PROVINCIA ONTARIO ADOPTĂ UN SISTEM DE SELECȚIE BAZAT PE DECLARAȚII DE INTERES

PROVINCIA ONTARIO ADOPTĂ UN SISTEM DE SELECȚIE BAZAT PE DECLARAȚII DE INTERES

8 septembrie 2020-Provincia Ontario a publicat un Comunicat de presă în care a lansat detalii despre modificările planificate pentru programul propriu de selecție a imigranților: OINP (Ontario Immigrant Nominee Program). Se urmărește prin aceasta creșterea capacității de reacție a OINP la cerințele pieței muncii, gestionarea strategică a interesului crescând pentru OINP, cu scopul de a crea o mai mare predictibilitate pentru solicitanți și angajatori, precum și selecția mai riguroasă a celor mai potriviți candidați.

Modificările propuse vor introduce un sistem de exprimare a interesului (EOI de la Expression of Interest) pentru următoarele categorii sau fluxuri (streams) existente în prezent:

Comunicatul de presă include informații preliminare cu privire la modul în care noua sa procedură EOI (similară cu sistemul federal Express Entry) va efectua selecția. Ca prim pas, solicitanții vor fi invitați să își creeze un profil de candidat, care îi va plasa într-un bazin (pool of candidates). Apoi, celor înscriși li se va cere să furnizeze informații personale și despre alți factori care pot influența piața muncii și ceeace comunicatul denumește „human capital”, care vor sta la baza unei posibile invitații de depunere a dosarului propriuzis (ITA de la Invitation to Apply).

Conform propunerii prezentate de Ontario, solicitanții vor fi clasați (ranked) pe baza informațiilor furnizate în EOI, atribuinduli-se un punctaj pentru fiecare factor luat în calcul, iar totalul va determina selecția finală, în funcție de ștacheta stabilită de OINP pentru fiecare extragere în parte, la fel ca în sistemul federal. Cei care primesc o ITA vor putea apoi să candideze pentru a fi nominalizați în cadrul fluxului OINP respectiv1.

După cum se știe, sistemul federal Express Entry lansează runde regulate de invitații, de regulă la fiecare două săptămâni; în 2020 a invitat până în prezent 69.950 de candidați să aplice pentru reședința permanentă în Canada.

La fel ca în Ontario, candidaților eligibili din cele trei programe de imigrație gestionate de Express Entry (Federal Skilled Workers, Federal Skilled Trades și Canadian Experience Class) li se calculează un scor în cadrul unui sistem de clasare (Comprehensive Ranking System), care acordă puncte pentru factori precum vârsta, educație, experiență profesională și nivel de stăpânire a englezei sau/și francezei. Pentru moment, Ontario nu a furnizat detalii privind factorii luați în calcul și modul de alocare a punctajului în cadrul fiecărui „flux” enumerat mai sus, altele decât să spună că alocarea punctelor se va baza pe diverși factori, cum ar fi nivelul de educație și limba.

Comunicatul mai precizează că vor avea loc atât extrageri generale (la care participă laolaltă candidați din toate fluxurile), cât și unele direcționate, pentru fiecare flux în parte; toate extragerile vor fi afișate în situl de Web al OINP.

Menționăm că în trecut, unele dintre cele cinci fluxuri ale OINP au fost afectate de probleme la primirea cererilor. Cel mai recent (în iulie și august 2020), primele două fluxuri de mai sus, bazate pe oferta de lucru a angajatorului pentru studenți internaționali și muncitori străini calificați2 (foreign workers) au fost deschise pentru înscrieri doar pentru câteva minute, până s-a completat numărul de locuri alocate pentru fiecare (1250 pentru studenți și 1300 pentru muncitori calificați), după care s-au închis din nou; de regulă aceste fluxuri se deschid numai de două ori pe an.

Această abordare „primul venit, primul servit” a atras multe critici pe motiv că îi pune în dezavantaj pe cei care nu au acces ușor la internet de mare viteză, ca sa nu mai vorbim de faptul că cei care reușesc să răzbată nu sunt neapărat și cei mai meritoși.

Toate modificările propuse vor intra în vigoare numai după o perioadă de consultare publică de 45 de zile care se încheie pe 23 octombrie 2020. Cei interesați pot trimite sugestiile lor prin email la ontarionominee@ontario.ca indicând „Regulatory Amendments 422/17 and 421/17” în subject line).

1Nominalizarea de către OINP nu conduce direct la obținerea rezidenței permanente, care poate fi atribuită numai de autoritățile federale, dar este determinantă în atingerea acestui rezultat, pentru că Ministerul federal de resort (IRCC de la Immigration, Refugee and Citizenship Canada) nu face decât să verifice antecedentele și starea sănătății candidatului, după care eliberează COPR (Confirmation of Permanent Residence) cu care respectivul devine efectiv rezident permanent la intrarea în Canada.

2Este vorba de candidați care au experiență și li se oferă de lucru în ocupații aflate cel puțin la nivelul B în Nomenclatorul canadian de ocupații (NOC); în mod oarecum bizar, există și un flux pentru muncitori cu calificare inferioară în numeroase ocupații considerate „în demand”, care este deschis în permanență, spre deoasebire de Employer Job Offer: Foreign Worker.

Share

O NOUĂ POLITICĂ DE INTERES PUBLIC IN SPRIJINUL VIZITATORILOR CARE OBȚIN OFERTE DE LUCRU

O NOUĂ POLITICĂ DE INTERES PUBLIC IN SPRIJINUL VIZITATORILOR CARE OBȚIN OFERTE DE LUCRU

24 august 2020 – Ottawa – vizitatorii care se află în prezent în Canada și au o ofertă de muncă valabilă vor putea solicita un permis de muncă specific angajatorului și, dacă este aprobat, vor primi permisiunea de a lucra fără a mai fi nevoie să plece din țară (cum este regula de drrept comun), datorită unei noi măsuri anunțată astăzi de Marco El Mendicino, ministrul federal al Imigrării, refugiaților și cetățeniei (IRCC).

Această schimbare temporară de politică produce efecte imediat și va beneficia angajatorilor canadieni care continuă să se confrunte cu dificultăți în găsirea lucrătorilor de care au nevoie, precum și rezidenților temporari care ar dori să pună capacitatea și forța lor de muncă în slujba redresării Canadei de pe urma pandemei COVID-19.

În timpul acestei pandemii, rezidenții temporari care au rămas în Canada au fost încurajați să își mențină statutul legal, prelungind-și-l cu regularitate prin obținerea unor „visitor records” succesive. Cu călătoriile aeriene limitate în întreaga lume, unii vizitatori în Canada nu au putut să plece, în timp ce unii muncitori străini au fost nevoiți să-și schimbe statutul de „foreign worker” în cel de vizitator, deoarece le expirase permisul de muncă și nu aveau o ofertă nouă de muncă pentru a putea solicita un nou permis. În acelaș timp, numeroși angajatori din Canada s-au confruntat cu deficit acut de forță de muncă, printre aceștia numărându-se și cei care furnizează bunuri și servicii importante.

