CETATENIA CANADIANA-REGIM JURIDIC SI PROCEDURI DICTATE DE PANDEMIE

CETATENIA CANADIANA-REGIM JURIDIC SI PROCEDURI DICTATE DE PANDEMIE

1 iulie a marcat Ziua Canadei (Canada Day/Fête du Canada) care anul acesta a fost umbrită de recentele descoperiri de morminte neidentificate a sute de minori decedați în școlile speciale pentru copiii indigenilor, care au funcționat mai bine de 100 de ani sub egida Guvernului canadian și a Bisericii catolice. S-au făcut auzite voci care cereau pur și simplu ca această sărbătoare să fie anulată, dar aceasta ar însemna să renunțăm la aniversarea unui moment important pe calea obținerii independenței totale a Canadei, respectiv adoptarea în 1867 a „Constitution Act”1 de către Marea Britanie, prin care a fost creat un dominion format din trei foste colonii: Canada (actualele provincii Ontario și Quebec), Nova Scotia și New Brunswick. Acest eveniment nu are nimic a face cu tratamentul reprobabil aplicat bieților copii de indigeni, pentru care este normal să fie trași la răspundere cei vinovați, fără a fi necesar să obliterăm un moment atât de important din istoria Canadei.

Cetățenia canadiană se obține relativ ușor prin raport cu cele conferite de alte state, respectiv după numai trei ani de rezidență socotiți de-a lungul ultimilor cinci. Cele mai multe state pretind un minim de 5 ani de rezidență permanentă2, dar există și state care impun 8 ani de rezidență, printre care România, Croația, Estonia, Grecia, Ungaria, Germania și Slovakia. Printre cele care pretind minimum 10 ani de rezidență se numără Austria, Egipt, Italia, Moldova, Slovenia, Spania, Elveția și Bosnia, dar recordul îl dețin Liechtenstein, San Marino și Emiratele Arabe Unite, cu 30 de ani.

Cei mai mulți din locuitorii actuali ai Canadei au obținut cetățenia prin naștere: fie că s-au născut pe teritoriul Canadei, indiferent de cetățenia părinților, fie că s-au născut în afara Canadei, având cel puțin unul din părinți cu cetățenie canadiană.3 Simplul fapt al nașterii pe teritoriul unei țări ca îndreptățire pentru obținerea cetățeniei poate părea bizar pentru români și, în general, pentru cei proveniți din Europa continentală, pentru că în acea parte a lumii se aplică jus sanguinis, adică regula potrivit căreia nu contează unde te-ai născut, ci care este cetățenia părinților; în schimb, Statele Unite, Canada și mai toate țările din ambele continente americane aplică în principal jus soli, statuând ca regulă generală că cetațenia este determinată în principal de locul nașterii. După cum se observă, Canada a adoptat un sistem mixt, dar în 2009 a limitat la o singură generație aplicarea lui jus snaguinis, refuzând să recunoască cetățenia canadiană celor nascuți în afara Canadei din părinți care s-au născut la rândul lor în afara Canadei.

Abstracție făcând de situațiile când se obține prin naștere, cetățenia canadiană a imigranților de dată recentă se dobândește prin naturalizare. Legea distinge între aplicațiile pentru cetățenie depuse de minori (adică persoane sub 18 ani la data depunrii aplicației) și cele aparținând candidaților majori.

Copiii minori nu sunt ținuți să facă dovada cunoștințelor de engleză sau franceză și nu trebuie să depună vreun jurământ câtă vreme nu au împlinit 14 ani. Dacă minorul aplică împreună cu cel puțin unul dintre părinți, nu trebuie nici să facă dovada prezenței fizice în Canada, ca rezident permanent, pe cel puțin trei ani; trebuie însă să o facă dacă aplică singur, situație în care i se poate cere să dovedească și faptul că și-a achitat impozitele pe parcursul acestei perioade. De asemenea, minorilor nu li se cere să treacă vreun test de cetățenie. Atât testul de cetățenie, cât și dovada cunoștințelor lingvisitce sunt însă obligatorii pentru adulții sub 55 de ani.

Așadar, aplicanții majori trebuie în mod obligatoriu:

1) Să dovedească prezența fizică pe trei ani (1095 de zile) din ultimii cinci cu statut de rezident pemanent. În plus, celor ce au deținut permise de lucru sau de studii înainte de a deveni rezidenți permanenți, li se socotesc două zile de statut temporar pentru una ca rezident permanent, până la un total de 365 de zile4. În afara formularului CIT0407 (How to Calculate Physical Presence), IRCC (Immigration, Refugee and Citizenship Canada) pune la dispoziția aplicanților un „calculator al prezenței fizice” on-line care poate fi accesat la: www.eservices.cic.gc.ca/rescalc/resCalcStartNew.do?&lang=eng

2) Să-și fi achitat impozitele pe toată durata luată în calcul pentru stabilirea prezenței fizice în Canada. Formularul de aplicație permite semnatarului să autorize IRCC ca să preia aceste informații direct de la CRA (Canada Revenue Agency).

3) Dacă nu a împlinit 55 de ani (și exceptând cazurile când dispune de o scutire medicală), să facă dovada stăpânirii uneia din limbile oficiale ale Canadei. Pentru aceasta poate folosi testul pe care l-a dat când a obținut rezidența pemanentă (dacă a fost cazul), sau una din metodele acceptate de IRCC care sunt enumerate pe larg în Ghidul ce poate fi descărcat la: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/guide-0002-application-canadian-citizenship-under-subsection-5-1-adults-18-years-older.html#Step7 De menționat că obținerea cetățeniei nu este un proces de selecție, deci nivelul necesar pentru a face această dovadă este astfel calibrat încât să poată fi atins de orice candidat care a locuit cei minimum trei ani în Canada și s-a integrat cât de cât în societate5. Același lucru este valabil și pentru testul de la punctul următor.

