O NOUA POLITICA DE INTERES PUBLIC LANSATA DE GUVERN PENTRU A-I AJUTA PE CEI CARORA LE-A EXPIRAT STATUTUL LEGAL IN CANADA

O NOUA POLITICA DE INTERES PUBLIC LANSATA DE GUVERN PENTRU A-I AJUTA PE CEI CARORA LE-A EXPIRAT STATUTUL LEGAL IN CANADA

La 14 iulie 2020, Immigration, Refugee and Citizenship Canada (IRCC) a anunțat că va prelungi perioada în care rezidenții temporari cărora le-a expirat statutul legal în Canada pot solicita restabilirea acestuia.

În condiții normale, solicitanții au 90 de zile după ce statutul lor a expirat pentru depune la IRCC o aplicație denumită „Restoration of Status”. Cu toate acestea, IRCC recunoaște că pandemia a avut un impact asupra capacității rezidenților temporari de a pregăti dosare complete și asupra capacității IRCC de a le prelucra, precum și că mulți rezidenți temporari au avut dificultăți în a găsi zboruri către țările lor de origine, având în vedere închiderea frontierelor și limitarea călătoriilor aeriene în întreaga lume.

Drept urmare, IRCC implementează o nouă politică de interes public (public policy), care prelungește timpul de care dispune candidatul pentru a solicita restaurarea, dincolo de intervalul actual de 90 de zile stabilit pentru resortisanții străini din Canada. Foștii muncitori, studenți și vizitatori al căror statut a expirat după 30 ianuarie 2020 și au rămas în Canada vor avea acum până la 31 decembrie 2020 să solicite restabilirea statutului lor, cu condiția să îndeplinească cerințele pentru tipul de statut și pentru genul de autorizație pe care o solicită.

Cei care și-au pierdut statutul, deși pot cere restaurarea acestuia în intervalul defipt de lege (90 de zile ca regulă generală, sau până la sfărșitul anului în situația specifică descrisă în acest articol) nu beneficiază de fostul statut până nu li se aprobă cererea de restaurare, deci nu pot studia sau munci în continuare1. Iată însă că noua „politică publică” instituie și o excepție importantă de la această regulă, dar numai în privința foștilor deținători de permise de muncă care solicită un permis de muncă specific angajatorului (employer-specific work permit), permițându-le să continue a lucra, în timp ce o decizie privind cererea de restaurare este pendinte, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: au o ofertă de muncă, au depus o cerere de permis de muncă susținută de o LMIA (Labour Market Impact Assessment)2 sau o ofertă de angajare scutită de LMIA și au solicitat și au primit o autorizație de la IRCC pentru a lucra în timp ce așteaptă să fie procesată cererea lor.

În plus, cei în cauză trebuie să fi deținut un permis de muncă valabil în intervalul de 12 luni care precede înregistrarea cererii de restaurare a statutului. De pildă, cineva căruia i-a expirat permisul de muncă pe 30 martie 2019 și a cerut să rămână în Canada ca vizitator, nu îndeplinește condițiile acestei excepții dacă se decide acum să ceară restaurarea statutului de muncitor3. De asemenea, nu beneficiază de excepție cel care și-a pierdut statutul pe care-l deținea în calitate de persoană scutită de permis de lucru și care acum solicită restaurarea statutului prezentând o ofertă de lucru care se înscrie în condițiile de mai sus; un exemplu îl oferă preotul care a oficiat în trecut în mod perfect legal fără permis de lucru și care acum vrea sa lucreze în altă ocupație pentru care angajatorul a obținut o LMIA.

Cât privește procedura de urmat, solicitantul trebuie să efectueze doua operații succesive: 1) să depună cererea obișnuită de restabilire a statutului de „foreign worker” (fie on-line, fie pe hârtie) și 2) să transmită IRCC, folosind sistemul de comunicare denumit „IRCC Webform”, o cerere separată pentru a fi autorizat să lucreze între timp.

O altă excepție importantă introdusă de noua „public policy” constă în eliminarea intedicției legale de a emite permise de studii sau de lucru celor care au muncit sau studiat fără permis pe timpul celor 6 luni care preced depunerea cererii de „restoration of status”. Dacă această activitate ne autorizată s-a desfășurat după 1 ianuarie 2020, cei în cauză nu riscă vreun refuz.

