ALȚI 90.000 DE REZIDENȚI TEMPORARI SUNT AUTORIZAȚI DE GUVERN SĂ CEARĂ REZIDENȚA PERMANENTĂ

ALȚI 90.000 DE REZIDENȚI TEMPORARI SUNT AUTORIZAȚI DE GUVERN SĂ CEARĂ REZIDENȚA PERMANENTĂ

După ce acum câteva săptămâni a invitat 27 de mii de candidați din Canadian Experience Class să depună aplicații de rezidență permanentă, Dl. Marco E. L. Mendicino, Ministrul Imigrației, refugiaților și cetățeniei, a introdus pe 14 aprilie 2021 două noi seturi de măsuri prin care se deschide calea spre obținerea rezidenței permanente canadiene pentru zeci de mii de lucrători considerați esențiali și de absolvenți ai unor instituții educaționale canadiene care sunt deja în Canada și care, după cum sună comunicatul oficial, „posedă abilitățile și experiența de care este nevoie pentru a combate pandemia și a accelera redresarea economică”.

Explicația acestor măsuri extraordinare constă în faptul că, în noiembrie 2020, Canada și-a anunțat intenția de a primi 401.000 de noi rezidenți permanenți în 2021 ca parte a Planului său pentru 2021-2023, mizând pe sfârșitul apropiat al pandemiei, ceeace nu s-a produs din păcate. Datorită închiderii frontierelor și pentru a atenua barierele încă existente în calea admiterii rezidenților permanenți din străinătate, Canada își concentrează acum atenția asupra rezidenților temporari care sunt deja în Canada, făcând uz de prerogativa Ministrului Imigrației de a institui politici temporare de interes public prin derogare de la normele de drept comun.

Imediat după 6 mai 2021, Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) va începe să accepte cereri prin două programe distincte, unul pentru lucrătorii temporari și altul pentru absolvenții de instituții canadiene de învățământ post-liceal.

Primul program acoperă două fluxuri și va accepta 20.000 de cereri pentru lucrătorii temporari din domeniul sănătății, precum și 30.000 de cereri pentru lucrătorii temporari în alte ocupații esențiale. Al doilea program va permite unui număr de 40.000 de studenții internaționali care au absolvit o instituție canadiană de învățământ post-liceal să devină rezidenți permanenți. Programele vor rămâne deschise până la 5 noiembrie 2021, sau până când vor atinge aceste plafoane. Pentru a promova limbile oficiale ale Canadei, au fost lansate și 3 fluxuri suplimentare fără limită de admisie pentru candidații francofoni sau bilingvi.

Condițiile de admisibilitate pentru lucrătorii temporari.

Candidații potențiali trebuie să satisfacă următoarele criterii:

 1. Să fi acumulat cel puțin un an de experiență profesională cu norma întreagă sau echivalentul unei norme întregi pentru activitatea cu jumătate de normă (1.560 ore), în cei trei ani anteriori datei primirii cererii lor de rezidență permanentă, într-una dintre ocupațiile considerate esențiale și enumerate în Anexa A sau în Anexa B (vezi mai jos) . Cei ce exercită ocupații enumerate în Anexa A nu pot cumula experiența lor cu una obținuită prin exercitarea unei ocupații din Anexa B, pe când cei cu ocupații din Anexa B pot cumula experiența obținută în ambele anexe.
 2. Să fie angajat ca salariat în Canada în orice meserie în momentul primirii cererii de ședere permanentă, cu excepția cazului în care lucrează ca medic liber profesionist.
 3. Să fi demonstrat prin test lingvistic nivelul 4 sau mai mare în conformitate cu standardele stabilite în Canadian Language Benchmarks (CLB); de exemplu, pentru testul de engleză CELPIP, trebuie să fi obținut nota 4 la toate cele patru probe (înțelegere, exprimatre, scris și citit), iar testul să nu fie mai vechi de doi ani1.
 4. Să locuiască în Canada ca rezident temporar și să se afle efectiv în Canada și în momentul aprobării cererii de rezidență permanentă.
 5. Să intenționeze să locuiască în orice altă provincie sau teritoriu decât Quebec.
 6. Să solicite rezidența permanentă on-line, utilizând formularele furnizate de IRCC și să includă întreaga documentație suport de la bun început.
 7. Să nu fie inadmisibil în Canada pe motive medicale sau de criminalitate.

