MODIFICAREA GRILEI DE SELECTIE PENTRU CANDIDATII CU DESTINATIA QUEBEC.

MODIFICAREA GRILEI DE SELECTIE PENTRU CANDIDATII CU DESTINATIA QUEBEC.

 5 august 2015 – Astăzi au fost date publicității modificările intervenite în selecționarea candidaților din categoria „travailleus qualifiés”.  Rostul lor este să elimine ultimele rămășițe de subiectivitate în funcționarea sistemului de imigrație al Quebecului, prin desființarea factorului „adaptabilitate” care permitea funcționarului de imigrație să acorde până la șase puncte, în cadrul unui interviu de selecție, pentru cunoștințele candidatului despre Quebec, eforturile sale de integrare socio-economică și calitățile sale personale.

Noua grilă de selecție a modificat pe cale de consecință punctajul neceaar pentrui obținerea certificatelor de selecție (CSQ), făcându-l să coincidă cu ceeace până în prezent reprezenta pragul de trecere la examenul preliminar.  Ca atare, pentru a obține acel CSQ, candidatul căsătorit (sau în relație de concubinaj) trebuie să întrunească  57 de puncte (in loc de 63), iar celibatarul numai 49.

Este de așteptat ca, în urma acestor modificări, MIDI (Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion) să anunțe, în viitorul apropiat, reluarea înregistrării dosarelor din categoria la care ne referim, pentru care după cim se știe, se vor accepta numai 6300 de dosare (exceptând situațiile în care depunerea de dosare nu fusese suspendată, la care ne-am referit într-n articol anterior).

Noile modificări se aplică, începând cu data publicării, nu numai dosarelor ce se vor înregistra după 5 august 2015, dar și celor deja depuse, pentru care candidatul nu a primit încă fie un aviz de „référence en francisation”, fie o așa zisă scrisoare „d’intention de refus”  (prin care de fapt se solicită documente suplimentare).  Deci avem un nou exemplu de aplicare retroactivă a unor măsuri adoptate de MIDI, procedeu care a creat în ultimii ani o stare de perpetuă incertitudine și ne-a dat mult de furcă nouă, practicienilor din domeniul Imigrației.  De data aceasta, însă, retroactrivitatea profită candidatului, întrucât echivalează practic cu a-i acorda automat toate cele 6 puncte pe cre le putea teoretic primi la interviu, dar de care foarte rar se întâmpla în trecut să beneficieze în totalitate.

Singura categorie ne atinsa de această retroactivitate o formează dosarele aflate în faza de revizuire administrativă.

Menționăm în încheiere că eliminarea factorului „adaptabilitate” nu marchează și reenunțarea la instituția interviului de selecție, dar acesta va fi programat pe viitor numai pentru a verifica autenticitatea unor documente ce par dubioase pentru autorități si pentru controlul calității sistemului de selecție.

Share

Comentariile sunt închise.