un tânăr sub 22 de ani care nu este căsătorit sau într-o relație de concubinaj, și
  • un copil trecut de 22 de ani care din momentul când a împlinit această vârstă se află în continuare în întreținerea părinților din motive de incapacitate fizică sau mentală.

Ca și în cazul dosarelor federale, aceste prevederi se aplică nu numai pentru viitor, ci și în cazul cererilor de certificate de selecție (CSQ) depuse anterior, dacă sunt întrunite condițiile expuse mai sus.  Se cuvine precizat că părinții care au primit deja un CSQ se încadrează în aceste dispoziții de excepție până devin rezidenți permanenți, după care pot recurge la parenarea copiilor de până la 22 de ani și chiar dincolo de această vârstă dacă cererea este depusă mai înainte de a se fi împlinit un an de când părinții au devenit rezidenți permanenți.  Cât privește pe cei cu dosarele aflate încă în procesare, termenul limită până la care pot notifica guvernele respective despre dorința de a-și introduce copiii în dosare este 31 ianuarie 2018.

Procedura de urmat în cazul dosarelor federale este prin utilizarea formularului on-line IRCC Webform, după care cei în cauză primesc intrucțiuni pentru fiecare caz în parte.  Quebecul pune la dispoziția părinților formularul Demande de Certificat de Sélection – Mesures transitoires – Enfants à charge care trebuie trimis la MIDI (pe adresa Direction de l’enregistrement et de l’évaluation comparative) împreună cu copii de pe pașaport și de pe certificatul de naștere, precum și o poză format pașaport.

In cazul Quebecului, noile reglementări afectează și modul de calcul al punctajului (în materie de imigrație economică) precum și a venitului minim necesar pentru parenare.  De asemenea, se modifică în mod corespunzător perioada în care parintele este obligat să-și întrețină copilul parenat.

Cât privește punctajul acordat potrivit grilei de selecție, până pe 24 octombrie a.c. se acordau câte 2 puncte pentru fiecare copil în vârstă de la 13 la 18 ani.  Noile reglementări au determinat ridicarea acestei limite de vârstă de la 18 la 21 de ani împliniți, cu un maximum de 8 puncte acordate pentru factorul „Enfants”.

Examinarea capacității financiare a garantului în materie de parenare a părinților și bunicilor a fost și ea afectată de noile reglementări, în sensul că sunt acum incluși cu titlul de membru de familie în Anexa B a RSRE (Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers) și copii între 19 și 22 de ani, ca bază de calcul a nevoilor esențiale ale familiei garantului.

In sfârșit, susmenționata Notă privind procedurile de imigrație (NPI no  2017-009) cuprinde un tabel privind calculul duratei angajamentului în materie de parenare a copiilor, care în esență prevede că această durată începe sa se diminueze nu de la 13 ani cum era până de curând, ci de la 16 ani, iar vârsta maximă până la care angajamentul este menținut trece de la 22 la 25 de ani.  Ca atare, agajamentul durează 10 ani sau până la majorat pentru copilul în vârstă de până la 16 ani în momentul când parenarea intră în efect, iar pentru copilul care a împlinit 16 ani va fi de 3 ani sau până la vârsta de 25 de ani.

 

Share

Comentariile sunt închise.