Cât privește listele complete de ocupații pentru cele două fluxuri de care ne ocupăm, acestea sunt incluse în Anexele A și B din Comunicatul oficial și pot fi lesne identificate prin codul NOC (de la National Occupational Classification). CLIC AICI pentru a introduce codul.

Anexa A cuprinde următoarele coduri de ocupații eligibile din domeniul asistenței sanitare: 3111, 3112, 3113, 3121, 3122, 3124, 3125, 3131, 3132, 3141, 3142, 3143, 3144, 3211, 3212, 3214, 3215, 3216, 3217, 3219, 3221, 3222, 3223, 3231, 3232, 3233, 3234, 3236, 3237, 3411, 3413, 3414, 4151, 4152, 4153, 4165, 4212 și 4412.

Dacă veți avea curiozitatea să le identificați pe toate, veți vedea că sunt incluși în această anexă majoritatea medicilor, asistenților medicali, tehnicienilor de laborator, farmaciștilor, dentiștilor, asistenților și tehnicienilor dentali, psihologilor și asistenților sociali.

ANEXA B cuprinde alte profesii considerate esențiale, preluate din diferite grupe și sub-grupe ale NOC, pe care am considerat necesar să le enumerăm în întregime pentru a evidenția amploarea acestei operații: 6611 Casieri; 6621 Lucrători din stațiile de service; 6622 Lucrători comerciali de magazin; 6623 Alte ocupații aferente vânzărilor; 7201 Contractori și supraveghetori din activitățile de formare, profilare și asamblare; 7202 Contractori și supraveghetori în ocupații electrice și de telecomunicații; 7203 Contractori și supraveghetori în activități de montare a conductelor; 7204 Contractori și supraveghetori în meserii de dulgherie; 7205 Contractori și supraveghetori în alte meserii din construcții și servicii de reparații și montaj; 7231 Sculeri-matrițeri și inspectori din domeniul prelucrării prin așchiere; 7232 Producători de scule și matrițe; 7233 Tinichigii; 7234 Cazangii; 7235 Montatori de structuri metalice; 7236 Fierari; 7237 Sudori; 7241 Electricieni (cu excepția electricienilor industriali și electricienilor de utilități); 7242 Electricieni industriali; 7243 Electricieni de sisteme electrice; 7244 Instalatori de cabluri; 7245 Lucrători din telecomunicații; 7246 Instalatori și reparatori de telecomunicații; 7247 Tehnicieni de instalare și întreținere a televiziunii prin cablu; 7251 Instalatori; 7252 Montatori de țevi; 7253 Montatori de gaze; 7271 Dulgheri; 7272 Ebaniști; 7281 Zidari; 7282 Finisori pentru beton; 7283 Faianțari; 7284 Instalatori și finisori, sisteme de interior și grinzi; 7291 Instalatori de acoperișuri; 7292 Geamgii; 7293 Izolatori termici; 7294 Zugravi și decoratori (cu excepția decoratorilor de interior); 7295 Parchetari; 7441 Lucrăori de întreținere și reparații de echipamente rezidențiale și comerciale; 7442 Personal de întreținere a conductelor de apă și gaze; 7444 Fumigatori și lucrători pentru combaterea dăunătorilor ; 7445 Alți reparatori și lucrători de întreținere; 7451 Docheri; 7452 Stivuitori de materiale; 7511 Șoferi de camioane de transport; 7512 Șoferi de autobuz, operatori de metrou și alți operatori de transport public; 7513 Șoferi de taxi și limuzină; 7514 Șoferi servicii de curierat; 7521 Operatori de echipamente grele (cu excepția macaralelor); 7522 Operatori de echipamente de întreținere publică și lucrători conexi; 7531 Lucrători de șantier feroviar și întreținere; 7532 Marinari de punte și săli de mașini în transportul pe căi navigabile interioare; 7533 Operatori de feribot; 7534 Însoțitori de rampă, transport aerian; 7535 Alți lucrăori din stații de servcii auto; 7611 Muncitori necalificați din construcții; 7612 Alt personal auxiliar din diverse meserii; 7621 Muncitori în întreținerea lucrărilor publice; 7622 Muncitori în transportul feroviar și rutier; 8611 Culegători de recolte; 8612 Muncitori pentru amenajarea teritoriului și amenajarea terenurilor; 8613 Muncitori în acvacultură și maricultură; 8614 Minieri; 8615 Petroliști; 8616 Muncitori forestieri; 0821 Managerii din agricultură; 0822 Manageri în horticultură; 4031 Profesori de limba franceză la nivel secundar; 4032 Profesori de limba franceză în învățământul elementar și preșcolar; 4411 Persoalul de îngrijire a copiilor la domiciliu; 4413 Profesori suplinitori pentru școli elementare și secundare; 6331 Măcelari, tăietori de carne și vânzări de pește – en-gros și cu amănuntul; 6523 Agenți de bilete de avion; 6524 Agenți de bilete, reprezentanți ai serviciilor de transport de marfă și lucrători aferenți, transport rutier și maritim; 6541 Agenți de securitate și personal de securitate aferent; 6551 Reprezentanți ai serviciului clienți – instituții financiare; 6552 Alți reprezentanți ai serviciilor pentru clienți; 8252 Contractori de servicii agricole, supraveghetori agricoli și lucrători specializați în creșterea animalelor; 8255 Contractori și supraveghetori, amenajarea teritoriului, întreținerea terenurilor și servicii horticole; 9617 Muncitori în prelucrarea produselor alimentare și a băuturilor; 9618 Muncitori în prelucrarea peștelui și a fructelor de mare.

