PROGRAMELE DE IMIGRATIE ALE PROVINCIEI SASKATCHEWAN: SINP

PROGRAMELE DE IMIGRATIE ALE PROVINCIEI SASKATCHEWAN: SINP

Am tratat într-un articol anterior oportunitățile oferite de provincia Saskatchewan (SK) oamenilor de afaceri.  Astazi ne vom referi la programele rezervate imigranților economici independenți (skilled workers), respectiv: a) International Skilled Worker: Saskatchewan Express Entry, b) International Skilled Worker: Occupation In-Demand și c) International Skilled Worker: Employment Offer[1]

a) Prima categorie (International Skilled Worker: Saskatchewan Express Entry) este destinată candidaților care sunt deja în posesia unui profil Express Entry pe care și l-au creat on-line prin platforma pusă la dispoziție de IRCC (Immigration, Refugee and Citizenship Canada) la nivel federal.  Se subînțelege că vor dori să beneficieze de acest program cei care nu acumuleaza suficiente puncte pentru a primi direct o ITA (Invitation to Apply) de la IRCC și au de aceea nevoie de nominalizarea unei provincii canadiene, care le adaugă 600 de puncte și le asigura primirea unei ITA în interval ce 2-3 săptămâni.

Pentru a primi o nominalizare prin SINP, candidații respectivi trebuie să înregistreze  un dosar care să confirme că acumulează cel puțin 60 de puncte în cadrul „SINP point assessment grid”, care este mai flexibil decât cel impus de IRCC în programul „Federal Skilled Workers”.  Problema este însă că, pentru a fi acceptat în „Express Entry pool of candidates”, respectivul trebuie să satisfacă exigențe mult mai severe, afară numai dacă nu a acumulat experiență profesională în Canada (care i-ar permite să candideze în Canadian Experience Class) sau exercită o meserie care i-ar permite să fie acceptat în programul Federal Skilled Trades.  Pentru a da numai un exemplu, un candidat care speră să fie inclus în „Express Entry pool of candidates” ca Federal Skilled Worker trebuie să fi dovedit prin teste oficiale un nivel CLB 7 (de la Canadian Language Benchmarks) de cunoștințe lingvistice în franceză sau engleză[2], pe când SINP îi acceptă și cu CLB 4 dacă punctajul total este de 60.  In afară de cunoștințe lingvistice, Gridul SINP mai acordă maximum 23 de puncte pentru diploma de masterat sau doctorat (respectiv 20 pentru licență si 15 pentru diplomă post-liceală cu durata de 2 ani), 10 puncte pentru cinci ani de experiență profesională, 12 puncte pentru cei în vârstă între 22 și 34 de ani (respectiv 10 puncte pentru cei între 35 și 45 de ani)[3].  Puncte suplimentare se acordă celor care aparțin programelor SINP tratate  mai jos la lit. b și c.  Restul de cerințe ale acestui prim program le dublează pe cele din Express Entry și sunt în mod implicit satisfăcute de vreme ce respectivii solicitanți sunt deja incluși în „Express Entry pool of candidates”.

Pentru a beneficia de avantajele acestei categorii, adică pentru a-și asigura cele 600 de puncte sus-menționate, candidatul trebuie în prealabil să înregistreze on-line o „expression of interest”, care este evaluată de funcținarii SINP și poate conduce la o „invitation to apply”, moment în care trebuie să achite 300 de dolari și să depună—tot on-line–dosarul propriuzis, respectiv formularele specifice ale SINP, cele federale si documentația suport.  Timpul mediu de procesare a acestor dosare până la emiterea certificatelor de nominalizare este actualmente de 33 de săptămâni, la care se adaugă cele șase luni necesare pentru IRCC ca să emită viza de imigrant.

b) Al doilea program al SINP  destinat imigranților economici (International Skilled Worker: Occupation In-Demand) are în vedere pe cei care pot dovedi experiență profesională într-una din ocupațiile aflate pe Lista specială de „occupations in-demand”, adică ocupațiile pentru care  se prevede penurie de forță de muncă în următorii cinci ani.   Lista actuală cuprinde următoarele ocupații (în paranteze figurează codul ocupației din NOC-National Occupational Classification):

·       Manageri din serviciile sociale și comunitare (0423) care posedă diplome de licență în științele sociale.

·       Tehnicieni contabili (1311) cu diplome post-liceale din domeniul contabilității.

·       Programatori și developeri de media inter-activă (2174) absolvenți ai unor programe post-liceale cu durata de cel puțin trei ani din domeniul IT.

·       Tehnicieni în arhitectură (2251) cu diplome de licență sau de școli post-liceale cu durata de trei ani.