Pentru a beneficia de noua politică publică, un solicitant trebuie:

 • Să posede efectiv statutul de vizitator la data de 24 august 2020 și rămână în continuatre în Canada1.
 • Să dispună de o ofertă de muncă din partea unui angajator canadian care fie a validat-o prin obținerea unei LMIA (Labour Market Impact Assessment) din partea ESDC (Employment and Social Development Canada), fie are ca obiect o poziție exceptată de la obținerea unei LMIA (în cadrul procedurii „International Mobility Program”)2.
 • Să depună o cerere pentru un permis de muncă specific angajatorului, care este susținut de o evaluare a impactului pe piața muncii (LMIA) sau de o ofertă de angajare scutită de LMIA, cel târziu până lala 31 martie 2021.
 • Să îndeplinesacă toate celelalte criterii de admisibilitate.

Această politică publică temporară oferă, de asemenea, posibilitatea solicitanților care îndeplinesc criteriile de mai sus și care, în plus, au avut un permis de muncă valabil în ultimele 12 luni, să înceapă să lucreze pentru noul lor angajator chiar mai înainte de a fi aprobată integral cererea de permis de muncă. Pentru a face acest lucru, ei trebuie să urmeze instrucțiunile descrise AICI.

1Sunt asimilați acestora și beneficiarii de „statut implicit” (implied status), adică cei care au cerut un nou „visitor record” mai înainte de expirarea celui vechi, dar încă nu au primit răspunsul.

2 International Mobility Program are ca obiect situații care se referă la:

 • Acorduri internaționale
 • Interese canadiene
 • Persoane lipsite de mijloace de subzistență
 • Persoane cu dosare de rezidență permanentă
 • Muncitori vulnerabili
 • Motive umanitare

Share

IMIGRAȚIE: ACCES RAPID LA REZIDENȚA PERMANENTĂ OFERIT SOLICITANȚILOR DE AZIL CARE LUCREAZĂ IN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

IMIGRAȚIE: ACCES RAPID LA REZIDENȚA PERMANENTĂ OFERIT SOLICITANȚILOR DE AZIL CARE LUCREAZĂ IN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII.

Legislația canadiană conține prevederi extrem de restrictive privind condițiile și situațiile în care un cetățean străin poate obține statutul de rezident permanent prin depunerea unei cereri de azil (refugee claim)1. Până să se pronunțe asupra cererii de azil, autoritățile canadiene eliberează însă solicitanților permise de lucru deschise (care le dau dreptul să se angajeze oriunde găsesc de lucru). În condițiile actualei pandemii, numeroși azilanți au folosit asemenea permise pentru a se încadra în diferite ocupații din sectorul asistenței medicale (health care sector), aducând prin aceasta o contribuție esențială la combaterea coronavirusului.

Luând act de această contribuție, Primul ministru Justin Trudeau a declarat încă în urmă cu trei luni că guvernul său explorează modalități de a ajuta solicitanții de azil care lucrează în acest sector, inclusiv în stabilimentele care asigură asistența pe termen lung a vârstnicilor. Această promisiune s-a concretizat pe 14 august 2020, când Ministrrul Imigrației, Marco Mendicino, a anunțat lansarea unui program special, cu caracter esențialmente temporar, prin care azilanții care prestează asemenea servicii pot obține rezidența permanentă pentru ei și familiile lor, potrivit unei proceduri simplificate pe care o vom cunoaște în detaliu în perioada imediat următoare.

Deocamdată s-a anunțat numai că programul vizează și pe azilanții ale căror cereri fuseseră respinse, ori care și le abandonaseră înainte de intrarea în vigoare a noilor măsuri. Se știe de asemenea că aceste măsuri se vor aplica celor care întrunesc următoarele condiții:

• au solicitat azil înainte de 13 martie 2020; nu pot depune asemenea solicitări cei împotriva cărora a fost deja emis un ordin de deportare (removal order)

• li s-a eliberat un permis de muncă după ce au solicitat azilul

• au lucrat în sectorul sănătății, în instituții de sănătate (de exemplu, spitale, case de îngrijire de lungă durată, îngrijire la domiciliu prin intermediul unei organizații sau agenții, unități de locuit asistate)

• au lucrat într-o „ocupație desemnată” pe o durată de cel puțin 120 de ore între 13 martie 2020 și 14 august 2020. Ocupațiile desemnate care sunt incluse în această măsură specială sunt infirmierii (orderlies), infirmieri asistenți (assistant orderlies), asistenții medicali (nurses), ajutoarele asistenților medicali (nurses’ aides), asociații de servicii pentru pacienți (patient service associates), și anumiți lucrători de asistență la domiciliu (certain home support workers)

• dovedesc 6 luni de experiență într-una din aceste ocupații înainte de a primi rezidența permanentă. Solicitanții vor avea până la 31 august 2021 să dobândească această experiență

• dețin un certificat de selecție din Québec (CSQ), dacă doresc să locuiască în Quebec

• întrunesc cerințele de admisibilitate existente, inclusiv cele legate de criminalitate, securitate și sănătate.

Nu se cunoaște încă în ce măsură beneficiarii acestui program se vor bucura de o procesare mai rapidă decât cea de drept comun, care este în prezent de 24 de luni de la depunerea dosarului de rezidență permanentă de către solicitanții de azil care au fost declarați „eligibili”.

Este de la sine înțeles că aceste măsuri vizează exclusiv pe cei care au solicitat azilul din interiorul Canadei, inclusiv cu prilejul prezentării la un punct de frontieră. În prezent numeroase grupuri de presiune încercă să convingă Guvernul federal că măsuri similare se cuvin a fi aplicate și în beneficiul muncitorilor temporari din domeniul agricol, care lucrează în condiții dificile și cu risc ridicat de contagiune pentru a pune bucatele pe masa canadienilor.

1Toate cererile de azil se depun personal la un oficial IRCC (Immigration, Refugee and Citizenship Canada) sau CBSA (Canada Border Services Agency) desemnat să primească asemenea cereri. O cerere de azil este considerată valabilă atunci când o persoană exprimă în fața unui ofițer IRCC sau CBSA dorința de a beneficia de protecția Canadei, chiar dacă nu folosește în mod necesar cuvinte precum „refugiat” sau „persecuție”. Cererile de azil nu pot fi făcute prin poștă, ci numai în persoană.

Share

O NOUA POLITICA DE INTERES PUBLIC LANSATA DE GUVERN PENTRU A-I AJUTA PE CEI CARORA LE-A EXPIRAT STATUTUL LEGAL IN CANADA

O NOUA POLITICA DE INTERES PUBLIC LANSATA DE GUVERN PENTRU A-I AJUTA PE CEI CARORA LE-A EXPIRAT STATUTUL LEGAL IN CANADA

La 14 iulie 2020, Immigration, Refugee and Citizenship Canada (IRCC) a anunțat că va prelungi perioada în care rezidenții temporari cărora le-a expirat statutul legal în Canada pot solicita restabilirea acestuia.

În condiții normale, solicitanții au 90 de zile după ce statutul lor a expirat pentru depune la IRCC o aplicație denumită „Restoration of Status”. Cu toate acestea, IRCC recunoaște că pandemia a avut un impact asupra capacității rezidenților temporari de a pregăti dosare complete și asupra capacității IRCC de a le prelucra, precum și că mulți rezidenți temporari au avut dificultăți în a găsi zboruri către țările lor de origine, având în vedere închiderea frontierelor și limitarea călătoriilor aeriene în întreaga lume.

