ACCESUL ÎN TREPTE LA REZIDENȚA PERMANENTĂ

ACCESUL ÎN TREPTE LA REZIDENȚA PERMANENTĂ

(Cazul studenților internaționali)

După cum se știe, sistemul Express Entry practicat de autoritățile federale de imigrație (IRCC, de la Immigration, Refugee and Citizenship Canada)  a suferit modificări importante spre sfârșitul lui 2016, care au diminuat ponderea acordată beneficiarilor de permise de muncă în favoarea celor care dețin diplome de nivel ridicat și sunt fluenți în limbile oficiale ale Canadei.  Cu toate acestea, nu orice candidat cu studii superioare sau cu nivele avansate ale cunoștințelor lingvistice pot acumula suficiente puncte pentru a fi invitați să depună cererile propriu zise de rezidență permanentă.

Astfel cum am mai exemplificat la aceasta rubrică, un candidat ideal care poate aspira la un punctaj superior celor circa 445 de puncte care reprezintă media extragerilor din ultimii doi ani, ar trebui să nu fie mai în vârstă de 30 de ani, sa posede cel puțin o diplomă de masterat și să fi obținut note la testele lingvistice obligatorii la un nivel foarte ridicat; de pildă, pentru testul de engleză cel mai răspândit (IELTS), aceasta înseamna nota 8 la „listening” si cel puțin nota 7 la restul de trei probe.  Fără asemenea calități, chiar și beneficiarii unor permise de muncă au puține șanse de a primi o ITA (Invitation to Apply), deoarece în cele mai multe cazuri nu primesc pentru aceasta decât 50 de puncte (exceptând pe cei care urmează a fi angajați pe posturi de „senior management”, cum ar fi directorii generali de mari întreprinderi, care primesc 200 de puncte).

În aceste condiții, o alternativă deosebit de ispititoare o reprezintă accesul în trepte la rezidența permanentă, prin obținerea în prealabil a unui permis de studii.  Incepând din noiembrie 2016, cel care a promovat în Canada un program cu durata de cel puțin un an școlar primește 15 puncte Express Entry, iar cel care a urmat un program de trei ani, sau un masterat ori doctorat de un an, obține 30 de puncte.  Dacă acestea nu-i sunt de ajuns ca să atingă baremul sus-pomenit, poate cere la sfârșitul studiilor (și va obține fără probleme) un permis de munca deschis cu caracter special, denumit „post-graduation work permit” (PGWP), care-i va permite să acumuleze experiență profesională canadiană, pentru care primește alte puncte suplimentare.  Mai precis, ca să luam de exemplu un candidat celibatar, acesta  primește 40 de puncte pentru un an de experiență profesională canadiană (53 pentru doi ani, 64 pentru trei etc.) la care se adaugă punctele acordate pentru „Skill transferability factors”, respectiv combinații între experiența canadiana și, pe rând, nivelul studiilor (până la 50 de puncte) și experiența profesională din afara Canadei (alte 50 de puncte pentru doi ani de experiență canadiană combinată cu trei ani de experiență din afara Canadei).

Un așa numit „international student” poate accesa la sistemul Express Entry prin toate cele patru programe acoperite de acest sistem, respectiv Federal Skilled Workers” (FSW), Canadian Experience Class (CEC), Federal Skilled Trades (FST) si Provincial Nominees (PNP).  Pentru FST este necesara însa și o ofertă de muncă validată de Employment Canada prin LMIA (Labour Market Impact Assessment), astfel că majoritatea candidaților care aleg acest acces în trepte la rezidența permanentă se încadrează în restul de trei programe.  Este important de reținut că pentru a primi o ITA, un candidat trebuie să își fi creat în prealabil un profil Express Entry care-i va permite sa fie inclus in „Express Entry Pool of Candidates” numai dacă se încadrează în criteriile separate ce stau la baza fiecăruia din programele susmenționate.   Un student internațional poate acumula suficiente puncte Express Entry și fără a mai avea nevoie de un PGWP, dar pentru aceasta trebuie să satisfacă criteriile programului FSW, care, printre altele, reclamă un nivel relativ ridicat de cunoștințe lingvistice (în cazul testului IELTS, cel puțin nota 6 la toate cele patru probe).  Cine nu poate satisface aceste criterii, va trebui să muncească cel puțin un an în Canada ca posesor de PGWP, după care va putea îndeplinii cerințele programului Canadian Experience Class pentru care se cere un nivel mai modest de cunoștințe lingvistice (în exemplul nostru, nota 4 la „reading” si 5 la restul de trei probe).

Un interes special prezintă pentru studenții internaționali programele provinciale care conduc la emiterea unei nominalizări în posesia căreia candidatul respectiv continua și după 19 noiembrie 2016 să primească 600 de puncte Express Entry, care-i asigură fără probleme primirea unei ITA la proxima extragere.  Criteriile de selecție diferă de la o provincie la alta, drept care nu avem spațiul suficient în acest articol chiar și pentru o prezentare sumară a fiecăreia dintre aceste programe.  Cu titlu exemplificativ, ne referim în continuare la programul cel mai solicitat, respectiv „The Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) Employer Job Offer: International Student Stream”.