Condițiile de admisibilitate pentru studenții internaționali.

Candidații potențiali trebuie să satisfacă următoarele criterii:

a) Să fi absolvit după ianuarie 2017 și înainte de data la care este primită cererea de rezidență permanentă, un program de studiu la o „instituție de învățământ desemnată” din Canada, și anume:

 • o instituție publică de învățământ post-secundar, cum ar fi un colegiu, o școală de meserii sau tehnică, o universitate (sau în Quebec un CEGEP);
 • o școală postliceală privată din Quebec, guvernată de aceleași reguli ca și școlile publice din Quebec;
 • o școală postliceală privată sau publică din Quebec care oferă programe eligibile cu o durată de 900 de ore sau mai mult, care să conducă la o diplomă de studii profesionale (DEP) sau un atestat de specializare profesională (ASP);
 • o școală privată canadiană care poate acorda diplome în conformitate cu legislația provincială, dar numai dacă programul de studii conduce la o diplomă autorizată de provincie, (ceea ce nu este cazul tuturor programelor de studiu oferite de instituțiile de învățământ private).

b) Să fi obținut una dintre diplomele descrise mai jos, după finalizarea unui program de studiu într-o instituție de învățământ eligibilă descrisă la litera a):

 • o diplomă universitară (licență, masterat sau doctorat) acordată la sfârșitul unui program cu o durată de cel puțin opt (8) luni;
 • o diplomă, certificat sau atestat obținute la sfârșitul unui program de orice durată care duce la angajarea într-una din meseriile calificate enumerate în Anexa A a Comunicatului privind aceasta a doua politică publică2; sau
 • una sau mai multe diplome, certificate sau atestate care îndeplinesc următoarele condiții:

– Pentru diplome, certificate sau atestate, fiecare program de studiu trebuie să aibă o durată minimă de opt (8) luni și durata totală a studiilor care conduc la obținerea acestor diplome, certificate sau atestate trebuie să fie echivalentă cu două programe pe an (adică o durată minimă de 16 luni).