Drept urmare, IRCC implementează o nouă politică de interes public (public policy), care prelungește timpul de care dispune candidatul pentru a solicita restaurarea, dincolo de intervalul actual de 90 de zile stabilit pentru resortisanții străini din Canada. Foștii muncitori, studenți și vizitatori al căror statut a expirat după 30 ianuarie 2020 și au rămas în Canada vor avea acum până la 31 decembrie 2020 să solicite restabilirea statutului lor, cu condiția să îndeplinească cerințele pentru tipul de statut și pentru genul de autorizație pe care o solicită.

Cei care și-au pierdut statutul, deși pot cere restaurarea acestuia în intervalul defipt de lege (90 de zile ca regulă generală, sau până la sfărșitul anului în situația specifică descrisă în acest articol) nu beneficiază de fostul statut până nu li se aprobă cererea de restaurare, deci nu pot studia sau munci în continuare1. Iată însă că noua „politică publică” instituie și o excepție importantă de la această regulă, dar numai în privința foștilor deținători de permise de muncă care solicită un permis de muncă specific angajatorului (employer-specific work permit), permițându-le să continue a lucra, în timp ce o decizie privind cererea de restaurare este pendinte, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: au o ofertă de muncă, au depus o cerere de permis de muncă susținută de o LMIA (Labour Market Impact Assessment)2 sau o ofertă de angajare scutită de LMIA și au solicitat și au primit o autorizație de la IRCC pentru a lucra în timp ce așteaptă să fie procesată cererea lor.

În plus, cei în cauză trebuie să fi deținut un permis de muncă valabil în intervalul de 12 luni care precede înregistrarea cererii de restaurare a statutului. De pildă, cineva căruia i-a expirat permisul de muncă pe 30 martie 2019 și a cerut să rămână în Canada ca vizitator, nu îndeplinește condițiile acestei excepții dacă se decide acum să ceară restaurarea statutului de muncitor3. De asemenea, nu beneficiază de excepție cel care și-a pierdut statutul pe care-l deținea în calitate de persoană scutită de permis de lucru și care acum solicită restaurarea statutului prezentând o ofertă de lucru care se înscrie în condițiile de mai sus; un exemplu îl oferă preotul care a oficiat în trecut în mod perfect legal fără permis de lucru și care acum vrea sa lucreze în altă ocupație pentru care angajatorul a obținut o LMIA.

Cât privește procedura de urmat, solicitantul trebuie să efectueze doua operații succesive: 1) să depună cererea obișnuită de restabilire a statutului de „foreign worker” (fie on-line, fie pe hârtie) și 2) să transmită IRCC, folosind sistemul de comunicare denumit „IRCC Webform”, o cerere separată pentru a fi autorizat să lucreze între timp.

O altă excepție importantă introdusă de noua „public policy” constă în eliminarea intedicției legale de a emite permise de studii sau de lucru celor care au muncit sau studiat fără permis pe timpul celor 6 luni care preced depunerea cererii de „restoration of status”. Dacă această activitate ne autorizată s-a desfășurat după 1 ianuarie 2020, cei în cauză nu riscă vreun refuz.

Este important de reținut că un solicitant poate cere numai restaurarea statutului pe care l-a avut înainte de expirare; cu alte cuvinte, deținătorul unui permis de muncă expirat nu poate cere statut de student ca urmare a restaurării, sau invers.

Toate cererile având ca scop restaurarea statutului de muncitor temporar, student internațional sau vizitator trebuie să fie transmise electronic după ce solicitantul și-a deschis un cont personal în platforma „MyCIC”4 sau beneficiază de serviciile unui reprezentant autorizat care depune aplicația prin Authorized Paid Representatives Portal (APR). Există excepții pentru persoane care sunt scutite de cerința obligatorie a aplicației electronice datorită unor dizabilități sau lipsei de condiții și cunoștințe tehnice; acestor persoane li se permite să depună aplicațiile pe hârtie, cu condiția să atașeze dovezi privind situația în care se află.

O condiție importantă pentru obținerea restaurării statutului este ca solicitantul să nu părăsească Canada până nu i s-a aprobat această cerere. În niciun caz nu se acceptă înregistrarea unei asemenea cereri prin prezentarea candidatului la un punct de frontieră.

În încheiere reamintim că este vorba de o politică esențialmente temporară, dictată de circumstanțele excepționale create de actuala pandemie, deci persoanele vizate ca posibili beneficiari trebuie neapărat să depună cererile de restaurare cel târziu până pe 31 decembrie 2020 și să se convingă că îndeplinesc toate cerințele legale pentru a nu fi respinse, cu consecința că alta nouă nu se va mai putea depune după acea dată.

1Este important să se evite confuzia între situația cuiva care a cerut prelungirea statutului actual mai înainte chiar și cu o zi de expirarea sa și cea a unui solicitant de restaurare a statutului deja pierdut, chiar dacă o face a doua zi după expirare. Cel dintâi va putea continua să lucreze sau să studieze până primește decizia la cererea de prelungire (beneficiând de „implied status”), pe când cel de al doilea nu-și va putea relua activitatea decât după ce i s-a restaurat statutul, afară numai dacă nu este vorba de cazul descris în continuare.

2LMIA este procedura prin care Employment Canada (ESDC) autoriză un angajator canadian să ofere o slujbă cuiva care nu este nici cetățean, nici rezident permanent canadian. De regulă, depunerea unei asemenea cereri de către angajator trebuie precedată de o perioadă de patru săptămâni în care sunt postate mai multe anunțuri (supuse unor regului stricte) având ca scop recrutarea unui canadian în măsura posibilului.

3Noua politică publică poate beneficia și unor persoane aflate în situații speciale, cum ar fi soția unui deținător de PGWP (post-graduation work permit) care și-a găsit de lucru deocamdată numai într-o ocupație de nivel C în Nomenclatorul canadian (NOC, de la Național Occupational Classification). Câtă vreme soțul a fost student, soția beneficia de un permis de lucru deschis; ca să și-l prelungească acum, când soțul lucrează dar nu mai este student, legea pretinde ca ocupația soțului să fie cel puțin nivel B. Dacă permisul de lucru al soției expiră, să zicem în septembrie 2020 cum se întâmplă de obicei, singura sa opțiune pentru a rămâne în Canada alături de soț ar fi fost să ceară un „visitor record”. În condițiile noii politici publice, are acum la dispoziție încă 5 luni, timp în care soțul poate găsi o ocupație cu calificare superioară.

4Datorită restricțiilor impuse de softul utilizat de IRCC pentru aplicațiile electronice, solicitantul va trebui să confirme când inițiază această aplicație că i-a expirat statutul în intervalul de 90 de zile care preced depunerea dosarului (chiar dacă în realitate sunt mai multe), dar să aibă grija ca în formularul propriuzis de aplicație să indice perioada corectă, pentru a nu risca să-și vadă aplicația respinsă pentru „misrepresentation”, ceeace atrage automat și interdicția de a mai intra în Canada în următorii 5 ani.

