CE TREBUIE SA STIM DESPRE CENTRELE DE PRIMIRE A CERERILOR DE VIZE

CE TREBUIE SA STIM DESPRE CENTRELE DE PRIMIRE A CERERILOR DE VIZE

Sunt câțiva ani buni de când Ministerul federal canadian al Imigrației (IRCC, de la Immigration, Refugee and Citizenship Canada) recurge la serviciile așa numitelor „Centres de réception des demandes de visa ” (în engleză Visa Application Centres-VAC) pentru a face economie de bani si de personal, introducând totodată un scut de protecție între ambasade și doritorii de emigrare în Canada, al căror acces în incinta acestor ambasade nu mai este permis decât în situații cu totul excepționale.

Intrucât domnește un grad ridicat de confuzie cu privire la statutul acestor entități, trebuie precizat de la bun început că ele: 1) nu sunt structuri ale Guvernului canadian, ci companii private și 2) nu au dreptul să acorde consultanță în materie de Imigrație, care drept este rezervat exclusiv membrilor organismului federal de reglementare a activității consultanților de imigrație– ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council), sau ai barourilor provinciale.

Trebuie precizat că în mare măsură această confuzie este întreținută (intenționat sau nu) chiar de respectivele VAC-uri.  In situl celui care funcționează la București[1] putem citi, de pildă, că „Centrul de Vize Canada va oferi serviciul exclusiv pentru Guvernul Canadian”, iar dacă încercăm să aflăm mai multe recurgând la Wikipedia, găsim următoarea formulare: „Depending on the country by which the passport was issued, a visa application may have to be submitted at a visa application centre at a Canadian diplomatic mission.” (în funcție de țara care a emis pașaportul, o cerere de viză ar putea să fie necesar a fi depusă la un centru de vize de la o misiune diplomatică a Canadei). 

Ca să aflăm adevărul, trebuie să vizităm situl oficial al IRCC unde se precizeaza clar că aceste VAC-uri sunt companii private care au încheiat contracte cu Guvernul Canadei („Visa application centres (VACs) are private companies that have formal contracts with the Government of Canada.”) și că rolul lor se limitează la a ajuta candidații la completarea formularelor (inclusiv permițându-le accesul la computere unde își pot completa singuri aplicațiile on-line) și a asigura transmiterea în condiții de siguranță a acestor formulare și a pașapoartelor la ambasade.  In plus,  le revine atribuția de ordin tehnic constând în prelevarea amprentelor și fotografierea candidaților (operație denumită generic „biometrics”) ca urmare a cerinței impuse de IRCC în ultimii ani și generalizată în toamna lui 2019 pentru a cuprinde toți solicitanții de rezidență temporară sau permanentă.

Din nefericire nu toți angajații acestor companii private se abțin de la a-și depăși atribuțiile și, adesea cu cele mai bune intenții, dau sfaturi candidaților cu privire la conținutul normelor extrem de sofisticate care guvernează multiplele programe administrate de IRCC, în pofida faptului că nu au pregătirea necesară (majoritatea lor covârșitoare sunt cetățeni ai tărilor unde funcționează VAC-urile, recrutați pe plan local și instruiți exclusiv pentru a efectua operațiile pur auxiliare mai sus menționate).  Consecința este că mulți solicitanți își văd compromise planurile, fără a avea nici o posibilitate de a se vedea dezdăunați, deoarece numai reprezentanții autorizați, membri ai ICCRC, ai barourilor provinciale si ai Camerei notarilor din Quebec plătesc sume considerabile pentru a fi asigurați în caz de eroare sau malpractis.   

Cât privește categoriile de cereri pentru care VAC-rile sunt autorizate să ofere servicii de asistență tehnică (situl VFS.Global din București le definește cu expresia „servicii de asistență administrativă”, ceeace este greu de delimitat prin raport cu consultanța de specialitate propriuzisă), acestea sunt: vize de vizitator, permise de studii, permise de lucru și documente de călătorie pentru rezidenții permanenți canadieni[2].  Nu sunt însă autorizate să se ocupe sub nici o formă de cererile de rezidență permanentă (inclusiv prin sistemul Express Entry), de cererile de reabilitare, de renunțările la statutul de rezident permanent[3] și de cererile având obiect eliberarea unui permis temporar de rezident (Temporaru Resident Permit-TRP)[4]

Este interesant de remarcat maniera în care VFS.Global prezintă această delimitare de atribuții.  Reproduc textual:

„Centrul de Vize Canada oferă numai informații generale și servicii administrative legate de cererile de rezidenţă temporară, inclusiv permise de studii și de muncă, precum și documente de călătorie pentru rezidenții permanenți din Canada. Centrele de Vize Canada nu sunt autorizate să furnizeze informații sau să răspundă la orice întrebări cu privire la cererile de rezidenţă permanentă și la serviciile consulare canadiene. Aceasta include Intrarea Expresă pentru imigranți calificați, asistență la solicitare online, cetățenie canadiană și orice informații specifice despre formularele de solicitare de viză, documentele justificative sau orice sfat legat de procesul de solicitare de viză.”