Este important de reținut că un solicitant poate cere numai restaurarea statutului pe care l-a avut înainte de expirare; cu alte cuvinte, deținătorul unui permis de muncă expirat nu poate cere statut de student ca urmare a restaurării, sau invers.

Toate cererile având ca scop restaurarea statutului de muncitor temporar, student internațional sau vizitator trebuie să fie transmise electronic după ce solicitantul și-a deschis un cont personal în platforma „MyCIC”4 sau beneficiază de serviciile unui reprezentant autorizat care depune aplicația prin Authorized Paid Representatives Portal (APR). Există excepții pentru persoane care sunt scutite de cerința obligatorie a aplicației electronice datorită unor dizabilități sau lipsei de condiții și cunoștințe tehnice; acestor persoane li se permite să depună aplicațiile pe hârtie, cu condiția să atașeze dovezi privind situația în care se află.

O condiție importantă pentru obținerea restaurării statutului este ca solicitantul să nu părăsească Canada până nu i s-a aprobat această cerere. În niciun caz nu se acceptă înregistrarea unei asemenea cereri prin prezentarea candidatului la un punct de frontieră.

În încheiere reamintim că este vorba de o politică esențialmente temporară, dictată de circumstanțele excepționale create de actuala pandemie, deci persoanele vizate ca posibili beneficiari trebuie neapărat să depună cererile de restaurare cel târziu până pe 31 decembrie 2020 și să se convingă că îndeplinesc toate cerințele legale pentru a nu fi respinse, cu consecința că alta nouă nu se va mai putea depune după acea dată.

1Este important să se evite confuzia între situația cuiva care a cerut prelungirea statutului actual mai înainte chiar și cu o zi de expirarea sa și cea a unui solicitant de restaurare a statutului deja pierdut, chiar dacă o face a doua zi după expirare. Cel dintâi va putea continua să lucreze sau să studieze până primește decizia la cererea de prelungire (beneficiând de „implied status”), pe când cel de al doilea nu-și va putea relua activitatea decât după ce i s-a restaurat statutul, afară numai dacă nu este vorba de cazul descris în continuare.

2LMIA este procedura prin care Employment Canada (ESDC) autoriză un angajator canadian să ofere o slujbă cuiva care nu este nici cetățean, nici rezident permanent canadian. De regulă, depunerea unei asemenea cereri de către angajator trebuie precedată de o perioadă de patru săptămâni în care sunt postate mai multe anunțuri (supuse unor regului stricte) având ca scop recrutarea unui canadian în măsura posibilului.

3Noua politică publică poate beneficia și unor persoane aflate în situații speciale, cum ar fi soția unui deținător de PGWP (post-graduation work permit) care și-a găsit de lucru deocamdată numai într-o ocupație de nivel C în Nomenclatorul canadian (NOC, de la Național Occupational Classification). Câtă vreme soțul a fost student, soția beneficia de un permis de lucru deschis; ca să și-l prelungească acum, când soțul lucrează dar nu mai este student, legea pretinde ca ocupația soțului să fie cel puțin nivel B. Dacă permisul de lucru al soției expiră, să zicem în septembrie 2020 cum se întâmplă de obicei, singura sa opțiune pentru a rămâne în Canada alături de soț ar fi fost să ceară un „visitor record”. În condițiile noii politici publice, are acum la dispoziție încă 5 luni, timp în care soțul poate găsi o ocupație cu calificare superioară.

4Datorită restricțiilor impuse de softul utilizat de IRCC pentru aplicațiile electronice, solicitantul va trebui să confirme când inițiază această aplicație că i-a expirat statutul în intervalul de 90 de zile care preced depunerea dosarului (chiar dacă în realitate sunt mai multe), dar să aibă grija ca în formularul propriuzis de aplicație să indice perioada corectă, pentru a nu risca să-și vadă aplicația respinsă pentru „misrepresentation”, ceeace atrage automat și interdicția de a mai intra în Canada în următorii 5 ani.

Share

Comentariile sunt închise.