Share

SCHIMBARI IMPORTANTE IN PROGRAMELE DE IMIGRATIE ALE PROVINCIEI ONTARIO (OINP)

SCHIMBARI IMPORTANTE IN PROGRAMELE DE IMIGRATIE ALE PROVINCIEI ONTARIO (OINP)

Pe 2 iulie 2020 Guvernul provinciei Ontario a adus importante amendamente la programele de imigratie bazate pe oferte de lucru emise de angajatori cu sediul in aceasta provincie, care permit in final obtinerea statutului de rezident permanent pentru rezidentii straini. In principal se are in vedere extinderea listei de asa zise ocupatii “in demand” care cuprinde ocupatii cu calificare inferioara, incluse in nivelele C si D din Nomenclatorul canadian de profesii NOC (National Occupational Classification) pentru care exista o penurie accentuata de forta de munca. Pana in prezent, pe acesta lista figurau urmatoarele profesii:
 1. Infirmiere auxiliare
 2. Personalul domestic de ingrijire a varstnicilor si persoanelor cu dizabilitati
 3. Personal de instalare si intretinere a echipamentelor din locuinte si sedii comerciale
 4. Soferi de camioane
 5. Operatori de utilaje grele (exceptand macaralele)
 6. Muncitori cu calificare inferioara din constructii
 7. Muncitori din ferme
 8. Muncitori din sere
 9. Culegatori de recolte
 10. Macelari industriali
Cei care au acumulat cel putin 9 luni de experienta intr-una din ocupatiile de mai sus, au la baza cel putin studii secundare, dispun de o oferta ferma de lucru si dovedesc un nivel modest de cunostiinte lingvistice in engleza sau franceza, pot depune o aplicatie on-line indiferent de localitatea din Ontario in care isi are sediul angajatorul. Amendamentele adoptate pe 2 iulie a.c. au extins lista de mai sus introducand alte 13 ocupatii, dar beneficiarii acestei modificari trebuie sa detina oferte de la angajatori aflati in afara razei GTA. Este vorba de urmatoarele ocupatii:
 1. Operatori de echipamente de procesare a mineralelor (NOC 9411)
 2. Turnatori (NOC 9416)
 3. Operatori de masini-unelte (NOC 9417)
 4. Alti operatori de masini de procesare a produselor metalice (NOC 9418)
 5. Operatori de echipamente din industria chimica (NOC 9421)
 6. Operatori de echipamente din industria maselor plastice (NOC 9422)
 7. Operatori de echipamente din industria lemnului (NOC 9437)
 8. Operatori de masini de cusut industriale (NOC 9446)
 9. Operatori de echipamente din industria alimentara (NOC 9461)
 10. Montatori de echipamente electronice (NOC 9523)
 11. Montatori de echipamente mecanice (NOC 9526)
 12. Vopsitori industriali (NOC 9536)
 13. Montatori de alte produse (biciclete, jucarii, camere de filmat etc.-NOC 9537).
O alta modificare importanta o constituie eliminarea obligatiei pentru candidati de a dovedi fonduri minime de instalare. In afara cerintelor privitoare la candidati, programul susmentionat, ca si celelalte programe OINP bazate pe oferta angajatorului, impun acestuia din urma cateva conditii importante, in afara cerintei privind sediul: sa fi fost activ in business pentru cel putin trei ani si sa fi obtinut pe ultimul an fiscal un venit gross de un milion de dolari (pentru cei cu sediul in GTA) sau de 500 de mii de dolari pentru ceilalti; de asemenea, cei cu sediul in GTA trebuie sa aiba cel putin cinci angajati cu norma intreaga, iar ceilalti cel putin trei angajati. Pe langa programul descris mai sus, care este practic deschis in permanenta, OINP mai administreaza dou programe (streams) bazate pe oferta angajatorului: cel pentru muncitori calificati (avand cel putin doi ani de experienta intr-o ocupatie nivel B din NOC) si cel pentru studentii internationali1. Aceste programe sunt la mare cautare si, de aceea, se inchid frecvent pentru ca OINP sa faca fata la avalansa de aplicatii. La data redactarii acestui articol programul este inca inchis (dupa ce in martie a fost deschis numai pentru cateva ore), dar se asteapta se fie redeschis de la o zi la alta. Candidatii potentiali trebuie sa urmaresca permanent pagina de noutati a OINP pentru a nu rata aceasta ocazie, iar intre timp sa se asigure ca pot obtine oferta de lucru de la angajator si ca, daca nu sunt deja salariatii acestuia, angajatorul a pus din vreme anunturi in siturile recomandate de OINP, pentru a demonstra ca a facut eforturi sa recruteze un canadian. De asemenea, angajatorul trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii expuse mai sus pentru programul descris anterior. Cei care au initiat aplicatia on-line, au la dispozitie 14 zile pentru a completa informatiile necesare si a incarca documentatia suport, dupa care OINP proceseaza in cateva luni dosarele si emit, in caz de decizie pozitiva, in certificat de nominalizare pe baza caruia candidatii pot depune dosar de rezidenta permanenta la autoritatile federale si primesc intre timp un permis de lucru pe doi ani. O data cu dansii, primesc si sotii/sotiile lor permise de lucru deschise, iar copii pot cere la randul lor permise de studii. O data cu intrarea in vigoare a amendamentelor susmetinate, OINP a retras din situl sau ghidurile adresate separat angajatorilor si muncitorilor straini, dar a introdus o pagina separata de web pentru uzul celor interesati.

1De mentionat ca cei care profita de acest stream nu trebuie sa dovedeasca cunostinte lingvistice.

Share

IMIGRAȚIA CANADIANĂ ACCELEREAZA INTRODUCEREA TEHNOLOGIILOR AVANSATE

IMIGRAȚIA CANADIANĂ ACCELEREAZA INTRODUCEREA TEHNOLOGIILOR AVANSATE

OTTAWA – Conducerea IRCC (Immigration, Refugee and Citizenship Canada) a anunțat de curând intenția sa de a re-evalua complet și cât mai repede posibil maniera în care procesează dosarele candidaților, printre altele și pentru a putea face față afluxului sporit de aplicații care se așteaptă în perioada post-Covid-19.

Reprezentanții Departamentul federal de resort au declarat că „noul normal” care va apărea după ce pandemie necesită o reînnoire a tehnologiei folosite pentru a gestiona milioane de aplicații pe an.  Pentru aceasta  sunt necesare noi strategii de gestionare a acestor aplicații pentru a limita pe cât posibil contactul personal atât între funcționari, cât și între aceștia și candidați.

De aceea, Departamentul a lansat la sfârșitul lunii trecute o „solicitare urgentă”  pentru o desemnarea unei companii care să ajute la implementarea proiectului respectiv.

Menționăm că Imigrația în Canada s-a oprit aproape total în martie 2020, când granițele din întreaga lume s-au închis pentru a încetini răspândirea noului coronavirus. Un raport al RBC (Royal Bank of Canada)  a sugerat că aceasta ar putea afecta în mod serios creșterea economică a Canadei, dând doar ca exemplu cele 6 miliarde de dolari, cu care studenții internaționali contribuie la economie în fiecare an. Este de înțeles de aceea cracterul urgent al introducerii unor măsuri care să ajute la recuperarea timpului pierdut.

