IMMIGRATION CANADA COBOARA STACHETA LA UN NIVEL NEASTEPTAT DE SCAZUT

IMMIGRATION CANADA COBOARA STACHETA LA UN NIVEL NEASTEPTAT DE SCAZUT

Sistemul Express Entry (EE) intră în al șaselea an de funcționare. Începând din 2015, majoritatea imigranților independenți au dobândit rezidența permanentă prin intermediul acestui sistem federal (Quebecul administrează propriul program de imigrație), care selecționează candidații pe baza unui set unic de criterii (Comprehensive Ranking System-CRS) și înglobează trei programe diferite: FSW (Federal Skilled Workers), FST (Federal Skilled Trades) și CEC (Canadian Experience Class).

Candidații care satisfac cerințele cel puțin ale unuia din aceste programe își creează singuri (sau prin reprezentanții lor) un „profil Express Entry” și sunt incluși într-un bazin (pool) din care IRCC (Immigration Refugee and Citizenship Canada) procedează la extrageri periodice (de regulă bilunar) lansând invitații (Invitations to Apply-ITA) celor care au acumulat un punctaj CRS minim, care variază de la o extragere la alta, în funcție de numărul de aplicații pe care IRCC intenționează să le proceseze în intervalul următor1. De-a lugul celor cinci ani de funcționare a sistemului EE, au fost organizate extrageri obișnuite (No program specified), destinate tuturor candidaților indiferent de programul de care aparțin, precum și un număr mai redus de extrageri specializate, destinate de regulă candidaților FST sau CEC, care se bucură de un regim privilegiat datorită fie meseriilor exercitate (FST), fie experienței profesionale acumulate în Canada (CEC) și, ca atare, sunt acceptați chiar și cu un punctaj inferior celui fixat la extragerile obișnuite2. Astfel, în ultimii câțiva ani, majoritatea extragerilor obișnuite au fixat o ștachetă peste 470 de puncte, pe când extragerile FST au impus scoruri minime coborând până la 241 (noiembrie 2017), iar cele pentru CEC au pretins, până pe 13 februarie 2021, între 437 și 461 de puncte. Cât privește numărul de invitații emise la fiecare extragere, acesta nu a depășit până de curând pragul de 5000, media situându-se în jur de 3500.

Iată însă că pe 13 februarie 2021 IRCC ne-a surprins pe toți cu două măsuri fără precedent, procedând la o extragere destinată exclusiv candidaților din Canadian Experience Class.

Prima surpriză este dimensiunea în sine a extragerii, care pentru prima dată a lansat 27.332 de invitații, un număr aproape de șase ori mai mare decât recordul anterior. A doua surpriză este scorul CRS minim extrem de scăzut (75 de puncte) începând de la care candidații din pool au primit invitații. Majoritatea acestora se află deja în Canada, ceeace explică în parte această măsură excepțională, ținând seama că cei aflați în afara Canadei sunt loviți de restricțiile impuse de COVID-19. Dar rațiunea principală pentru care IRCC a procedat astfel este, după părerea noastră, îngrijorarea că nu va putea atinge altfel plafonul de 411 mii de imigranți planificați pentru anul 2021, dintre care 241.500 se proiectează să fie imigranți economici. Aceasta ne face să credem că extragerea din 13 februarie a.c. nu reprezintă un eveniment unic și că asemenea excepții vor deveni regula pentru perioada imediat următoare.

Sfatul pe care-l dăm cititorilor noștri este să nu ezite să-și creeze profile EE de îndată ce îndeplinesc cerințele oricăruia din programele sus-menționate, chiar dacă nu acumulează un punctaj prea impresionant. Numeroși amatori de imigrație în Canada au renunțat până acum la ideia de a proceda astfel, văzând cât de ridicată era ștacheta impusă de IRCC pentru obținerea unei ITA. Cu numai 75 de puncte, un candidat poate spera acum la o ITA chiar și dacă nu are decât studii elementare și stâpănește una din limbile oficiale ale Canadei la nivelul minim cerut pentru programul în care se încadrează. De pildă, pentru testul canadian CELPIP, este suficient ca un candidat din programele CEC sau FST să obțină nota 5 la exprimare și înțelegere (Speaking and Listening) și nota 4 la citiți și scris (Reading and Writing) pentru a-și asigura un scor minim de 75 de puncte, indiferent de punctajul CRS obținut la ceilalți factori.

Nu ne așteptăm însă la o repetare pe termen scurt a acestei surprize. Este adevărat că 2020 a cunoscut cel mai scăzut nivel al imigrației de la 1998 încoace, dar pentru a face față unui spor brusc și masiv cum este cel sus-pomenit3, IRCC are nevoie și de resursele necesare. Fiind vorba de aplicații complexe cum sunt cele vizând rezidența permanentă, autoritățile de imigrație nu pot să se bizuie exclusiv pe inteligența artificială (care este folosită pe scară largă în aplicațiile pentru rezidență temporară), deci are nevoie de funcționari în carne și oase pentru angajarea cărora abia acum a lansat o campanie masivă de recrutare.