– Pentru DEP și ASP, fiecare program de studiu trebuie să aibă cel puțin 900 de ore, iar combinația de programe de studiu trebuie să aibă o durată de minimum 1.800 de ore. În cazul unui ASP combinat cu un DEP, durata ASP poate fi mai mică de 900 de ore dacă durata totală a programelor combinate este de cel puțin 1.800 de ore.

Pentru claritate, fiecare combinație de diplome trebuie să îndeplinească cerințele programului oferit de o instituție eligibilă, așa cum este descris la punctul a), inclusiv absolvirea în ianuarie 2017 sau ulterior.

c) Să fi fost autorizați să studieze în conformitate cu legislația în vigoare pe toată perioada de studiu în Canada;

d) Să fie angajați în Canada și să dețină un permis de muncă sau o autorizație valabilă în conformitate cu legea în momentul înregistrării cererii de rezidență permanentă (nu se acceptă să lucreze pe cont propriu, cu excepția cazului în care profesează ca medic liber profesionist).

e) Să fi obținut nivelul CLB 5 sau mai mare pentru fiecare dintre cele patru competențe lingvistice testate. Acest lucru trebuie demonstrat de rezultatele unui test lingvistic la o organizație sau instituție desemnată de IRCC (respectiv CELPIP, IELTS-General sau TEF), iar rezultatele trebuie să aibă o vechime mai mică de doi ani la momentul depunerii cererii.

f) Să locuiască în Canada ca rezidenți temporari și să se afle efectiv în Canada la momentul primirii și al aprobării cererii de rezidență permanentă;

g) Să intenționeze să locuiască într-o altă provincie (sau teritoriu canadian) decât Quebec;

h) Să solicite rezidența permanentă on-line, utilizând formularele furnizate de IRCC care vor fi introduse în zilele imediat următoare. Cererea trebuie, în momentul depunerii, să fie însoțită de toate documentele justificative necesare pentru ca funcționarul să fie convins că solicitantul îndeplinește criteriile de eligibilitate ale acestei politici publice, cu excepția dovezilor necesare pentru a demonstra prezența în Canada la momentul aprobării cererii.

După cum se vede, o mare parte din cei care trăiesc și lucrează în prezent în Canada, DAR care nu îndeplineau până acum criteriile rigide de selecție ale sistemului Express Entry sau ale programelor provinciale de nominalizare, vor putea pe 6 mai 2021 să depună cereri de rezidență permanentă, dacă se grăbesc și se asigură că depun dosare complete și bine pregătite. O greșeală cât de mică vă poate obliga să înregistrați o nouă aplicație, cu riscul ca între timp să se fi completat plafonul sus-menționat. Pe lângă testele lingvistice, o mare atenție va trebui acordată definirii exacte a ocupației pentru care se pretinde cel puțin un an de experiență canadiană, astfel încât să se încadreze perfect în definițile din NOC, fără însă a le copia.

1Ca să ne dăm seama de caracterul extraordinar al acestor facilități, să luam ca exemplu programul federal „Canadian Experience Class” (CEC), pentru care pretinde nivel minim CLB 5 sau 7 în funcție de poziția ocupației în Nomenclatorul canadian (NOC), fără ca atingerea acestor nivele să garanteze obținerea unei ITA (Invitation to Apply) în sistemul Express Entry, care operează cu un punctaj în care se iau în calcul și alți factori (în special vârsta și studiile).

2Anexa A cuprinde 91 de ocupații aparținând Grupelor majore ale NOC 72 (34 de ocupații printre care electricieni, instalatori, sculeri-matrițeri, prelucrători prin așchiere, sudori, fierari-betoniști, dulgheri, parchetari, faianțari etc.); 73 (26 de ocupații, printre care mecanici de toate felurile, macaragii, sondori, tipografi, conductori de locomotive etc.); 82 (10 ocupații, printre care minieri, lucrători forestieri, pescari etc.) și 92 (17 ocupații, printre care controlori și supraveghetori din industriile textilelor, maselor plastice, prelucrării lemnului, fabricării aparatelor electrice și electronice, prelucrării metalelor etc.), precum și Grupelor minore 632 (bucătari) și 633 (măcelari și patiseri).

Share

Comentariile sunt închise.