Pentru clienții noștri, anunțul recent ar trebui privit ca un avertisment că, în viitorul apropiat, niciun solicitant nu va putea gestiona problemele de imigrație fără tehnologii avansate și abilități adecvate de operare ale acestora. Vom face tot posibilul pentru a răspunde nevoilor dvs. în acest sens, dar trebuie, la rândul dvs., să vă asigurați că dețineți sau aveți acces ușor la computere desktop / laptopuri, scanere și imprimante. De asemenea, ar trebui să actualizați viteza de acces la Internet pentru a putea trimite / primi rapid mesaje, participa la seminarii web și aplica online pentru servicii care ar putea fi însoțite de plafoane numerice și acces limitat în timp.

Share

62 DE SCENARII PENTRU A DEFINI CĂLĂTORIILE NE-ESENȚIALE

62 DE SCENARII PENTRU A DEFINI CĂLĂTORIILE NE-ESENȚIALE

Intr-un articol anterior am prezentat instrucțiunile publicate de Guvernul canadian privind condițiile în care persoanele care nu sunt cetățeni sau rezidenți permanenți canadieni pot fi admise la punctele de frontieră ale Canadei.  De curând, CBC (Canadian Broadcasting Corporation) a reușit să obțină un set de instructiuni suplimentare menite să detalieze variatele situații cu care se pot confrunta funcționarii de la CBSA (Canada Border Services Agency) atunci când verifică dacă noii sosiți respectă aceste instrucțiuni.

Reamintim că, pe lânga cei care au primit documentele de rezidență permanentă[1] înainte de 18 martie a.c., sunt acceptate, câtă vreme se mențin restricțiile actuale, și următoarele categorii de persoane:

 • Străinii care ajung în Canada venind din Statele Unite, dar numai pentru „essential travel”.
 • Rudele apropiate si soții/partenerii conjugali ai cetățenilor sau rezidenților permanenți canadieni.  Pe 23 martie 2020, Guvernul canadian a publicat o precizare în sensul că prin rude apropiate se ințeleg nu numai descendenții (inclusiv adoptați) ai cetățenilor sau rezidenților permanenți, ci și părinții acestora, inclusiv părinții vitregi, plus tutorii sau curatorii minorilor canadieni.  Asadar, o definiție mult mai largă decăt cea din Legea Imigrației.
 • Cetățenii francezi care locuiesc în  Saint Pierre and Miquelon și s-au aflat în ultimele 14 zile în această insulă, în Statele Unite, sau în Canada.
 • Persoanele care ajung în Canada la bordul unui vas și care s-au îmbarcat cu destinația Canada înainte de 21 martie 2020.
 • Persoanele acceptate să lucreze în Canada ca studenți în domeniul sănătății, sau pentru a livra, întreține și repara aparatură medicală.
 • Persoanele care dețin autorizații scrise emise de autoritățile consulare canadiene care le permit reunirea cu membrii apropiați de familie.  De menționat ca tot pe 23 martie a.c. a apărut precizarea ca acești membri apropiați de familie aflați în Canada pot fi nu numai cetățeni sau rezidenți permanenți canadieni, ci și deținători de permise de munca sau de studii, sau chiar vizitatorii și persoanele care au nevoie de protecție.
 • Cei înregistrați ca indieni în conformitate cu „Indian Act”.
 • Diplomați străini și membrii lor de familie.
 • Echipajele avioanelor comerciale.
 • Pasagerii în tranzit.
 • Cetățenii străini a căror intrare in Canada servește interesele naționale, conform determinării efectuate de ministerele Imigrației, Sănătății și Afacerilor externe.
 • Militarii invitați sa viziteze Canada și membrii lor de familie.

Dacă aceste excepții ar fi fost instituite într-un context juridic diferit, mai exact cel în care ne-am nascut majoritatea dintre noi, specific Europei continentale, funcționarii chemați să le implementeze ar fi avut suficiente elemente pentru a le aplica direct, făcând uz de experiența și de capacitatea lor de apreciere a situațiilor cu care sunt confruntați.   Așa ceva nu se poate întâmpla însă într-un sistem dominat de cultura juridică anglo-saxonă (proprie sistemelor de „common-law” din SUA, Canada, UK, Australia și Noua Zeelandă), care nu se mulțumește cu afișarea principiilor, ci tinde spre stricta enumerare a tuturor situațiilor posibile în care aceste principii vor fi aplicate[2].  Nu este de aceea de mirare că, pornind de la  lista de exceptii de mai sus, conducerea CBSA a detaliat, pentru uzul funcționarilor săi, un număr de 62 de scenarii posibile, insoțite de soluțiile pe care respectivii trebuie sa le adopte când sunt confruntați cu vreunul dintre ele.  Documentul contine 28 de pagini cu explicații amănunțite pentru fiecare scenariu în parte.

Unele dintre scenarii, în special cele care vizează reîntregirea familiei, introduc nuanțe și excepții la excepții, iar multe au mențiunea „depinde de circumstanțe”. Un detaliu specific poate însemna uneori diferența dintre cineva acceptat să intre în Canada sau  refuzat, conform explicațiilor din document.

Iată câteva dintre scenarii și motivele pentru care CBSA poate sau nu să permită intrarea în Canada:

 • Privitor la cetățenii străini care vin în Canada să locuiască temporar cu soțul sau familia imediată în timpul pandemiei: CBSA spune că investighează circumstanțele specifice, cum ar fi dacă nu cumva individul respectiv încearcă să evite pandemia din SUA sau, dimpotrivă, încearcă să asigure sănătatea și bunăstarea partenerului.
 • CBSA consideră de asemenea că este neesențial și discreționar motivul invocat de cineva care vine să-și viziteze soțul canadian în zilele libere pentru ca apoi să se întoarcă la lucru în SUA.
 • Chiar și atunci când cel ce încearcă să intre în Canada invocă nevoia unui membru de familie cu dizabilități sau alte condiții medicale de a primi îngrijire, CBSA recomandă funcționarului să verifice dacă nu cumva există și alte posibilități pentru cel în cauză de a primi îngrijiri.  De menționat că instrucțiunile adoptate de Guvern nu fac o asemenea distincție, deci suntem în fața unei interpretări restrictive, care în Europa nu ar fi admisibilă întrucât încalcă principiul Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus
 • Un alt scenariu imaginat de CBSA privește pe femeia care se întoarce în Canada ca să nască.  Aceasta va fi sau nu admisă după cum funcționarul de la frontieră apreciază că stabilimentul medical la care intenționează să se interneze practică sau nu interzicerea vizitelor efectuate de cei care au călătorit în afara Canadei pentru mai mult de 14 zile.
 • Alt scenariu prezentat de CBC se referă la soțul/soția sau  copilul care însoțește șoferul de camion care transportă mărfuri esențiale spre și dinspre SUA.  Acestora li se poate refuza re-intrarea în Canada dacă se apreciază că au și alte modalități de a călători acasă, exceptând cazul când sunt ei înșiși șoferi de schimb.

