„Francisation”: o nouă şansă pentru candidaţii cu slabe cunoştinţe lingvistice

„Francisation”: o nouă şansă pentru candidaţii cu slabe cunoştinţe lingvistice

9 septembrie 2013: azi a fost dat publicităţii un nou set de instrucţiuni ale MICC Quebec privind dosarele ce se depun în categoria „travailleurs qualifiés”, prin care se instituie prerogativa cu caracter de excepţie de care dispun funcţionarii de imigraţie de a acorda termene de graţie celor ce au depus sau vor depune rezultatele unui test de limba franceză cu nivel inferior celui prevazut prin noile reguli introduse la 1 august 2013.

După cum se ştie, începând cu acea dată, nu se mai acordă puncte pentru factorul cunoştinţe lingvistice decât dacă testul de franceză demonstrează cel puţin nivelul intermediar-avansat (respectiv B2, conform standardelor europene CECR).  Or, în absenţa oricăror puncte pentru limba franceză, este aproape imposibil pentru un candidat să atingă punctajul necesar pentru obţinerea certificatului de selecţie (CSQ).  Ceeace agravează stricteţea acestei măsuri este faptul că se aplică retroactiv şi tuturor dosarelor care nu ajunseseră până pe 1 august 2013 la faza „examenului preliminar”.  Apariţia acestor reguli extrem de severe a generat o panică colectivă în rândul celor vizaţi, care s-au precipitat în marea lor majoritate să-şi ridice nivelul de stăpânire a limbii franceze, conştienţi fiind şi de faptul că trebuie să se grăbească pentru a se încadra în plafonul de 20 de mii de dosare instituit cu acelaşi prilej.

Pentru a atenua aceste efecte, şi poate, de asemenea, pentru a nu se trezi că rămân fără dosare, autorităţile de imigraţie ale Quebecului au introdus posibilitatea pentru unii candidaţi de a depune totuşi un test de franceză cu rezultate mai modeste (nivel A2 sau B1, dar nu şi A1) şi de a beneficia de un termen între 12 si 18 luni pentru a da unul nou, care să răspundă cerinţei sus-amintite şi să le asigure totodată punctajul necesar fie pentru eliberarea directă a certificatului de selecţie, fie pentru convocarea la un interviu (dacă punctajul astfel obţinut este încă inferior cu maximum 6 puncte pragului de acceptare).

De această prevedere cu caracter de excepţie se vor bucura în special cei despre care funcţionarii MICC apreciază că „au un profil socio-profesional interesant pentru Quebec”.  Nu se explică mai în detaliu ce se înţelege prin aceasta, dar este de presupus că vor beneficia în primul rând cei cu diplome care le permit obţinerea de cât mai multe puncte pentru factorul „domaine de formation”, în conformitate cu noua listă introdusă tot pe 1 august 2013; de asemenea, se vor avea în vedere ocupaţia pe care candidatul intenţionează să o exercite în Quebec şi cererea pentru aceasta ocupaţie în regiunea unde s-a decis să se instaleze.  Fiind vorba de aprecierea unor factori cu caracter complex, este firesc ca şansele de a fi avut în vedere să fie mai ridicate pentru cei care şi-au asigurat asistenţa de specialitate din partea unor practicieni autorizaţi.

Pe lângă aceasta condiţie, noile instrucţiuni fac să depindă aplicarea excepţiei de nivelul actual al cunoştinţelor lingvistice ale candidatului şi de aptitudinea sa de a acumula, ca urmare îmbunătăţirii performanţei sale în limitele termenului de graţie, un numar suficient de puncte petru a fi măcar posibil să fie convocat pentru un interviu (la care are posibilitatea să obţină până la 6 puncte pentru „adaptabilitate”).  De asemenea, se face distincţie după cum este vorba de un dosar depus înainte de 1 august pentru care examenul preliminar deja demarase la acea dată, sau de un dosar depus tot înainte de 1 august dar la care nu debutase examenul preliminar, sau, in sfârşit, de un dosar depus dupa 1 august 2013.  Pentru fiecare din aceste trei categorii se aplică reguli diferite; de examplu, la ultima categorie „francizarea” nu operează decât dacă testul actual indică cel puţin nivel B1.  Scrieti-ne dacă doriţi să cunoaşteţi exact care sunt criteriile în cazul dvs. particular şi  cum trebuie sa procedaţi ca să profitaţi de ele.

Este de la sine înţeles că posibilitatea de a beneficia de aceste noi dispoziţiuni este limitată în timp de spectrul atingerii plafonului de 20 de mii de dosare, printre care, cum am mai precizat la această rubrică,  se au în vedere şi cele depuse anterior lui 1 august 2013.  De reţinut că şi sub vechile reguli de selecţie exista posibilitatea pentru un candidat de a fi supus acestui proces de „francizare”, dar numai după ce se prezenta la un interviu de selecţie; acum, decizia de a i se aplica excepţia se ia încă din faza examenului preliminar, iar convocarea la interviu se produce numai dacă respectivul mai are nevoie de puncte pentru adaptabilitate.

 

Share

Comentariile sunt închise.