Cum îl arata și titlul, programul are la bază o ofertă de lucru din partea unui angajator din Ontario, care trebuie să fie validată prin LMIA (vezi mai sus), afară numai dacă nu este exceptată de la această cerință.  Printre excepții se numără beneficiarii acordurilor internaționale (NAFTA si GATS), situațiile în care există interese canadiene datorită beneficiilor semnificative de ordin social-cultural și economic generate de angajarea celor în cauză, inclusiv în cadrul „mobilității francofone”, cazurile de transfer în interiorul aceleiași companii, reciprocitatea la angajare, lucrătorii religioși (cum ar fi cantorii și paracliserii), precum și situațiile special desemnate de IRCC printre care se numără angajarea profesorilor universitari și a medicilor rezidenți.

Candidatul trebuie să fi promovat în Canada un program post-liceal cu durata de cel puțin doi ani (sau de un an dacă este subsecvent obținerii unei diplome de licență-bachelor’s degree), iar poziția oferită trebuie să fie cu norma întreagă și pentru o ocupație calificată (respectiv de nivel zero, A sau B in Nomenclatorul canadian-NOC).

În afara acestui program bazat pe o ofertă de lucru, OINP operează separat așa numitul „Masters Graduate Stream” rezervat celor care au promovat masteratul în Ontario și dovedesc prin test cunoștințe lingvistice similare cu cele impuse de programul FSW descris mai sus.  Dosarul trebuie depus în maximum doi ani de la promovare, cu condiția ca respectivul candidat să fi locuit cel puțin un an din ultimii doi ani în Ontario, iar în prezent fie să locuiască încă în Ontario, fie în afara Canadei, dar nu și într-o altă provincie canadiană!  Un program similar funcționează în Ontario și pentru absolvenții de studii de doctorat.

Ne-am oprit asupra studenților internaționali ca potențiali beneficiari ai unei emigrări în trepte deoarece este mult mau ușor de obținut un permis de studii decât un permis de muncă, cu condiția ca cei în cauză să dețină fonduri suficiente pentru a achita taxele școlare și a se putea întreține pe timp de cel puțin un an.  Procedura propriu-zisă implică obținerea în prealabil a unei scrisori de acceptare (letter of acceptance) din partea unei instituții canadiene cu programe post-liceale (inclusiv colegii și universități).  Majoritatea acestor instituții de învățământ au departamente speciale care se ocupă cu admiterea studenților internaționali și care au tot interesul să îi sprijine în efectuarea tuturor demersurilor necesare.  De reținut că, dincolo de efortul financiar inițial, studenții și elevii respectivi pot să-și câștige singuri existența o data ajunși în Canada, deoarece au dreptul să lucreze cu jumătate de normă în timpul anului universitar și cu norma întreagă în vacanțe.  In plus, soții celor căsătoriți pot cere și obțin fără probleme permise de lucru deschise pentru întreaga durată a cursurilor urmate de beneficiarul permisului de studii, iar copiii acestora pot și ei sa obțină permise de studii sau de muncă, după caz.

Cererile pentru permis de studii se depun înainte ca solicitantul să-și părăsească țara de domiciliu, fie direct la Ambasada canadiană competentă, fie prin așa numitele VAC (Visa Application Centres) care funcționează de regulă pe lângă sucursalele locale ale Organizației Internaționale pentru Migrație, fie on-line; această din urmă opțiune este de departe cea mai comodă și mai convenabilă sub aspectul timpului de procesare.   Titularii de permise de studii aflați în Canada, care vor să-și continue studiile, pot cere un nou permis fără să fie nevoie să mai părăsească Canada.   Deși procedura pare simplă, obținerea unui permis de studii implică stăpânirea unei game largi de cunoștințe privind documentația necesară și informațiile care urmează a fi introduse în formulare pentru a asigura succesul demersului.

De reținut că, spre deosebire de unii solicitanți de permise de muncă (printre care se numără și românii, de când nu mai au nevoie de vize de intrare), cei care aplică pentru permise de studii nu le pot obține prezentându-se pur și simplu la un punct canadian de frontieră în posesia unei scrisori de acceptare.  Excepție fac numai cetățenii și rezidenții permanenți ai Statelor Unite, ai Groenlandei și ai arhipelagului Saint-Pierre and Miquelon aflat sub suveranitate franceză și situat la numai 25 de km. de provincia canadiană Newfoundland and Labrador.

Ne-am ocupat în cele de mai sus numai de solicitanții de permise de studii cu destinația în alte provincii canadiene decât Quebecul. Vom consacra în curând un articol special programului PEQ (Programme de l’expérience québécoise) care privește în mod separat pe deținătorii de permise de munca și de permise de studii din Quebec.  Aceștia din urma trebuie să fi  obținut diplome de doctorat, masterat, licență, de colegii sau de scoli post-liceale cu durata de cel puțin 1800 de ore de clasă.  PEQ este extrem de ademenitor pentru cei care încearcă în această perioadă–dificilă pentru emigrarea în Quebec–să obțină certificate de selecție, deoarece nu exista un plafon de dosare, cererile se pot depune oricând și durata de procesare este extrem de redusă.

Share

Comentariile sunt închise.