Pe termen lung, însă, toate programele incluse în Express Entry au potențialul de a cunoaște o sporire constantă a numărului de invitații lansate, concomitent cu scăderea scorurilor CRS pentru care sunt emise acestea. De aceea, este recomandabil pentru cei care au obținut sau știu că pot obține rezultatele minime cerute de fiecare program la testele lingvistice, să nu ezite a-și creea imediat profile Express Entry.

Reamintim că pentru a satisface criteriile programului FSW (Federal Skilled Workers), un candidat trebuie să obțina cel puțin nota 7 la toate probele testului CELPIP, nota 6 la toate probele testului IELTS-General Training, sau următorul punctaj la testul de franceză TEF: 207 la citit, 310 la scris, 249 la înțelegere și 310 la exprimare. Acest nivel minim cerut pentru programul FSW asigură candidatului 16 puncte, urmând ca restul până la 67 să poată fi acumulate la ceilați factori luați în calcul, respectiv vârsta (maximum 12 puncte între 18 și 35 de ani), studiile (maximum 25 de puncte pentru doctorat), experiența profesională (maximum 15 puncte pentru 6 ani de experiență într-o ocupație calificată, adică începând de la nivelul B în sus în Nomenclatorul canadian de ocupații-NOC), a doua limbă testată, dacă este cazul (maximum 4 puncte), existența unei oferte de lucru din partea unei firme canadiene (10 puncte), precum și factorii incluți sub denumirea generică de „adaptabilitate” în care intră cunoștințele lingvistice ale soțului/soției, studii sau experiență de muncă în Canada, rude apropate în Canada și „arranged employment în Canada”.4

Criteriile de admisibilatate pentru celelalte două programe sunt mult mai simple. Pentru a fi acceptat ca membru al clasei CEC, candidatul trebuie, pe lângă notele minime la cunoștințe lingvisitce (vezi mai sus), să poată dovedi cel puțin un an de experiență cu norma întreagă în Canada pe bază de permis de muncă, pentru o ocupație de la nivelul B în sus (adică A, pentru „professionals”5 și zero, pentru funcții manageriale). Pentru programul FST, candidatul trebuie să dovedească, pe lângă cunoștințele lingvisitce minime, cel puțin doi ani de experiență cu norma întreagă într-o meserie dintre cele incluse în NOC în cadrul grupelor 72, 73, 82, 92, 632 și 633 (lista acestora se poate lesne obține prin acces la situl noc.esdc.gc.ca). In plus, candidatul trebuie să prezinte o ofertă de lucru pe cel puțin un an sau un certificat de calificare pentru o asemenea meserie emis de o autoritate canadiană federală sau provincială.

În concluzie, perioada imediat următoare va oferi oportunități sporite tuturor celor interesați în imigrația canadiană. Pe lângă perspectiva de a fi acceptați mult mai ușor prin sistemul Express Entry, plafonul extrem de ridicat al influxului de imigranți pentru următorii trei ani va însemna și cote sporite alocate pentru programele de selecție provinciale, precum și pentru o categorie aflată de mai multă vreme în suferință, respectiv părinții sponsorizați (sau „parenați” cum sunt în mod inovativ numiți în Quebec). Intr-adevăr, IRCC a anunțat de curând că va accepta 30 de mii de asemenea părinți în 2021, pentru a compensa plafonul redus impus în 2020.

1Dimensiunea acestor cote este determinată în ultimă instanță de numărul de imigranți pe care Parlamentul Canadei îl aprobă pentru fiecare an în parte, precum și de resursele de care dispune IRCC pentru procesarea aplicațiilor.

2Indiferent de program, o dată emisă invitația de a aplica, solicitantul are la dispoziție 90 de zile pentru a depune aplicația propriuzisă, care este finalizată în circa 6 luni, deci un timp record comparat cu celelalte opțiuni de care dispune un imigrant independent. De exemplu, beneficiarii de Certificate de selecție ale Quebecului (CSQ), sau de certificate de nominalizare emise de celelalte provincii (care și ele reclamă un timp considerabil de procesare), vor deveni rezidenți permanenți nu mai devreme de 15 până la 27 de luni de când trimit dosarul de rezidență permanentă la IRCC (27 de luni este timpul de procesare afișat oficial de IRCC pentru titularii de CSQ).

3Menționăm că pentru 2022 Parlamentul a aprobat un nivel de 420 de mii de imigranți, iar pentru 2023 preconizează să aducă alți 430 de mii. Pentru a pune aceste numere în perspectivă, merită amintit că în ultimii 20 de ani Canada nu a primit niciodată nici măcar 350 de mii de imigranți, singurii ani în care au for acceptați cu puțin peste 300 de mii de imigranți fiind 2016, 2018 și 2019.

4Se poate observa că factorii CRS luați în calcul în sistemul Express Entry coincid în mare măsură cu cei practicați de programul FSW, dar li se atribuie ponderi diferite, ceeace provoacă adesea confuzii în rândurile candidaților ne asistați.

5Cu titlu de exemplu, inginerul este nivel A, mecanicul sau tehnicianul este nivel B, dar șoferul de camion este nivel C, deci nu se încadrează în cerințe.

Share