·       Tehnicieni și tehnologi de laborator (3211) cu acreditare din partea SSMLT (Saskatchewan Society of Medical Laboratory Technologists) sau cu confirmare din partea acestei instituții că îndeplinesc condițiile pentru a cere acreditarea.

·       Tehnicieni  și tehnologi radiologi (3215) cu acreditare din partea Saskatchewan Association of Medical Radiation Technologists (SAMRT) sau cu confirmare din partea acestei instituții că îndeplinesc condițiile pentru a cere acreditarea din partea instituției federale de resort (Canadian Association of Medical Radiation Technologists).

·       Paramedici (3234) cu acreditare din partea Saskatchewan College of Paramedics (SCoP) sau cu confirmare din partea acestei instituții că îndeplinesc condițiile pentru a cere acreditarea.

·       Psihologi (4151) cu confirmare din partea Saskatchewan College of Psychologists că  îndeplinesc condițiile pentru a cere acreditarea.

  • Asistenți sociali sau comunitari (4212) cu diplome în domeniul asistenței sociale sau psihologiei și echivalare din partea Canadian Association of Social Workers (CASW).
  • Educatori/educatoare de grădiniță(4214) cu certificare și evaluare din partea Ministerului educației din SK.
  • Instructori pentru persoane handicapate (4215) cu diplome post-liceale de doi ani sau de licență în domeniile educației, recuperării, mobilității, asistenței pentru nevăzători etc.
  • Lideri de programe și instructori de sport, recreație și „fitness” (5254) cu diplome post-liceale de educație fizică.
  • Măcelari (6331) cu școală profesională sau certificat de ucenicie evaluat de autoritățile din SK.
  • Brutari (6332) cu școală profesională sau certificat de ucenicie evaluat de autoritățile din SK.
  • Patiseri/cofetari (7292) cu școală profesională sau certificat de ucenicie evaluat de autoritățile din SK.
  • Mecanici de utilaje grele (7312) cu școală profesională și confirmare că pot fi înscriși la examenul de echivalare din partea Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission(SATCC).
  • Mecanici auto (7321) cu școală profesională și confirmare că pot fi înscriși la la examenul de echivalare din partea Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission(SATCC).
  • Tinichigii auto (7322) cu școală profesională și confirmare că pot fi înscriși la examenul de echivalare, din partea Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission(SATCC).

Procedura de urmat este similară cu cea descrisă la programul anterior, iar durata medie de procesare este de 38 de săptămâni.

c) Dosarele depuse în programul International Skilled Worker: Employment Offer au o durată de procesare de numai 5 săptămâni, însă presupun existența prealabilă a unei oferte de lucru din partea unui angajator cu sediul in SK. In plus, candidatul trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte conform Gridului descris la lit. a, să fi acumulat cel puțin un an de experiență (din ultimii 10) în ocupația pentru care a primit oferta, să dovedească prin test un nivel CLB 4 de cunoștințe lingvistice (ceeace îneamnă practic „incepător”) și să producă dovada că îndeplinește condițiile de acreditare în SK dacă este vorba de o ocupație pentru care se cere asemenea acreditare (licensure); această din urmă informație poate fi obținută accesând descrierea ocupației respective din NOC.

Cât privește oferta angajatorului, ea trebuie însoțită de o „valid SINP Job Approval Letter” și nu poate avea ca obiect ocupații inferioare nivelului B din NOC Matrix, afară numai dacă nu privește o meserie „desemnată” (designated) în SK.  Lista acestora poate fi consultată la: https://saskapprenticeship.ca/quick-links/designated-trades/

Limita maximă anuală de dosare acceptabile în această categorie este de 4000.  Celelate programe descrise mai sus nu mai au fixate asemenea limite.

In concluzie, programele SINP constituie alternative ispititoare la regimul rigid al sistemului federal Express Entry prin accesibilitatea oferită celor care nu posedă neapărat diplome de masterat sau rezultate excepționale la testele lingvistice, ca să nu mai vorbim de șansele reduse în sistemul federal ale candidaților trecuți de 30 de ani.  Doritorii de informații suplimentare le pot obține adresându-se redacției, sau accesând situl oficial al provinciei Saskatchewan la: https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan

[1] In afara acestora, SINP include un program special rezervat celor care au acumulat experiență profesională în Saskatchewan ca titulari ai unor permise de muncă în ocupații calificate sau semi-calificate.  Dacă printre cititori se află persoane cu asemenea experiență, vă rugăm să ne scrieți și vă vom oferi detalii suplimentare.

[2] De exemplu, pentru testul de engleză IELTS, aceasta înseamnă cel puțin nota 6 la toate cele patru probe.

[3] De menționat că în sistemul Express Enry candidații sunt depunctați începând de la vârsta de 30 de ani, iar la 40 primesc zero puncte).


Share

Comentariile sunt închise.