Lista scenariilor posibile pentru situații legate de reîntregirea familiei conține peste 20 de rubrici, printre care mai întâlnim interdicția de a participa la funeraliile unui membru de familie, sau de a petrece vacanța la rezidența de vară a familiei, după cum multe dintre scenarii conțin mențiunea „depends”, caz în care funcționarului CBSA i se oferă jaloane de apreciere; pentru a da numai un exemplu, cineva care vrea să intre în Canada pentru a se afla alături de un lucrător care prestează servicii esențiale ar putea fi admis dacă este vorba de relocarea familiei în Canada, sau de îngrijirea unui copil care este silit să rămână acasă deoarece școlile sunt închise (dar nu și în alte cazuri).  O „nanny” care însoțește familia de canadieni poate sau nu poate fi admisă după cum copiii respectivi ar putea fi îngrijiți în Canada și de rudele lor de aici sau nu.

In continuare, documentul CBSA rezervă patru scenarii pentru studenți, 14 pentru muncitorii străini, două pentru oamenii de afaceri și 14 pentru alți călători.  Multe dintre ele creeaza mai de grabă confuzie, decât să orienteze interpretarea corectă a Instrucțiunilor guvernamentale, cum ar fi cel care se referă la un străin care vine în Canada pentru a prelua un elev care se reînoarce în SUA: CBSA aplică aceeași etichetă „depends” și se mulțumește să explice funcționarului de la frontieră că „în general, această situație nu este discreționară”.   Altele conferă funcționarului puteri discreționare, cum este scenariul care privește un străin care dorește să cumpere bunuri esențiale (hrană și medicamente) din Canada: acesta poate fi admis sau nu după cum funcționarul apreciază dacă în SUA există sau nu magazine cu asemenea bunuri „în proximitate”, fără a se defini acest din urmă termen.

Tote aceste scenarii au fost imaginate pentru a clarifica ce înțelege CBSA (nu neapărat și legiuitorul) prin noțiunea de „discretionary/optional” ca scop al călătoriei spre Canada a unei persoane care nu este cetățean sau rezident permanent canadian.  Instrucțiunile Guvernului interzic asemenea călătorii, dând ca exemple numai vizitele în scop de „tourism, recreation or entertainment.”  Intreg eșafodajul celor 62 de scenarii a fost construit pornind de la această simplă formulare!

Concluzia pe care o trage CBC este că  o persoană care călătorește spre Canada nu are nicio garanție că va fi admisă, chiar dacă se încadrează în excepțiile menționate la început.  Așa se face că s-a trezit refuzat la frontieră un cetățean american care-și însoțea soția gravidă (cetățean canadian), deși amândoi se puteau izola într-un apartament pus la dispoziție de tatăl femeii, care întâmplător este și medic.  Tot astfel, o canadiancă a trebuit să se descurce singură cu mutatul în altă localitate pentru că soțului ei american nu i s-a permis să o ajute, fiind vorba de o călătorie neesențială în ochii funcționarului CBSA.  La fel de neesențială a fost considerată călătoria unei americance care venea să se ocupe de soțul ei aflat singur în Canada și suferind de atacuri de panică.

CBSA a anunțat pe 8 iunie 2020 că relaxează parțial scenariile descrise mai sus, în sensul că resortisanții străini care sunt membri de familie imediați ai cetățenilor și rezidenților permanenți canadieni, și care nu au COVID-19 și nu prezintă semne sau simptome de COVID- 19, sau care nu au motive să creadă că au COVID-19, vor fi scutiți de interdicția de a intra în Canada dacă vor intra cu un membru de familie imediat pentru o perioadă de cel puțin 15 zile.  Cetățenii străini care sunt admiși în Canada în conformitate cu această scutire trebuie să rămână în  carantină timp de 14 zile.

Sunt considerați membri imediați de familie următorii: soțul / partenerul de drept comun; copilul dependent; părintele biologic sau  părintele vitreg, sau fratele vitreg al soțului sau partenerului de drept comun; tutorele sau curatorul minorului sau al persoanei cu handicap mental.[1] Trebuie reținut că potrivit legii, nimeni nu devine rezident permanent până nu se prezntă efectiv la un punct de frontieră in posesia unei COPR (Confirmation of Permanent Residence), deci detinatorii unor asemenea documente nu au calitatea de rezidenți permanenți până nu trec prin așa numita procedură de „landing” la un punct de frontieră.  Excepție fac cei aflați deja în interiorul Canadei (de pildă soții parenați/sponsorizați care coabiteaza cu sponsorii lor din chiar momentul depunerii dosarului)ș aceștia sunt programați pentru „landing” la un oficiu IRCC din interior.

[2] Cu mulți ani în urmă, semnatarul acestor rânduri a urmat cursurile post-universitare ale Facultății Internaționale  de Drept Comparat din Strasbourg, unde predau profesori din ambele „tabere” sus-menționate, care însă erau cu toții de acord că această deosebire de abordare a problemelor juridice are rădăcini mai adânci în însăși modul de a gândi al cetățenilor din țările respective.  Acest mod diferit de abordare a realității se reflectă, de pildă, atunci când diplomații se întâlnesc la masa tratativelor: cei din Franța, Germania, Italia, România etc. se concentrează pe formularea unor reguli si principii generale, pe când englezii și americanii vor să vadă enumerate toate ipotezele posibile generate de problma care se negociază.  Este interesant de urmărit sub acest aspect cum vor evolua tratativele legate de Brexit, actualmente în curs de desfășurare.

Share

DIN PARTEA DEPARTAMENTULUI IMIGRATIEI: POLITICĂ PUBLICĂ TEMPORARĂ PRIVIND EXCEPTAREA DE LA UNELE CERINȚE CÂND UN MUNCER TEMPORAR SCHIMBĂ OCUPAȚIA.

DIN PARTEA DEPARTAMENTULUI IMIGRATIEI: POLITICĂ PUBLICĂ TEMPORARĂ PRIVIND EXCEPTAREA DE LA UNELE CERINȚE CÂND UN MUNCER TEMPORAR SCHIMBĂ OCUPAȚIA.

Această politică publică a intrat în vigoare pe 12 mai 2020 și va rămâne în vigoare până la revocarea sa de către Ministrului Imigrației, Refugiaților și Cetățeniei (IRCC). Aceste măsuri sunt prevăzute pentru a permite lucrătorilor temporari cu autorizație de a lucra în Canada (adică un permis de muncă valabil sau o autorizație de a lucra fără permis)–care nu pot să înceapă munca la alt angajator până nu obțin un nou permis de muncă în care este menționat expres acest  nou angajator–să înceapă să lucreze  în timp ce cererea pentru noul permis de muncă este încă în curs de procesare. Măsurile includ și o exceptare de la furnizarea de amprente și poze (biometrics)  dacă sucursala lui  Service Canada care deservește zona unde locuiește solicitantul este temporar închisă din cauza pandemiei.

