PROGRAMELE DE IMIGRATIE ALE PROVINCIEI MANITOBA

PROGRAMELE DE IMIGRATIE ALE PROVINCIEI MANITOBA

Continuăm cu acest articol prezentarea oportunităților de emigrare în Canada oferite de diferitele sale provincii prin așa numitele „Provincial Nominee Programs”.  Astăzi ne ocupăm de Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP).  Provincia Manitoba  administrează mai multe sub-programe destinate imigranților economici, și anume: Skilled Workers Overseas, Skilled Workers in Manitoba, Employer Direct Recruitment și International Education Stream.  Nu ne ocupăm în acest articol de „Business Investor Stream” care a fost prezentat înt-un număr anterior al acestei publicații.

Manitoba absoarbe în fiecare an un număr impresionant de imigranți (circa 15 mii), dar are nevoie de și mai mulți pentru a-și acoperi nevoile de forță de muncă.  Potrivit estimărilor efectuate de Guvern, în 2020 Manitoba va suferi un deficit de forță de muncă de 20 de mii de „skilled workers”, ceeace nu poate fi decât o veste bună pentru candidații care își propun să se instaleze în această provincie; printre altele și pentru că oferă o garanție că Manitoba nu va copia exemplul Quebecului care tocmai a decis să arunce la coș peste 18 mii de dosare aflate în inventarul său.  De menționat de asemenea că potrivit unui recent sondaj, 85 % din candidații nominalizați de provincie își găsiseră de lucru în primele trei luni de la sosire, 76 % își cumpăraseră case în primii cinci ani, iar 95% se stabliseră în mod permanent în Manitoba.

Primele două sub-programe (streams) menționate la început  (Skilled Workers Overseas și Skilled Workers in Manitoba) se supun unor reguli similare, deosebirea constând în maniera prin care candidatul și-a acumulat experiența profesională, respectiv în Manitoba sau în afara acestei provincii, cu consecința ca cei dintâi au șanse mai mari de a primi o invitație (Letter of Advice to Apply -LAA) de a depune dosarul la autoritățile provinciale.  De asemenea, de șanse mai mari și de o procesare mai rapidă beneficiază cei care exercită ocupații aflate pe „Manitoba In-Demand Occupations List”, în care sunt grupate ocupații selecționate din nouă mari domenii profesionale: 1 – Business, finance and administration occupations; 2 – Natural and applied sciences and related occupations; 3 – Health occupations; 4 – Occupations in social science, education, government service and religion; 5 – Occupations in art, culture, recreation and sport; 6 – Sales and service occupations; 7 – Trades, transport and equipment operators and related occupations; 8 – Occupations unique to primary industry; 9 – Occupations unique to processing, manufacturing and utilities.  Cu titlu de exemplu, în prima categorie intră 21 de ocupații printre care manageri și funcționari din sectoarele bancar, financiar, resurse umane și marketing, contabili, auditori, asistenți legali și grefieri, administratori etc.  In a doua categorie intră peste 30 de ocupații printre care ingineri de diferite profile, biologi, matematicieni, chimiști, tehnicieni, piloți etc.  Sărind acum la cea de a șaptea categorie (pentru că nu dispunem de spațiul necesar pentru o prezentare exhaustivă), vom regăsi numeroase meserii printre care: electricieni, strungari, dulgheri, zidari, zugravi, macaragii, mecanici etc.  Lista completă poate fi consultată la:

https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/in-demand-occupations/

Un detaliu extrem de important pentru francofonii dezamăgiți de situația din Quebec îl constituie faptul că nu trebuie neapărat să figureze pe lista sus-menționată pentru a beneficia de prioritate cei care demonstrează cu teste oficiale că stăpânesc franceza la un nivel superior englezei, respectiv cel puțin la nivelul 7 CLB (de la Canadian Language Benchmarks)[1].