Se poate observa că atunci când se refera la ceeace nu poate Centrul de vize să facă, formularea este mult mai largă decât atunci când se prezintă activitățile autorizate.  O intepretare per a contrario poate conduce pe cititorul ne avizat la concluzia că în restul cazurilor competența VAC-ului include „furnizarea de informații și răspunsul la orice întrebări” privind domeniile pentru care este autorizat.

Pentru serviciile oferite, VAC-urile încasează taxele actualizate în noiembrie 2019, prezentate în tabelul de mai jos:

Prețul serviciului (per solicitant) Suma(CAD) Suma (RON)
Transmiterea coletului cu documente (per colet) $24.85 79.70
Serviciu asistat -Solicitări pe suport de hârtie (per solicitare) $17.46 56.00
Serviciu asistat – Formulare online (per formular) $3.00 9.60
Serviciu asistat – Scanare (preţ per pagină) $0.71 2.30
Post de lucru cu autoservire (per oră) $6.98 22.40
Serviciu de curierat doar dus (per colet) – Zona 0 $9.13 29.30
Serviciu de curierat doar dus (per colet) – Zona 1 $13.12 42.10
Serviciu de curierat doar dus (per colet) – Zona 2 $18.26 58.60
Serviciu de curierat doar dus (per colet) – Zona 3 $22.83 73.30
Serviciu de curierat doar dus (per colet) – Zona 4 $27.39 87.90
Serviciu de curierat doar dus (per colet) – Zona 5 $39.95 128.20
Fotocopiere (preţ per pagină) $0.20 0.60
Tipărire (preţ per pagină)  $0.40 1.30 
Fotografie conformă standardelor Organizației Internaționale a Aviației Civile (OIAC) $5.46 17.50
Serviciu de mesaje scurte (SMS) (per solicitare) $2.75 8.80

Se poate lesne observa că este vorba exclusiv de operații pur tehnice, care ar trebui să elimine orice dubiu cu privire la limitele în care angajații VAC-ului au dreptul să inter-acționeze cu publicul. 

In anumite țări serviciile de intermediere oferite de VAC-uri sunt singura opțiune aflată la dispoziția solicitanților.  Cât privește Ambasada Canadei din București, deși nu dispunem de informații la zi, până de curând celor invitați să facă demersurile necesare pentru obținerea documentelor finale de rezidență permanentă li se oferea și opțiunea de a recurge direct la o companie de curieri.

In încheiere menționez că începând din toamna lui 2019 sunt obligați să includă „biometrics” atunci când înregistrează un dosar la IRCC, și cetățenii străini care se află în Canada.  O pot face fie la centrele Service Canada ale Guvernului federal, fie la punctele de frontieră.  Acestea din urmă acceptă însă numai aplicanții care posedă deja un permis de studii sau de muncă, deci nu și vizitatorii.


[1] Cea din Romania se numește VFS.Global. 

[2] De remarcat că nici chiar rezidenților permanenți nu li se permite accesul la ambasade când au nevoie de asemenea documente, ceeace se întâmplă de regulă dacă le-au expirat permisele (PR Cards) în timpul absenței din Canada.

[3] Pare ciudat ca un rezident permanet canadian să-și abandoneze statutul, dar această situație  se întâlnește destul de des atunci când respectivul a depășit durata maximă admisă de absență din Canada și dorește să depună un nou dosar pentru a-și redobândi statutul;  întrucât încă figurează în sistemul IRCC ca rezident permanent (deși conform legii nu mai este), se impune  în prealabil să depună o cerere formală de renunțare la acest statut.

[4] A nu se confunda „temporary resident permit” cu o viză de vizitator;  un TRP este un document care se eliberează în condiții excepționale unei persoane care este inadmisibilă în Canada pe motive medicale sau de criminalitate, dar a cărei prezență în Canada este acceptabilă ținând seama de împrejurări speciale care contra-balansează riscul pe care l-ar putea prezenta situația care a generat inadmisibilitatea.  Un asemenea TRP conferă drepturi speciale, inclusiv dreptul la muncă și posibilitatea de a cere rezidența permamentă după scurgerea unui anumit interval.

Share

Comentariile sunt închise.