Persoanele care pot să beneficieze de aceste măsuri sunt resortisanții străini care:

1. au un statut implicit, ceea ce înseamnă că sunt autorizați să lucreze în timp ce cererea de permis de muncă este pendinte, dar sunt ținute de condițiile impuse permisului expirat, astfel încât, în absența excepției, acestea nu pot exercita o nouă ocupație sau schimba angajatorul

2. sunt nevoite să treacă la o altă ocupație sau un alt angajator întrucât au fost concediate din cauza impactului lui COVID-19

3. sau au nevoie de un permis de muncă pentru a lucra într-o nouă ocupație sau pentru un nou angajator deși în present sunt scutite de permis de muncă.

Condițiile pentru a profita de aceste măsuri sunt următoarele:

i. resortisantul străin se află în Canada cu statut de rezident temporar valid (inclusiv statut implicit);

ii. a deținut un permis de muncă valabil sau a fost autorizat să funcționeze fără permis de muncă atunci când a fost depusă cererea pentru o nouă autorizație de muncă sau reînnoirea permisului de muncă în Canada;

iii. a depus o nouă cerere de autorizație de muncă sau o cerere de reînnoire a permisului de muncă în Canada pentru un permis de muncă specific angajatorului, pentru care nu a fost încă luată o decizie;

iv. intenționează să lucreze pentru un nou angajator și / sau o altă ocupație, astfel cum este specificat în oferta de muncă inclusă în cererea de autorizare de muncă;

v. a solicitat aplicarea prezentelor măsuri folosind mijloacele electronice identificate de Departament în acest scop; și

vi. a solicitat expres ca scutirea să fie aplicabilă înainte de luarea unei decizii cu privire la cererea de autorizare de muncă.

Share

DIRECT DE LA SURSĂ: NOUTĂȚI DIN IMIGRAȚIE

DIRECT DE LA SURSĂ: NOUTĂȚI DIN IMIGRAȚIE

In aceste zile dominate de pandemic,  reprezentanții organizațiilor profesionale din domeniul Imigrației se întâlnesc periodic cu factorii de răspundere din IRCC (Immigration, Refugee and Citizenship Canada), IRB (Immigration Refugee Board),  ESDC (Employment and Social Development Canada) și CBSA (Canada Border Services Agency) pentru a fi informați cu privire la ultimele măsuri adoptate pentru adaptarea politicilor guvernamentale la situația în continuă schimbare a stării de sănătate și a evoluției economice a societății canadiene.   In cele ce urmează voi prezenta pe scurt cele discutate cu prilejul întâlnirii din data de 5 mai 2020.

O primă precizare se referă la achitarea taxelor prelevate pentru dosarele de imigrație de către IRCC.  După cum am anunțat la vremea respectivă, aceste taxe au fost majorate cu începere de la 30 aprilie 2020.  S-a anunțat acum că se va accepta taxa veche chiar dacă dosarul a ajuns la IRCC dupa acea dată, dacă ștampila poștei a fost aplicată anterior.  Pentru cele expediate cu întârziere, nu se va mai restitui dosarul, ci se va cere achitara diferenței.  S-a mai menționat că, pe lângă personalul domestic, sunt scutiți de majorare și lucrătorii din construcți aflați pe raza GTA (Greater Toronto Area).

Numeroși cetățeni și rezidenți permanenți canadieni așteaptă cu nerăbdare de câteva luni bune să afle când și cum va relua IRCC acceptarea dosarelor de sponsorizare a părinților și bunicilor.  Aflăm acum că această problemă nu este considerată o prioritate a momentului, drept care un anunț cu privire la data declanșării „campaniei” pentru 2020 se așteaptă să fie făcut „later in the year”.

Cea mai mare parte a noutăților comunicate de organismele sus-menționate se referă la procesarea aplicațiilor privind deținătorii de statut temporar în Canada și, în mod special, studenții internaționali și muncitorii străini temporari.  Vom menționa pe scurt câteva dintre acestea, cu precizarea că o prezentare exhaustivă găsiți în siturile oficiale ale organismelor respective:

In primul rând, ca măsură generală, se va acorda prioritate persoanelor din domeniul sănătății și al agriculturii.  Pe lângă procesarea mai rapidă a aplicațiilor, studenții cu profil sanitar vor fi autorizați să lucreze cu norma întreagă în timpul studiilor (nu numai în vacanțe).  Pentru angajarea lucrătorilor din agricultură nu se mai cere desfășurarea unei campanii prealabile de publicitate; de asemenea, angajatorii acestora din urmă pot prezenta certificate anterioare privind cazarea lor etc.

O altă măsură importantă este prelungirea validității permiselor de muncă de la un an la doi ani pentru toate categoriile de muncitori temporari care se recruteaza potrivit procedurii rezervate pentru salarii inferioare mediei stabilite de ESDC pentru provincia respectivă (Stream for Low-wage Positions).  Cu titlu de exemplu, pentru Quebec salariul mediu actual este de 23,08 dolari pe oră, iar pentru Ontario de 24,04 dolari; orice ofertă care prevede un salariu inferior acestei medii trebuie aprobată de ESDC potrivit procedurii pentru salarii mici, iar angajatorul este constrâns prin lege să nu ofere un salariu mai mare decât cel stabilit pentru ocupația respectivă, în regiunea respectivă, decât dacă are deja alți salariați angajați cu asemenea salarii.

Tot pentru muncitorii temporari, ESDC consideră că angajatorul respectă obligațiile privind salariul dacă plătesc echivalentul a 30 de ore pe săptămână conform cuantumului orar aprobat, chiar dacă inițial se obligase să-i asigure, să zicem, muncă pentru 40 de ore pe săptămână.  De asemenea, s-a precizat că angajatorul trebuie să achite salariu pe perioada inițială de carantină a muncitorului nou venit, dar nu mai este obligat să o facă dacă intervine ulterior o nouă carantină.  Reprezentanții ESDC au subliniat din nou seriozitatea sancțiunilor care pot fi aplicate angajatorilor care nu respectă regulile impuse de COVID-19 (amenzi până la un milion de dolari).

Cât privește studenții internaționali, s-a decis că vor putea cere la absolvire un permis de muncă din categoria PGWP (Post-graduation work permit) chiar și dacă numai 50% din cursuri le-au frecventat în Canada, iar restul au trebuit să le urmeze on-line din afara Canadei.

O situație specială pentru care IRCC nu a fost în stare să ofere o soluție pentru moment este cea a vizitatorilor care au cerut permise de studii și așteaptă aprobarea aplicațiilor aflându-se încă în Canada.  Potrivit legii, aceștia sunt obligați să urmeze procedura rezervată celor aflați în afara Canadei și, o dată ce primesc aprobarea, să se prezinte cu ea la un post canadian de frontieră pentru eliberarea permisului de muncă, ceeace în prezent nu mai este posibil.  Soluția ar fi ca IRCC să le transmită permisul prin poștă sau să-i programeze la un centru din interiorul Canadei pentru a și-l ridica, dar pe 5 mai nu s-a comunicat nimic în acest sens, deși există o procedură similară când este vorba de obținerea rezidenței permanente.