De menționat că francofonii care solicită permise de muncă pot beneficia și de programul federal „Mobilité francophone” care scutește angajatorul de procedura anevoioasă prin care se  obține de regulă aprobarea Guvernului sub forma unui „Labour Market Impact Assessment” și care poate conduce și el în ultimă instanță la dobândirea rezidenței permanente.

Revenind la procedura prin care un candidat obține statutul de rezident permanent canadian în contextul MPNP, aceasta conține trei trepte: 1) Inregistrarea unei „Expression of Interest” (EOI) prin deschiderea unui on-line „Government of Manitoba account”; 2) Obținerea unei invitații de a depune o „MPNP application” și 3) Depunerea unui dosar de rezidență permanentă la autoritățile federale (IRCC) ca urmare a nominalizării de către MPNP.

1) Deschiderea contului de la pct. 1 se face pornind de la următorul link: https://web22.gov.mb.ca/sso/Account/LogOn. Candidatul trebuie să-și decline identitatea, să indice modalitatea de contactare, apoi să introducă detaliile privind studiile, experiența sa profesională și cunoștiințele lingvistice, iar în final să prezinte conecția sa cu Manitoba și cu Canada.

2) Pentru a primi o invitație (Letter of Advice to Apply) candidatul trebuie să acumuleze un numar minim de puncte, care se atribuie potrivit unei grile specifice provinciei Manitoba pentru următorii factori: a) cunoștințe lingvistice dovedite cu test (maximum 125 de puncte), b) vârsta (maximum 75 de puncte care se acordă celor între 21 și 45 de ani, descrescând în ambele sensuri până la 20 de puncte pentru 18 ani și 10 puncte pentru 49 de ani, dincolo de care nu se mai acordă puncte); c) experiența profesională (75 de puncte pentru cel puțin 4 ani cu norma întreagă, la care se adaugă alte 100 de puncte dacă experiența este acumulată într-o ocupație pentru care Manitoba impune obținerea unei licențe care i-a și fost emisă candidatului); d) studii (maximum 125 de puncte care se atribuie pentru masterat sau doctorat, descrescând la 115 pentru două diplome post-liceale dintre care una atribuită la capătul unui program de 3 ani, apoi 110 pentru diploma de licență sau de colegiu post-liceal cu durata de trei ani, 100 pentru diploma post-liceala de doi ani și 70 pentru diploma de un an sau certificat de meserie); e) adaptabilitate (până la 500 de puncte care se atribuie în funcție de tipul de conecție pe care o are candidatul cu Manitoba, respectiv rude apropiate-200, studii de cel puțin un an sau activitate profesionala de cel puțin 6 luni în Manitoba-100, iar maximum de 500 îl obțin cei care au lucrat 6 luni în Manitoba într-o ocupație de pe „Manitoba In-Demand Occupations List” și beneficiază în plus de o ofertă de lucru pe termen lung).

O inovație a MPNP o constituie posibilittea de a reduce punctajul prin luarea în calcul a factorilor de risc.  Astfel, se scad până la 200 de puncte pentru experiență profesională dobândită sau studii efectuate în altă provincie canadiană, afară numai dacă respectivul candidat nu are o rudă apropiată în acea provincie, sau a mai depus o aplicație în altă provincie canadiană.

In afara satisfacerii criteriilor de selecție, candidații mai trebuie să dovedească fonduri de instalare al caror cuantum poate fi consultat la: https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/general-mpnp-policies/settlement-funds/ De asemenea, candidații din ambele sub-programe examinate până acum trebuie să prezinte un plan de instalare (settlement plan) în care să explice cum intenționează să procedeze pentru a se stabili cu succes în Manitoba și a contribui la prosperitatea economică a acestei provincii.

Cât privește sub-programul „International Education Stream”, acesta prezintă mai puțin interes pentru cititorii noștri deoarece este rezervat exclusiv celor care au absolvit studii post-liceale în Manitoba și care, o dată ajunși la acest moment, sunt deja avizați cu privire la criteriile de selecție proprii celor trei canale prin care pot obține rezidența permanentă, respectiv: Career Employment Pathway, Graduate Internship Pathway și International Student Entrepreneur Pilot.

