COVID-19: RELAXAREA CONDITIILOR PRIVIND RUDELE MAI INDEPARTATE ALE CETATENILOR SI REZIDENTILOR CANADIENI

COVID-19: RELAXAREA CONDITIILOR PRIVIND RUDELE MAI INDEPARTATE ALE CETATENILOR SI REZIDENTILOR CANADIENI

Ca răspuns la pandemia de Covid-19, Guvernul canadian a stabilit încă din primăvară un ansamblu de măsuri drastice de carantină și restricții de călătorie. Pănâ de curând, cetățenii străini nu puteau intra în Canada decât pentru a presta servicii esențiale sau pentru a vizita rude aparținănd așa numitei „familii imediate”, respectiv un soț sau partener common-law; un copil aflat în întreținere; un copil aflat în întreținerea unui copil aflat în întreținere; un părinte natural sau vitreg și un tutor sau curator.

De curând, mai exact din data de 8 octombrie 2020, recunoscând că restricțiile de călătorie au fost dificile pentru cei care au familie și persoane dragi în afara Canadei, în special pentru familiile care se confruntă cu o boală care pune viața în pericol, vătămări grave sau moartea unei persoane dragi, guvernul a decis să extindă sfera rudelor cu drept de intrare în Canada, incluzând, sub anume condiții, și „familia lărgită” (extended family). Sunt incluși în această categorie următorii:

  • persoanele aflate de cel puțin 1 an într-o relație sentimentală exclusivă cu un cetățean sau rezident permanent canadian, care s-au aflat în timpul relației în prezența fizică a cetățeanului sau rezidentului permanent canadian și a copiilor aflați în întreținerea acestora din urmă;
  • copiii nedependenți (copii adulți care nu îndeplinesc definiția unui copil aflat în întreținere în Regulamentul privind imigrația și protecția refugiaților)
  • nepoții (copiii copiilor)
  • frații (inclusiv vitregi)
  • bunicii

Aceste persoane vor fi eligibile să călătorească în Canada și nu vor trebui să demonstreze că intră într-un scop care nu este opțional sau nediscreționar, atâta timp cât:

  • rămân în Canada pe timp de cel puțin15 zile,
  • prezintă documentația necesară, inclusiv o declarație legală completată și semnată, pentru a arăta că îndeplinesc definiția unui membru al familiei extinse a unui cetățean canadian sau a unui rezident permanent canadian,
  • îndeplinesc cerințele de eligibilitate și admisibilitate existente pentru a intra în țară, respectiv călătoresc cu pașaport și document de călătorie valide (viză sau autorizație electronică de călătorie [eTA], dacă este necesar) au primit autorizație scrisă de la IRCC Immigration, Refugee and Citizenship Canada) pentru a călători ca membru al familiei extinse.

În plus, la fel ca toți ceilalți călători, membrii familiei extinse vor fi supuși tuturor măsurilor de sănătate publică, inclusiv perioadei obligatorii de carantină de 14 zile la sosirea în Canada. Decizia finală cu privire la cine poate intra în Canada este luată de un ofițer de servicii de frontieră la un punct de frontieră (port of entry).

Rudele din familia imediată a cetățenilor și rezidenților permanenți nu au nevoie de vreo autorizație din partea IRCC care să confirme că sunt scutiți de de restricțiile de călătorie. Cu toate acestea, trebuie să prezinte dovada legăturii de rudenie cu actele de stare civilă corespunzătoare (certificate de naștere și, în caz de nepotrivire a numelor, certificat de căsătorie sau decizie de schimbare a numelui), precum și dovada că cel pe care-l vizitează este cetățean sau rezident permanent. Partenerii common-law trebuie să prezinte dovada coabitării pe cel puțin 12 luni, inclusiv documente care indică o adresă comună sau o aplicație de sponsorizare în curs de procesare. De asemenea, toate aceste rude trebuie să se supună controlului sanitar în condițiile practicate de compania aeriană respectivă.

Procedura este mult mai complicată când este virba de membrii familiei extinse, care trebuie să parcurgă șase trepte succesive și anume:

Trapta I-a: Cetățeanul sau rezidentul permanent canadian trebuie să completeze Cererea de autorizare și declarația notarială (IMM 0006) pe care o poate descărca din situ IRCC. Formularul de trei pagini cuprinde datele personale și adresele ambelor părți, identificarea gradului de rudenie și o rubrică rezervată declarației solemne a cetățeanulu sau rezidentului permnent canadian.

Treapta a II-a: Cetățeanul sau rezidentul permanent canadian trimite formularul completat membrului său de familie care îl semnează ți îl trimite înapoi în Canada.

Treapta a III-a: Cetățeanul sau rezidentul permanent canadian semnează Declarația solemnă de la pagina 2, secțiunile 4 si 5 ale formularului IMM 0006 în fața unui notar public, avocat, judecător de pace sau „commissioner for oaths” (aceștia din urmă pot fi găsiți la Service Canada sau diverse organizații comunitare precumYMCA sau COSTCO).

Treapta a IV-a: Cetățeanul sau rezidentul permanent canadian trimite rudei sale o copie a formularului completat și semnat.

Treapta a V-a: Aflat în posesia formularului IMM 0006 semnat de ambele părți, membrul familiei lărgite solicită autorizația de a călători de la reprezentanții IRCC. Cetățenii din țările pentru care nu s-a desființat încă viza de intrare (cum este Republica Moldova) trebuie să includă acest formular într-o aplicație obișnuită pentru viza de vizitator. Cei scutiți de vize de intrare, cum sunt cetățenii României, au nevoie numai de o autorizație electronică (e-TA) care se obține on-line în câteva minute, după care trebuie să atașeze formularul IMM 0006 la o cerere motivată pe care o transmit prin IRCC Webform, care poate fi accesat prin următorul link: https://secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-eng.aspx Impreună cu formularul trebuie încărcat în situl IRCC și un Plan de carantină pentru durata de 14 zile care să cuprindă adresa la care vor locui în Canada și descrierea modului în care vor ajunge la acea destinație, precum și a manierei în care-și vor procura hrana și alte servicii esențiale, inclusiv îngrijiri medicale pe timpul carantinei. Este bine de știut că nerespectarea acestui plan poate conduce la consecințe grave, inclusiv amendă până la 750 de mii de dolari, închisoare pe termen de 6 luni și interdicția de a reintra în Canada pe termen de un an. Autorizația poate fi refuzată dacă se apreciază că scopul călătoriei este ne esențial (dicreționar), deci mesajul transmis prin Webform trebuie să conțină o argumentare solidă și dovezi în sens contrar. De reținut că relaxarea restricțiilor în materie de familie lărgită a survenit după ce opinia publică a aflat despre mai multe cauzuri când frați, bunici sau parteneri au fost împiedicați să viziteze canadieni grav bolnavi ori lipsiți de orice sprijin material sau moral.

Treapta a VI-a: Din momentul primirii autorizației de la IRCC, membrul familiei extinse își poate rezerva zborul spre Canada. La îmbarcare, trebuie să prezinte autorizația, formularul IMM 0006 semnat și toate celelalte documente menționate mai sus pentru dovedirea relației de rudenie cu un cetățean sau rezident permanent canadian. Formularul și autorizația sunt valabile pentru 6 luni.

Și o ultimă remarcă: dacă excepția privind membrii familiei imediate se aplică și rudelor apropiate ale rezidenților temporari, adică ale vizitatorilor și titularilor de permise de muncă sau de studii, cei din familia lărgită nu se bucură de un regim similar.

Share

Comentariile sunt închise.