PROGRAMUL DE IMIGRATIE AL YUKON-ULUI

PROGRAMUL DE IMIGRATIE AL YUKON-ULUI

Procesul de încălzire globală se accelerează constant, cu teritoriile nordice cunoscând un ritm mult mai rapid decât restul planetei.  In aceste condiții, în nordul Canadei apar oportunități sporite pentru investiții și dezvoltare economică, ceeace a condus deja la o penurie marcantă de forță de muncă, cu consecința că se deschid larg porțile pentru cei ce doresc să emigreze în această zonă.

Ne vom ocupa astăzi de programul de imigrație al Teritoriului Yukon, cu o populație de circa 40 de mii de locuitori, aflat la sud de statul american Alaska și la nord de provincia canadiană British Columbia.   Cu o suprafață de peste 482.000 km2, Yukonul are o întindere dublă prin raport cu cea a României (238.397 km2) și o climă relativ blândă, ținând seama de poziția sa geografică (capitala sa, Whitehorse, se afla pe paralela 60), cu temperaturi care vara ajung până la 360 C, iar iarna  se situează  în general sub media celorlalte teritorii nordice ale Canadei[1].

Pentru cei ce își propun să exploreze posibilitățile oferite de „Yukon Nominee Program” (YNP) nu este poate lipsit de interes să se știe că actualul manager al acestui program se numește Marius Curteanu (Marius.Curteanu@gov.yk.ca).

Abstracție făcând de programul rezervat oamenilor de afaceri, de care ne-am ocupat mai de mult, YNP nominalizează imigranți economici prin intermediul a trei sub-programe:   Yukon Express Entry, Skilled Worker Program și Critical Impact Worker Program.  Cei care primesc nominalizarea depun apoi o cerere de rezidență permanentă la autoritățile federale (IRCC, de la Immigration, Refugee and Citizenship Canada), concomitent cu o cerere de permis de lucru; o dată obținut acest permis candidatul trebuie să se instaleze efectiv și să înceapă să muncească în Yukon în interiorul primelor 12 luni ce se scurg de la nominalizare, altminteri aceasta este anulată[2].  Se sub-înțelege deci că toate cele trei sub-programe  implică existența unei oferte de lucru și participarea efectivă a angajatorului în procedura de nominalizare.

Cea mai rapidă cale de a obține rezidența permanentă este prin „Yukon Express Entry”.  Pentru a beneficia de această procedură, candidatul trebuie să fi fost în prealabil acceptat de către autoritățile federale în „Express Entry pool of candidates” (tradus aproximativ prin „bazinul candidaților la intrarea rapidă”) care este anticamera în care se așteaptă invitația de a depune dosarul propriuzis (Invitation to Apply-ITA), pe care respectivul o primește de îndată ce a fost nominalizat de Yukon.  Este important de reținut că după ce a îndeplinit criteriile unuia din programele care funcționează sub umbrela sistemului Express Entry, nu mai contează câte puncte ar fi acumulat în așa numitul „Comprehensive Ranking System” (CRS); important este să primescă nominalizarea, iar aceasta nu depinde de CRS, cum se întâmplă de pildă în Ontario. 

Programele prin care se poate ajunge la nominalizare în cadrul procedurii Yukon Express Entry sunt: Federal Skilled Workers (FSW), Federal Skilled Trades (FST)[3] și Canadian Experience Class (CEC).   Toate aceste programe au fost tratate pe larg în paginile acestei publicații și nu le putem descrie din nou din lipsă de spațiu.  Important este să se rețină că procedura de nominalizare se poate declanșa numai după acceptarea candidatului în bazinul susmenționat, iar pentru nominalizare este necesară  participarea atât a angajatorului, cât și a candidatului, care trebuie să completeze împreună formularul Yukon Express Entry application (YEE).  Formularul conține 12 pagini și solicită informații despre angajator,  despre eforturile de recrutare a unui localnic pentru poziția respectivă (adică dovada că a publicat cel puțin trei anunțuri pe minimum patru săptămâni în situri acceptate de Yukon, printre care în mod obligatoriu trebuie să figureze Job Bank administrat de Guvernul federal); cât privește candidatul, acesta trebuie să-și  introducă datele personale, urmate de informații despre studii, experiența profesională și rezultatul de la testele lingvistice, precum și de dovada că deține o ofertă fermă de lucru din partea angajatarului co-semnatar.