MPNP emite periodic invitații candidaților pe care-i selecționează.   Cea mai recentă extragere a avut loc pe 21 februarie 2019 și a identificat 338 de candidați din categoria Skilled Workers Overseas, scorul minim fiind de 566.  Cu numai șase zile mai înainte s-au emis 344 de invitații (Letters of Advice to Apply -LAAs) dintre care 120 pentru Skilled Workers in Manitoba, 34 pentru International Education Stream și 290 pentru Skilled Workers Overseas.  De reținut că scorul minim necesar diferă de la o extragere la alta, ca și în sistemul federal Express Entry.

Cei care primesc invitații, au la dispoziție 60 de zile pentru a pregăti și a depune dosarul propriuzis.  O dată aprobat, aceștia primesc o nominalizare pe baza căreia pot depune cererea de rezidență permanentă la autoritățile federale (IRCC, de la Immigration, Refugee and Citizenship Canada).  Deocamdată aceste dosare continuă să fie acceptate numai sub forma „clasică” de formulare și documente trimise prin poștă pe adresa autorităților de resort.  Spre deosebire de dosarele depuse on-line prin sistemul Express Entry, cele la care ne referim au din acest motiv o durată mult mai îndelungată de procesare, la fel, de altfel, ca și cele care încă mai pot fi depuse de candidații care primesc certificate de selecție dela Quebec.

In afara sub-programelor la care candidații primesc LAA pe baza punctajului acumulat, se poate emigra în Manitoba și prin așa numitul „Employment Direct Recruitment”.  Angajatorii din Manitoba care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, pot prezenta liste cu candidați străini cărora le-au făcut oferte ferme de lucru.  Angajatorii trebuie să probeze că funcționează de cel puțin trei ani în Manitoba, că au publicat oferta pentru cel puțin patru săptămâni prin metodele listate de MPNP și că au obținut un venit de cel puțin un sfert de milion de dolari în cei trei ani care preced aplicația.  Cât priveste candidații, sunt acceptați cei cu vârsta între 21 și 45 de ani care dețin diplome post-liceale (dar numai dacă așa o cere angajatorul), au lucrat cel puțin trei ani din ultimii cinci într-o ocupație înrudită cu cea oferită de angajator și dovedesc cu test cunoștințe lingvisitce în engleză sau franceză cel puțin la  nivelul 5 pe scala CLB, ceeace este o pretenție destul de modestă comparat cu cerințele din sistemul federal.  Mai mult, în cazul ofertelor care privesc ocupații cu calificare inferioară (nivelele C și D din NOC-adică din Nomenclatorul canadian de ocupații), MPNP acceptă de la caz la caz și teste care demonstrează un nivel CLB de numai 4 (adică începători).  O dată aprobată cererea angajatorului, candidatul primește un certificat de nominalizare și, din acest moment, urmeaza aceeași procedura ca și beneficiarii programelor prezentate anterior.

3) Dosarul de rezidență permanentă trebuie depus în maximum 6 luni de la data nominalizării de către MPNP, la Centralized Intake Office (CIO) din Sydney, Nova Scotia care eliberează în interval de câteva luni o confirmare cu număr de dosar (Acknowledgement of Receipt), iar finalizarea aplicației urmează după alte 15 până la 19 luni.  CIO nu se implică în procesul de selecție, care a fost epuizat de MPNP, dar procedează la verificări ale antecedentelor candidatului și îi eliberează un formular pentru efectuarea vizitei medicale.  Cu toate acestea, CIO are competența de a bloca procedura și de a refuza aplicația dacă stabilește că în dosar s-au depus documente falsificate, sau constată că respectivul candidat nu intenționeaza în ultimă instanță să se stabilească în Manitoba.

[1] Amănunte privind testele pot fi consultate la: https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/general-mpnp-policies/language-proficiency/

Share

Comentariile sunt închise.