IMIGRAȚIA CANADIANĂ TRECE MASIV LA ÎNREGISTRAREA ELECTRONICĂ A DOSARELOR

IMIGRAȚIA CANADIANĂ TRECE MASIV LA ÎNREGISTRAREA ELECTRONICĂ A DOSARELOR

Sistemul federal de imigrație administrat de IRCC (Immigration, Refugee and Citizenship Canada) a inițiat de mai mulți ani înregistrarea on-line a aplicațiilor unei serii întregi de programe. Exemplul cel mai semnificativ îl oferă „Express Entry” care acoperă trei programe federale (Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades și Canadian Experience Class) plus etapa finală a o serie de programe provinciale conectate cu Express Entry, cum ar fi „Express Entry Human Capital Priority Stream” al provinciei Ontario. În afara acestor programe pentru candidații la rezidență permanentă, sunt de mai multă vreme înregistrate on-line majoritatea programelor pentru solicitanții de rezidență temporară, respectiv vizitatori, studenți internaționali și muncitori temporari.

Pandemia de Covid-19 a provocat precipitarea demersurilor pentru extinderea acestui procedeu, deoarece majoritatea funcționarilor IRCC lucrează de acasă, ceea ce face extrem de dificilă procesarea dosarelor pe hârtie și a provocat întârzieri semnificative în special pentru dosarele de sponsorizare, pentru o serie de programe pilot (cum este cel destinat personalului domestic) și pentru cele provinciale independente de Express Entry (inclusiv cel prin care deținătorii de certificate de selecție din Quebec aplică pentru rezidența permanentă).

Nu cu mult timp în urmă, IRCC a extins posibilitatea de a aplica on-line pentru următoarele programe federale:

 • Cererile de rezidență permanentă ale candidaților nominalizați de provincii (non-Express Entry).
 • Cererile de rezidență permanentă ale deținătorilor de certificate de selecție ale Quebecului (skilled workers, antreprenori și investitori).
 • Programul pilot pentru imigrația nordică și rurală.
 • Programul „Agri-food pilot”.
 • Programul de imigrație pentru provinciile atlantice.
 • Programul „Start-up visa ” pentru antreprenori.
 • Programele pentru liber profesioniști (Self-employed people-federal și Quebec).
 • Dosarele de sponsorizare a soților, partenerilor și dependenților.
 • Dosarele de adopție prin imigrație.
 • Cererile de azil (Protected persons and convention refugees in Canada).
 • Aplicațiile pentru rezidență permanentă pe motive umanitare.
 • Cererile de rezidență permanentă ale deținătorilor de „temporary resident permits-TRP” (a nu se confunda cu deținătorii de vize de vizitator, de muncă sau de studii1).
 • Dosarele depuse prin „Home Support Worker Pilot”.

Pentru a-și depune dosarul on-line, solicitanții din categoriile de mai sus trebuie să-și creeze un cont într-o platformă nou introdusă de IRCC (Permanent Residence Portal), care este diferit de contul pe care și-l poate deschide într-o platformă mai veche (MyCic) pentru a crea un profil Express Entry sau pentru a depune o cerere de rezidență temporară. Aceasta complică desigur lucrurile pentru un candidat ne avizat, mai ales că procedurile diferă de la o platformă la alta.

Pentru a depune o aplicație din rândul celor enumerate mai sus, candidatul trebuie, o dată ce și-a deschis contul în „ Permanent Residence Portal”, să completeze direct, on-line, următoarele formulare:

 • Generic Application Form for Canada (IMM 0008)
 • Schedule A – Background/Declaration (IMM 5669)
 • Additional Family Information (IMM 5406)
 • Supplementary Information – Your travels (IMM 5562)

Separat de acestea, dacă de pildă este vorba de o sponsorizare, candidatul trebuie să completeze pe propriul computer și să încarce apoi în portal următoarele formulare:

 • Application to Sponsor, Sponsorship Agreement and Undertaking (IMM 1344)
 • Financial Evaluation (IMM 1283) – numai dacă este cazul
 • Relationship Information and Sponsorship Evaluation Form (IMM 5532)

Aceste din urmă trei formulare nu trebuie semnate, deci nu se cere să fie imprimate, ci pot fi încărcate direct din disk-ul candidatului.

