27/02/2012-2/03/2012—STIRILE SAPTAMANII

27/02/2012-2/03/2012—STIRILE SAPTAMANII

1) CIC (Citizenship and Immigration Canada) a introdus noi restricţii la sponsorizarea soţilor pentru a sancţiona căsătoriile de formă
Vineri 2 martie 2012 a intrat în vigoare o importantă restricţie pe care CIC o anunţase încă de anul trecut: persoanele care au obţinut rezidenţa permanentă canadiană fiind sponsorizate de către soţii sau partenerii lor conjugali nu vor mai avea dreptul să sponsorizeze la randul lor un soţ sau partener mai devreme de cinci ani calculaţi din momentul când şi-au dobândit statutul de rezident permanent. Măsura nu afectează pe cei ale căror dosare au fost înregistrare înainte de 2 martie a.c. De menţionat că opreliştea astfel introdusă nu este înlăturată nici chiar de obţinerea cetăţeniei canadiene de către cel vizat.
In felul acesta se speră să se curme practica din ce în ce mai răspândită la care recurg cei ce nu au altă cale pentru a deveni rezidenţi permanenţi decât încheind căsătorii formale, fie prin aranjamente pecuniare extrem de oneroase, fie profitând de naivitatea unor cetăţeni canadieni care cred sincer că şi-au cucerit partenerul prin propriile lor calităţi. Multora dintre cititori, acest „modus operandi” le evocă probabil goana după buletine de Bucureşti din România comunistă. In cazul sponsorilor mult prea creduli, situaţia este cu atât mai gravă cu cât, după ce au fost abandonaţi, rămân în continuare, pentru următorii trei ani, responsabili cu întreţinerea persoanei sponsorizate şi sunt obligaţi să restituie ajutorul social la care aceasta recurge de cele mai multe ori.
Concomitent cu introducerea „barierei” de cinci ani, CIC a decis să reactiveze campania (inclusiv publicitară) îndreptată împotriva căsătoriilor de convenienţă pe care a lansat-o anul trecut şi să sporească exigenţa manifestată de funcţionarii de la oficiile canadiene de viză în examinarea dosarelor din această categorie. Ne aşteptăm la investigaţii extrem de serioase şi amănunţite, cărora, din păcate, vor trebui să li se supună şi majoritatea covârşitoare a cuplurilor de bună credinţă care doresc sincer să-şi întemeieze un cămin autentic şi durabil în Canada.
O dată cu introducerea restricţiei descrise mai sus, CIC a lansat o nouă consultaţie publică în pregătirea unei a doua măsuri restrictive, respectiv introducerea statutului de rezident permanent condiţionat, care nu se va consolida decât dacă cel sponsorizat continuă să convieţuiască cu sponsorul şi după scurgerea unui interval de doi ani. Tinând sesama de ritmul alert în care dl. Jason Kenney, Ministrul Cetăţeniei, Imigraţiei şi Multiculturalismului, reconfigurează întreaga politică de imigraţie a Canadei, nu va trece mult timp până să vedem implementată şi această restricţie suplimentară.
2) Noi formulare introduse de MICC (Ministerul Imigraţiei şi Comunităţilor culturale) din Quebec
Cu începere de la 28 februarie 2012, toţi candidaţii care depun dosare în categoria „Travailleurs autonomes” sunt obligaţi să ataşeze, pe lângă documentele şi formularele necesare anterior, şi formularul „Documents soumis à l’appui de la demande de certificat de sélection (A-1520-AF)” care poate fi descărcat aici. MICC a promis că nu va obiecta la primirea unor dosare care erau deja pe drum la data intrării în vigoare a acestei măsuri, dar va restitui după aceea orice dosar din care va lipsi noul formular.
Rostul acestei măsuri este de a evita pe viitor expedierea unor dosare incomplete, dar şi de a ajuta pe candidaţii mai puţin deprinşi cu regulile birocraţiei canadiene să înţeleagă priorităţile sistemului de selecţie din Quebec. Explicaţiile extrem de detaliate din partea introductivă a formularului (care numără 10 pagini în total) pot însă avea efectul invers atunci când candidatul respectiv nu este pe deplin fluent în limba franceză şi nu are un minimum de cultură juridică în materie de common-law, sistem străin europenilor continentali şi specific dreptului public canadian, inclusiv în Quebec.
Tot pe 28 februarie a.c. a fost introdus, pentru aceeaşi categorie de imigranţi, un al doilea formular destinat modificărilor ce intervin în situaţia candidaţilor după ce şi-au înregistrat dosarele. Intitulat „Modification à une demande de certificat de sélection”, acest formular trebuie folosit în cel mult 30 de zile de la data când a intervenit modificarea şi are în vedere toate rubricile cererii propriuzise depusă iniţial pentru obţinerea Certificatului de selecţie (CSQ), inclusiv schimbările în componenţa familiei. Instrucţiunile ce au însoţit lansarea acestui formular nu precizează care este sancţiunea ne folosirii lui, dar sfatul nostru către tot cei ce au dosare depuse şi se află într-o asemenea situaţie este să procedeze imediat la efectuarea acestui demers. De reţinut că, în ceeace priveşte dosarele depuse la BIQ Viena, orice corespondenţă ulterioară datei de 16 februarie 2012 trebuie adresată direct la sediul MICC din Montreal.

Share

Comentariile sunt închise.