4) Să treacă un test de cunoștințe despre Canada, pentru care au la dispoziție un ghid pe care-l pot descărca la: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/discover-canada.html Testul conține 20 de întrebări și se consideră promovat dacă aplicantul a dat minimum 15 răspunsuri corecte pe următoarele subiecte: drepturile și reponsabilitățile cetățenilor, istoria și geografia Canadei, precum și sistemul de guvernământ la nivel federal, provincial și municipal. Testul se programează după depunerea unei aplicații complete și în funcție de agenda funcționarilor de la IRCC6.

În condițiile actualei pandemii de Covid-19, s-a trecut în mod temporar la metoda testului on-line, pentru care candidatul are la dispoziție un interval de două săptămâni imediat după primirea convocării. IRCC pune la dispoziție un set de instrucțiuni pe care este bine ca cei vizați să le parcurgă chiar mai înainte de a primi convocarea; printre acestea se numără următoarele:

  • Să dispună de un desktop computer, de un laptop, sau de o tabletă conectate cu o cameră care poate fi și exterioară; nu sunt acceptate telefoanele mobile.
  • Să dispună de o conecție Internet cât mai rapidă și mai sigură.
  • Să poată folosi unul din cele două browsere acceptate de IRCC: Chrome sau Safari, dar nu și Chrome instalat pe un Apple iPad sau Microsoft Surface Pro.
  • Să se instaleze într-o încăpere bine luminată, în care să nu existe niciun fel de alte dispozitive electronice conectate la Internet pe timpul testului.
  • Să pregătească pentru a fi expuse la cameră, pe parcursul testului, Cardul de rezident permanent (chiar și dacă este expirat) sau un alt document de identitate (ne expirat) cum ar fi permisul de conducere sau cardul de sănătate.

De menționat că nu se permite prezența altei persoane în încăpere și este interzisă consultarea oricărui fel de materiale în cursul testului, inclusiv a Ghidului Discover Canada. Nu este de asemenea permisă înregistrarea testului sau efectuarea de „print outs, screen shots, photos or any other electronic copy”, ori chiar luarea de notițe.

Orice alte informații privind testul de cetățenie pot fi consultate la: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-citizenship/become-canadian-citizen/citizenship-test/tutorial.html

Se așteaptă ca la sfârșitul lui 2021 populația Canadei să se cifreze la 39.110.000 de locuitori și să crească în continuare cu un procent anual de 6-7 %, ajungând la 44.430.000 în 2031 și la 63 de milioane în 2061. Dacă actualele prevederi privind durata necesară pentru obținerea cetățeniei se vor menține neschimbate, procesarea acestui gen de dosare va reclama un efort ce se va accelera în același ritm, greu de susținut din partea departamentului de resort cu resursele de care dispune în prezent. Acest fapt explică în mare măsură graba cu care Guvernul canadian implementează folosirea inteligenței artificiale (AI) în tratamentul majorității aplicațiilor pe care le primește. Ne fiind, așa cum am menționat, un proces de selecție, acordarea cetățeniei se recomandă de la sine ca un domeniu prioritar de utilizare a „Artificial Intelligence”, astfel că ne putem aștepta la modificări majore de procedură și de ritm de procesare în viitorul nu prea îndepărtat.

1Denumit inițial The British North America Act, 1867, titlul actual al documentului a fost adoptat în 1982 cu prilejul repatrierii Constituției, când textul inițial al acestui document a fost efectiv transportat de la Londra la Ottawa, devenind actuala Constituție a Canadei, împreună cu Carta drepturilor și libertăților (Charter of Rights and Freedoms). Cu excepția Quebecului, toate celelalte provincii și teritorii ale Canadei au subscris la această procedură semnând The Constitution Act, 1982 (Loi constitutionnelle de 1982). Deși Curtea Supremă a Canadei a stabilit între timp că un consimțămând formal din partea Quebecului nu a fost niciodată necesar, absența acestuia continuă până în prezent să afecteze relațiile dintre Guvernul federal și cel al Quebecului.

2Printre acestea se numără Albania, Belgia, Finlanda, Cehia, Franța, Irlanda, Japonia, Mexic, Muntenegru, Olanda, Noua Zeelandă, Rusia, Suedia, Turcia, Ucraina, Marea Britanie, Statele Unite și multe altele.

3Se întâmplă foarte frecvent ca cetățeni canadieni care își sponsorizează soțiile să includă în aplicația lor și pe copiii rezultați din relația respectivă, fără a avea cunoștință de faptul că acei copii sunt deja cetățeni canadieni și, ca atare, nu au nevoie decât de eliberarea pașapoartelor canadiene pentru a se stabili în Canada.

4O greșeală frecventă a solicitanților o constituie noncordanța între data semnării formularului principal (CIT0002) și cea a formularului CIT0407 care servește la calcularea prezenței fizice în Canada.

5Pentru cei care se supun unei examinări în vederea dovedirii cunoțtințelor lingvisitice, este de ajuns să atingă „basic proficiency”, respectiv nivelul 4 pe scala canadiană denumită „Canadian Language Benchmarks” (CLB).

6Cea mai recentă asemenea convocare primită de un client al nostru a urmat la mai puțin de trei luni de la înregistrarea aplicației.

Share