Pentru a fi acceptat în acest program, angajatorul trebuie să fi funcționat cel puțin un an în Yukon și să nu aparțină uneia din următoarele categorii: hanuri (B&B) cu mai puțin de 10 camere, sectorul imobiliar, investiții pasive, munca la domiciliu, consultanță în afaceri, taxi-uri, ferme destinate amuzamentului, precum și așa numitele „holding companies”[4].  De asemenea, nu poate fi vorba de o afacere care aparține chiar candidatului la nominalizare.  In ce-l privește pe acesta din urmă, pe lângă dovada că a fost acceptat în „bazinul” candidaților pentru Express Entry (furnizând numărul de profil și codul de validare primite de la IRCC), mai trebuie să probeze existența unor fonduri de instalare la nivelul cerințelor impuse de IRCC.  Când toate condițiile sunt îndeplinite, statutul de rezident permanent este obținut în interval de 6 luni.

Procedurile alternative menționate mai sus (Skilled Worker Program și Critical Impact Worker Program) impun existența prealabilă a unei oferte ferme din partea unui angajator din Yukon și se deosebesc prin aceea că prima este destinată candidaților care exercită ocupații aflate la nivelele zero, A și B[5]  din Nomenclatorul canadian (NOC), pe când cealaltă este rezervată celor cu ocupații mai puțin calificate (nivelele C și D).

Cerințele impuse angajatorului sunt similare cu cele de la programul tratat anterior, dar în ce-i privește pe candidați există importante deosebiri cât privește durata experienței minime necesare și rezultatele testelor lingvistice.

Pentru Skilled Worker Program se cere o vechime de cel puțin un an (din ultimii 10) în ocupația respectivă, iar rezultatele de la testele lingvistice acceptate de Yukon (IELTS și CELPIP pentru engleză sau TEF pentru franceză) trebuie să indice un nivel intermediar- avansat la candidații cu ocupații „Level 0 & A” (pentru engleză, de pildă, se cere nota 6 pe linie la IELTS sau 7 la CELPIP), sau intermediar (nota 5 la ambele teste pentru tote cele patru probe) în cazul candidaților cu ocupații nivel B din NOC.

Pentru Critical Impact Worker Program vechimea minimă trebuie să fie de 6 luni (tot din ultimii 10), iar rezultatele de la teste trebuie să reflecte un nivel de începător-avansat (în cazul exemplelor noastre, este suficientă nota 4).

Aceste două din urmă programe conduc la rezidența permanentă într-un interval cu mult mai mare decât Yukon Express Entry (care implică o colaborare strânsă între autoritățile teritoriale și cele federale până la emiterea vizelor de imigranți), deoarece o dată obținută nominalizarea, candidatul depune singur un dosar la autoritățile federale, asupra căruia Yukonul nu mai are niciun fel de control.

O cerință comună tuturor programelor din cadrul YNP este obligația care și-o asumă candidatul de a se intala în Yukon o dată devenit rezident permanent.  De cele mai multe ori, celor în cauză nici nu le trece prin minte să plece în alte părți ale Canadei, pentru că YNP este astfel conceput încât Yukonul este singura destinație în care-i așteaptă un job pentru care, în plus, vor primi salarii substanțial mai ridicate decât în restul Canadei.  In orice caz, candidatul este obligat să semneze în acest scop un „Tri-partite Agreement (TPA)” alături de angajator și de „Advanced Education” în termen de 14 zile de la aprobare (pentru cei aflați deja în Canada), sau de la sosirea în Canada pentru ceilalți.

In concluzie, Yukonul reprezintă o perspectivă atrăgătoare pentru doritorii de imigrație în Canada, ținând seama și de faptul că obținerea unei oferte de lucru este cu mult mai lesnicioasă decât în restul Canadei.  Administratorii YPN recomandă ca situri unde se pot găsi asemenea oferte Workopolis și Monster, dar pe Google se pot gasi ușor și altele, cum ar fi Kijiji. Indeed, Career Owl sau All Star Jobs.

 


[1] In Yukon se află și cel mai înalt munte al Canadei: Mount Logan, aproape 6000 de metri. Nu știm dacă grandoarea lui a inspirat sau nu pe creatorii Daciei Logan…

[2] Termenul poate fi prelungit dacă întârzierea se datorează procesării lente la nivelul autorităților federale.

[3] O conditie in plus pentru obținerea nominalizării în acest program rezervat meseriașilor este obținerea unui certificat din partea Yukonului, pe lângă dovada experienței de doi ani în acea meserie.

[4] Adică societăți care dețin un număr suficient de acțiuni ale altor societăți pentru a le putea controla.

[5] Acestea din urmă cer de regulă studii post-liceale, dar nu neapărat și universitare.

Share

Comentariile sunt închise.