Din partea CBSA s-a precizat că toți cei care ajung în Canada trebuie să se izoleze pentru 14 zile, ceeace se știa deja, ca și faptul că respectivii trebuie să prezinte un plan de „carantinare” plauzibil.  Acum aflăm că pentru cei care petrec mai puțin de 14 zile în Canada este obligatoriu numai să respecte măsurile de distanțare fizică și să poarte mască.  CBSA acceptă vizitatori care invocă reunificarea familiei, dar acest argument în sine nu este suficient pentru a fi acceptați, ci trebuie să prezinte dovezi suplimentare care fac vizita necesară.  De asemenea, carantina de 14 zile a devenit acum obligatorie și pentru rezidenții americani, care până de curând puteau dovedi că au stat în carantină în Statele Unite.  Participanții la discuții au semnalat că există puncte de frontieră care refuză să proceseze aplicațiile celor cu aprobări de permise de lucru și de studii, iar CBSA a promis să investigheze, precizând că nu este vorba de o politică oficială.  In orice caz, bazându-se pe experiența proprie, mai mulți profesioniști și-au sfătuit colegii să sune la punctul de frontieră respectiv înainte de a trimite acolo un candidat, pentru a se asigura că nu face deplasarea de pomană.

O situație bizară semnalată de participanții la discuții este cea a muncitorilor străini și a studenților internaționali ale căror permise respective au expirat, dar care au cerut prelungirea lor înainte de expirare.  Potrivit legii, aceștia se bucură de statut implicit (implied status) până la eliberarea noilor permise, cu toate drepturile care decurg din acest statut, inclusiv dreptul la asigurare medicală gratuită.  Problema este însă că această asigurare este de resortul autorităților din fiecare provincie, dintre care unele nu recunosc, sau se fac că nu au aflat despre existența acestor prevederi federale și refuză să extindă validitatea cardului de sănătate până nu văd noul permis. 

In urmă cu câteva săptămâni, IRCC ne asigurase că a luat legătura cu provinciile și situația s-r fi rezolvat, dar atitudinea multor centre provinciale se pare că nu s-a modificat, drept care IRCC s-a simțit obligat să pună la dispoziția noastră, a profesioniștilor din domeniul imigrației, o scrisoare-standard pe care să o transmitem clienților aflați în situație descrisă mai sus, pentru a o prezenta autorităților provinciale.   In scrisoare, adresată direct autorităților provinciale, se explică pe larg ce înseamnă „implied status/statut implicite” cu trimitere directă la Regulamentul de aplicare a Legii Imigrației (art. 183 alin.5);  se recunoaște apoi dreptul autorităților provinciale de a stabili cine are acces la asistență medicală gratuită, dar li se reamintește totodată că sunt ținute să respecte legile federale, iar la sfârșit se enumeră documentele pe care solicitantul trebuie să le prezinte pentru a li se recunoaște acest beneficiu, și anume: copie de pe permisul expirat, copie de pe confirmarea emisă de IRCC că cererea de extindere a fost înregistrată (submission confirmation) și copie de pe chitanța cu care s-a achitat taxa de procesare;  în cazul aplicațiilor expediate prin poștă, în loc de confirmare de la IRCC este suficientă dovada de livrare a plicului.  Ca să nu încapă nici o îndoială, IRCC însoțește scrisoarea cu mostre ale documentelor respective.  Ne îndoim că în prezența unei asemenea scrisori oficiale provenită de la Direcția generală de orientare a programului de imigrație din IRCC se vor mai găsi autorități provinciale care să refuze dreptul la asistență sanitară al celor cu statut implicit.  De altfel, de curând, provincia Ontario a afișat știrea că s-a prelungit automat validitatea cardurilor de sănătate expirate.

Printre alte câteva aspecte semnalate de participanții la discuția din 5 mai a.c. se numără precizarea că obligația de a răspunde în 30 de zile la cererile de acces la informație depuse de cei care doresc să cunoască exact ce se întâmplă cu dosarul lor s-a prelungit la un an; de asemenea IRB a confirmat că interviurile pentru examinarea cererilor de azil s-au anulat pe termen nedefinit, urmând ca la reluare, cei în cauză să primească notificări prin email.

Asemenea întâlniri se organizează tot la două săptămâni până la ridicarea restricțiilor impuse de COVID-19.  Vă vom ține la curent în continuare cu tot ceeace prezintă interes pentru cititorii si clientii noștri.

Share

MAJORAREA TAXELOR DE PROCESARE PENTRU IMIGRANTII ECONOMICI

MAJORAREA TAXELOR DE PROCESARE PENTRU IMIGRANTII ECONOMICI

Începând cu data de 30 aprilie 2020, taxele de procesare percepute de IRCC (Immigration, Refugee and Citizenship Canada) se majorează după cum urmează:

 1. Taxele pentru titularii de dosare (principal applicants) din clasa oamenilor de afaceri (business immigrants), inclusiv persoane fizice autorizate (self-employed), candidații programului „start-up visa”, investitorii din Quebec, antreprenorii din Quebec și  persoanele fizice autorizate din Quebec (travailleurs autonomes) vor crește de la 1.050 dolari la 1.575 dolari (o creștere de 50%).
 2. Taxele pentru titularii de dosare (principal applicants)  ai clasei economice non-business vor spori de la 550 dolari la 825 dolari (o creștere de 50%). Această creștere nu se va aplica taxelor pentru aplicanții principali și familiile lor din programele „Caregivers” (personal domestic de îngrijire a copiilor, vârstnicilor și celor handicapați), care vor rămâne neschimbate până în 2022.
 3. Taxele pentru soți sau parteneri conjugali din toate clasele economice vor crește de la 550  la 825 dolari (o creștere de 50%).
 4. Taxele pentru copiii dependenți din toate clasele economice vor spori de la 150 dolari la 225 dolari (o creștere de 50%).
 5. Taxa de rezidență permanentă va crește de la 490 dolari la 500 dolari (o creștere de 2%).

Începând cu 2022-2023 și, ulterior, la fiecare doi ani, taxele de procesare pentru solicitanții de rezidență permanentă vor fi majorate în funcție de Indicele prețurilor de consum (CPI, de la Consumer Price Index). Se estimează o creștere anuală a CPI de 2%, care se va traduce, pentru următoarea majorare din 2022-2023, într-o taxă de 1.640 dolari în privința candidaților de la pct. 1 de mai sus, de 860 dolari pentru cei de la punctele 2 și 3, de 235 dolari pentru copiii de la pct.4 și de 520 $ pentru dreptul de rezidență permanentă.

Tot începând cu intervalul 2022-2023 se vor majora taxele de procesare și pentru solicitanții de rezidență permanentă din clasele non-economice (reîntregirea familiei, persoanele protejate și candidații care invocă motive umanitare) care nu sunt afectați de actuala majorare.  Aceștia vor avea de achitat 570$ începând din aprilie 2020 și, mai apoi, 595$ începând din aprilie 2024.  Copii acestora vor plăti taxe majorate cu câte 5 dolari la fiecare doi ani, respectiv 155$ în 2022 și 160$ în 2024.

Astfel cum am menționat, actualele majorări se aplică începând din 30 aprilie a.c.  Dosarele primite de IRCC până la ora 9 a.m. E.D.T. din acea zi se supun vechilor taxe.  Dosarele primite după acest moment și care nu conțin noile taxe vor fi restituite ca incomplete.

Share