CUM SE POATE EMIGRA IN PROVINCIA ALBERTA (AB)

CUM SE POATE EMIGRA IN PROVINCIA ALBERTA (AB)

Denumirea generica pentru procedurile administrate de provincia Alberta este AINB: Alberta Immigratio Nominee Program.  Acest program include în prezent trei canale prin care este dirijat influxul de imigranți: Alberta Opportunity Stream (AOS),  Alberta Express Entry Stream și Self-Employed Farmer Stream.  La acesta din urmă ne-am referit într-un articol anterior, deci ne vom concentra acum pe primele două.

AOS ste rezervat celor care dețin deja un permis de lucru valabil în Canada, obținut print-una din următoarele căi:

  • Pe baza unei aprobări (LMIA, de la Labour Market Impact Assessment, sau în franceză, EIMT-étude d’impact sur le marché du travail) emisă angajatorului de către „Employment Canada”.
  • Pe baza unei excepții de la necesitatea de a deține o LMIA, ca urmare a unor tratate comerciale, sau a transferului de personal în interiorul aceleiași companii, sau în cadrul categoriilor „International Experience Canada” și „Mobilité Francophone”.
  • Ca urmare a absolvirii unui program de învățământ post-liceal din Alberta (Post-Graduation Work Permit -PGWP), cu condiția ca ocupația actuală a candidatului să fie corelată cu programul de studiu urmat.

Nu sunt acceptați candidații care au depus cereri de refugiați (refugee claims) și cei care lucrează în alte provincii canadiene.  De asemenea, o serie de ocupații nu sunt acceptate în cadrul AOS, cum ar fi: profesori de școli elementare și medii, personalul religios, actori, scriitori, muzicieni, pictori, atleți, agenți imobiliari, minieri, grefieri, șoferi de taxi etc.  Lista completă poate fi consultată în situl AINP la: https://www.alberta.ca/ainp.aspx

Cât privește cunoștințele lingvistice, pretențiile Albertei sunt mult mai modeste decât rigorile practicate la nivel federal, deoarece sunt acceptați candidații care au dovedit prin test un nivel de engleză sau franceză relativ modest, respectiv CLB 4, adica începător-avansat. Numai personalului medical i se impune un nivel CLB 7 (intermediar-avansat).

Dosarele din aceasta categorie se expediază prin poștă sau curier la sediul AINP, iar în caz de reușită, fericiții candidați primesc o nominalizare cu care pot depune un al doilea dosar la autoritățile federale (Immigration, Refugee and Citizenzip Canada-IRCC) pentru a obține statutul de rezidenți permanenți canadieni.

Nu vom stărui mai mult asupra AOS, deoarece puțini dintre cititorii noștri beneficiază în prezent de permise de muncă în provincia Alberta.

Mult mai interesant ni se pare din acest punct de vedere Alberta Express Entry Stream, care este rezervat candidaților care și-au creat deja un profil Express Entry la IRCC prin care și-au exprimat dorința de a se instala în Alberta. De la bun început trebuie menționat avantajul substanțial pe care îl oferă această modalitate de emigrare, deoarece spre deosebire de scorul minim (circa 420 de puncte) cu care candidații au șanse de a fi selecționați prin extragerile periodice din cadrul așa-nimitului Comprehensive Ranking System (CRS) la nivel federal, Alberta pretinde numai 300 de puncte.

AINP accesează periodic așa numitul „Express Entry pool of candidates” și selecționează pe cei care sunt considerați a avea cele mai mari șanse de a se instala cu succes în Alberta; aceștia primesc o notificare de interes în baza căreia vor depune un dosar care, o dată acceptat, le va adăuga 600 de puncte la scorul Express Entry cu consecința că vor primi o ITA (Invitation to Apply) de la IRCC în interval de maximum 2-3 săptămâni, iar confirmarea statutului de rezident permanent urmează în alte 6 luni de când și-au depus aplicația on-line.

Pentru a stârni interesul provinciei Alberta, cei în cauză trebuie de asemenea să dovedească experiență profesională într-o ocupație care  contribuie la dezvoltarea sau diverificarea economică a provinciei.  Nu există o listă cu asemenea ocupații, dar AINP avertizează că au șanse mai reduse de reușită cei cu ocupații listate ca inacceptabile în categoria AOS (vezi mai sus) sau cu ocupații pentru care ESDC (Employment and Social Development Canada) refuză să proceseze aplicații pentru LMIA/EIMT, cum ar fi NOC 7271 – Scaffolders și NOC 7293 – Insulators.  De asemenea, sunt șanse mai reduse pentru cei ai căror ocupații fac obiectul unui număr considerabil ridicat de aplicații, precum și cei al căror profil Express Entry expiră în trei luni (de unde necesitatea pentru candidați de a-și reînnoi profilul când se apropie de expirare).

In schimb, au șanse mai ridicate de a primi notificări de interes din partea AINP: a) cei care au acumulat experiență profesională în Alberta sau dețin o ofertă de lucru de la un angajator albertan; b) cei care au absolvit un program de studii post-liceale în Alberta și c) cei care au rude apropiate în Alberta, respectiv părinți, copii sau frați/surori.

Notificarea de interes se transmite candidatului prin profilul său Express Entry din situl IRCC.  In interval de maximum două săptămâni de când a primit-o, acesta trebuie să o trimită prin email la AINP împreună cu indicativul profilului său Express Entry și informții despre eventuale încercări anterioare de a emigra în AB (adresa este albertaexpressentry@gov.ab.ca), după care va primi o confirmare și, foarte posibil, o invitație de a depune dosarul propriuzis împreună cu formularul oficial (care nu este disponibil în situl AINP, ci este transmis numai candidaților selecționați).  De menționat că AINP nu percepe nici o taxă de procesare, cum se întâmplă de pildă cu provincia Ontario, care, pentru un program similar, încasează o taxă de 1500 de dolari.

In continuare, candidații transmit dosarul prin poștă sau curier și așteaptă să primescă nominalizarea AINP, care le parvine tot prin contul lor Express Entry și, după ce o acceptă, pot înregistra on-line aplicația pentru rezidența permanentă de îndată ce primesc ITA, ceeace se întâmplă automat la prima extragere (draw) operată de IRCC, ținând cont că beneficiarii obțin, cum spuneam, 600 de puncte suplimentre de la AINP.

Precizăm că în anul 2018, Guvernul federal a repartizat provinciei Alberta un număr de 5600 de locuri pentru candidații AINP.  Până la ora actuală s-au emis certificate de nominalizare pentru toate aceste poziții, iar cifra pentru 2019 încă nu s-a dat publicității la data redactării acestui articol.  De menționat că 1800 de aplicații se află încă în procesare dintre cele depuse anul trecut pentru toate subcategoriile din AINP.  Printre aceste subcategorii se numără și cele pentru care nu se mai acceptă aplicații, respectiv „Strategic Recruitment Stream” și „Employer-Driven Stream”.

Cât privește Alberta Express Entry Stream, în 2018 au fost lansate 596 de notificări de interes pe parcursul a 7 extrageri, scorul minim al celor acceptați situându-se între 301 și 319.  Sperăm ca numărul de asemenea notificări să crească în 2019, dar chiar și dacă se menține constant, perspectiva candidaților de a obține o ITA fără să fie nevoie să obțină note maxime la testele lingvistice, sau fără să fie nevoie de a prezenta diplome de masterat ori doctorat ca să atingă punctajul minim federal, rămâne în continuare foarte ademenitoare.

 

Share

Comentariile sunt închise.