EMIGRARE IN PROVINCIA QUEBEC: RISCURILE EZITARII SI ALE INTARZIERII.

EMIGRARE IN PROVINCIA QUEBEC: RISCURILE EZITARII SI ALE INTARZIERII.

In pagina noastră principală (Acasă) prezentăm avantajele celor ce deţin diplome din domeniile de studiu privilegiate, printre care şi absenţa vreunui plafon anual care să blocheze demersurile celor ce întârzie înregistrarea dosarului, ceeace se poate întâmpla nu numai din indolenţă, dar şi datorită obligativitaţii de a depune rezultatele unor teste de cunoştinţe lingvistice, precum şi din cauza recent introduselor restricţii privind documentaţia suport.

In cele ce urmează prezentăm principalele domenii de studiu care dau în continuare dreptul la depunerea unui dosar de emigrare în Quebec, dar plafonează numărul total al acestor dosare la 14300 pentru intervalul martie 2012-martie 2013.  Pentru cei ce se afla în această situaţie (şi alcătuiesc Grupa B introdusă pe 20 martie 2012), scurtarea timpului de pregătire a dosarului este de o importanţă capitală.  De aceea, recurgerea la asistenţă profesională nu mai este un lux pe care cineva să şi-l permită din comoditate sau pentru liniştea sa sufletească, ci poate marca diferenţa între reuşită şi eşec.  Pentru a da numai un exemplu, candidatul se poate concentra asupra pregătirii pentru teste, în timp ce reprezentantul sau legal din Canada pregăteşte dosarul, completând corect formularele şi obţinând traduceri de pe documentele suport de la traducători autorizaţi, membri ai OTTIAQ (Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec).  In plus, după cum se ştie, dosarele se depun în prezent direct la Montreal, deci este logic ca toate formularele şi documentele să se concentreze înainte de înregistrare la biroul din Canada al reprezentantului legal.

Să nu uităm că tendinţa generală a politicii canadiene de imigraţie este în prezent aceea de a menţine cifra totală anuală de candidaţi acceptaţi, dar de a restrânge tot mai mult numărul celor ce nu dispun de oferte de lucru aprobate de guvern sau care nu au acumulat nici un fel de „experienţă canadiană”.  De aceea, lunile imediat următoare pot reprezenta ultima şansă a candidaţilor aflaţi în această situaţie, care pot încă depune dosare de emigrare în pofida restricţiilor de dată recentă.  Pe lăngă „fericiţii” care nu se izbesc de niciun plafon în următoarele 11 luni, mai pot beneficia de acest răgaz, dacă se grăbesc şi apucă să depună dosarul până nu s-au completat cele 14.300 de locuri, şi deţinătorii de diplome din următoarele domenii de studiu:

1)   Nivel universitar: Administrarea afacerilor, Contabilitate, Nutriţie şi alimentaţie, Educaţia copiilor cu probleme speciale (Ortopedagogie), Biologie şi Bio-medicină, Chimie industrială, Construcţii civile şi de drumuri, Inginerie mecanică, Informatică şi construcţii ordinatoare, Geodezie, Gestiunea personalului, Gestiunea întreprinderii, Matematici, Tehnologia alimentelor, Servicii sociale şi Traduceri (a nu se confunda cu filologia).

2)   La nivel colegial (post-liceal), beneficiază de acest răgaz deţinatorii de diplome din următoarele domenii: Exploatarea zăcămintelor, Geologie aplicată, Gestiunea stabilimentelor de restaurare, Mineralogie, Tehnici de animaţie în 3D, Birotică, Tehnici de contabilitate şi de gestiune, Subinginerie mecanică, Subinginerie IT, Subinginerie logistică şi de transporturi, Subinginerie menţinere aeronave, Tehnici de informatică, Tehnici de readaptare fizică, Pedagogie, Tehncieni veterinari, Tehnici de asistenţă socială, Tehnici de educaţie copii cu probleme speciale, Tehnici de inhaloterapie, Tehnici de integrare multimedia, Intervenţie în delicvenţă, Producţie proteze ortopedice, Tehnici producţie mobilier, Analiză bio-medicală, Tehnologie geomatică, Subingineri constructori, Tehnicieni arhitectură, Evaluatori construcţii, Mentenanţă industrială.

In afara deţinătorilor de diplome universitare şi colegiale, pot depune dosare de emigrare şi cei cu studii la nivel de liceu industrial sau şcoală profesională, dar obţinerea unui punctaj total favorabil depinde, la aceştia, de dovedirea prin test a unui nivel de cunoştinţe lingvistice superior la franceză şi engleză.  Sub această rezervă, redăm în continuare o parte din specialităţile care conferă şi la acest nivel de studii, dreptul de a depune dosar de emigrare în Quebec: topografi, caloriferişti, tinichigii auto, dulgheri, asistenţi contabilitate, bucătari, desenatori, tâmplari, minieri, mecanici, patiseri, zugravi, fierari-betonişti.

Toate restricţiile şi obstacolele introduse în ultimele luni pot fi ocolite prin obţinerea unei oferte de lucru din partea unui angajator din Quebec, care trebuie aprobată în prealabil de Guvern.  De aceea, rezidenţii din Quebec care au firme pe profilul unor rude sau prieteni din afara Canadei pot realmente să-i ajute să se stabilească în Quebec, fie direct, dacă îndeplinesc punctajul (ţinând seama că însăşi acea ofertă le adaugă puncte preţioase, nu numai că-i scape de plafon şi de profilarea profesională), fie obţinând într-o primă etapă in permis de lucru, pentru ca după un an să ceară rezidenţa permanentă.  De un mare avantaj şi de o procedură mult simplificată se vor bucura cei ce lucrează într-una din cele 44 de ocupaţii de pe lista introdusă în februarie 2012 (vezi noutăţile din luna respectivă în această pagină).

Share

Comentariile sunt închise.