DIN PARTEA DEPARTAMENTULUI IMIGRATIEI: POLITICĂ PUBLICĂ TEMPORARĂ PRIVIND EXCEPTAREA DE LA UNELE CERINȚE CÂND UN MUNCER TEMPORAR SCHIMBĂ OCUPAȚIA.

DIN PARTEA DEPARTAMENTULUI IMIGRATIEI: POLITICĂ PUBLICĂ TEMPORARĂ PRIVIND EXCEPTAREA DE LA UNELE CERINȚE CÂND UN MUNCER TEMPORAR SCHIMBĂ OCUPAȚIA.

Această politică publică a intrat în vigoare pe 12 mai 2020 și va rămâne în vigoare până la revocarea sa de către Ministrului Imigrației, Refugiaților și Cetățeniei (IRCC). Aceste măsuri sunt prevăzute pentru a permite lucrătorilor temporari cu autorizație de a lucra în Canada (adică un permis de muncă valabil sau o autorizație de a lucra fără permis)–care nu pot să înceapă munca la alt angajator până nu obțin un nou permis de muncă în care este menționat expres acest  nou angajator–să înceapă să lucreze  în timp ce cererea pentru noul permis de muncă este încă în curs de procesare. Măsurile includ și o exceptare de la furnizarea de amprente și poze (biometrics)  dacă sucursala lui  Service Canada care deservește zona unde locuiește solicitantul este temporar închisă din cauza pandemiei.

Persoanele care pot să beneficieze de aceste măsuri sunt resortisanții străini care:

1. au un statut implicit, ceea ce înseamnă că sunt autorizați să lucreze în timp ce cererea de permis de muncă este pendinte, dar sunt ținute de condițiile impuse permisului expirat, astfel încât, în absența excepției, acestea nu pot exercita o nouă ocupație sau schimba angajatorul

2. sunt nevoite să treacă la o altă ocupație sau un alt angajator întrucât au fost concediate din cauza impactului lui COVID-19

3. sau au nevoie de un permis de muncă pentru a lucra într-o nouă ocupație sau pentru un nou angajator deși în present sunt scutite de permis de muncă.

Condițiile pentru a profita de aceste măsuri sunt următoarele:

i. resortisantul străin se află în Canada cu statut de rezident temporar valid (inclusiv statut implicit);

ii. a deținut un permis de muncă valabil sau a fost autorizat să funcționeze fără permis de muncă atunci când a fost depusă cererea pentru o nouă autorizație de muncă sau reînnoirea permisului de muncă în Canada;

iii. a depus o nouă cerere de autorizație de muncă sau o cerere de reînnoire a permisului de muncă în Canada pentru un permis de muncă specific angajatorului, pentru care nu a fost încă luată o decizie;

iv. intenționează să lucreze pentru un nou angajator și / sau o altă ocupație, astfel cum este specificat în oferta de muncă inclusă în cererea de autorizare de muncă;

v. a solicitat aplicarea prezentelor măsuri folosind mijloacele electronice identificate de Departament în acest scop; și

vi. a solicitat expres ca scutirea să fie aplicabilă înainte de luarea unei decizii cu privire la cererea de autorizare de muncă.

Share

Comentariile sunt închise.