De menționat că, până în luna septembrie 2021, reprezentanții autorizați ai candidaților nu vor putea aplica on-line în numele acestora din urmă, deoarece IRCC s-a grăbit și nu a putut lansa o platformă similară cu „Authorized Paid Representative Portal” prin care avocații și consultanții de imigrație pot aplica direct în numele clienților lor pentru Express Entry și pentru toate categoriile de vize temporare.

Până atunci, dacă dorește să fie reprezentat, un candidat care aplică prin „ Permanent Residence Portal” trebuie să încarce un formular Use of a Representative (IMM 5476) semnat de mână atât de el, cât și de reprezentant2. Situația nu este atât de dramatică, deoarece deși reprezentantul autorizat nu are dreptul să semneze electronic aplicația, el poate să o pregătească integral și să o definitiveze printr-unul din numeroasele aplicații de „screen-sharing technology”. Aceasta înseamnă fie că reprezentantul urmărește (de pildă prin Zoom) tot ce face candidatul și-l îndrumă pas cu pas până semnează electronic aplicația, fie că i se substituie integral, preluând (cu autorizația candidatului) controlul asupra computerului și completând formularele on-line în locul candidatului, care-și poate vedea între timp de treabă, până este chemat să semneze. Această din urmă posibilitate este de pildă oferită de Google Chrome; instrucțiunile pot fi accesate la: https://support.google.com/chrome/answer/1649523?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

O altă opțiune este Free Conference Call: https://www.freeconferencecall.com/resource-center/best-remote-desktop-screen-sharing-software

Desigur, aceste soluții au caracter temporar, deorece în cursul lunii septembrie a.c. va fi lansat așa numitul „Permanent Residence Online Application Portal (PR Online Application Portal) for authorized representatives” care va permite reprezentanților autorizați să aplice în numele clienților lor pentru absolut toate programele care se pretează la înregistrarea on-line.

IRCC a sincronizat lansarea noului portal de așa manieră încât să fie cât mai apropiată de intrarea în funcțiune a noului organism federal de guvernare a consultanților de imigrație: College of Immigration and Citizenship Consultants care va prelua și lărgi în mod substanțial atribuțiile actualului ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council)3.

Când noua platformă va deveni operativă, consultanții autorizați și avocații de imigrație își vor deschide propriul „account”, prin care vor putea aplica în numele tuturor clienților lor. În momentul când vor iniția o aplicație, clientul respectiv va primi un email de la IRCC prin care va lua la cunoștință că demersul este în curs, iar după ce reprezentantul a completat toate formularele și a încărcat documentația suport, va trebui să semneze electronic o declarație de „consent” intrând în propriul cont din „Permanent Residence Portal”, după care reprezentantul înregistrează efectiv aplicația.

Noile platforme create de IRCC vor permite nu numai accelerarea procesării dosarelor, dar și generalizarea utilizării inteligenței artificiale (despre care am mai scris la aceasta rubrică) cu rezultatul că nu vom știi niciodată precis dacă o aplicație este examinată de un funcționar în carne și oase, sau de o mașină.

1Un TRP se eliberează pentru motive excepționale celor loviți de inadmisibilitate pentru criminalitate sau condiții medicale severe.

2Deci candidatul trebuie să se descurce cu trei categorii de formulare: unele care se completează direct, altele care se încarcă după completarea pe propriul disk dar nu trebuie semnate, și altele care se încarcă după imprimare și semnarea în original.

3Spre deosebire de ICCRC, care este o corporație non-profit, noul Colegiu va fi un organism statutar cu drept nu numai de a-și disciplina proprii membri, dar și de a declanșa investigații împotriva persoanelor ne autorizate care se dau drept consultanți. Spre deosebire de barourile de avocați care funcționeaza la nivel de provincii, Colegiul este un organism federal cu o poziție particulară, pentru că, în baza unei decizii a Curții Supreme a Canadei, derogă de la principiul că profesiile sunt reglementate la nivel provincial. Aceasta oferă practic consultaților o poziție privilegiată prin raport cu avocații.

Share