PROVINCIA ONTARIO ADOPTĂ UN SISTEM DE SELECȚIE BAZAT PE DECLARAȚII DE INTERES

PROVINCIA ONTARIO ADOPTĂ UN SISTEM DE SELECȚIE BAZAT PE DECLARAȚII DE INTERES

8 septembrie 2020-Provincia Ontario a publicat un Comunicat de presă în care a lansat detalii despre modificările planificate pentru programul propriu de selecție a imigranților: OINP (Ontario Immigrant Nominee Program). Se urmărește prin aceasta creșterea capacității de reacție a OINP la cerințele pieței muncii, gestionarea strategică a interesului crescând pentru OINP, cu scopul de a crea o mai mare predictibilitate pentru solicitanți și angajatori, precum și selecția mai riguroasă a celor mai potriviți candidați.

Modificările propuse vor introduce un sistem de exprimare a interesului (EOI de la Expression of Interest) pentru următoarele categorii sau fluxuri (streams) existente în prezent:

Comunicatul de presă include informații preliminare cu privire la modul în care noua sa procedură EOI (similară cu sistemul federal Express Entry) va efectua selecția. Ca prim pas, solicitanții vor fi invitați să își creeze un profil de candidat, care îi va plasa într-un bazin (pool of candidates). Apoi, celor înscriși li se va cere să furnizeze informații personale și despre alți factori care pot influența piața muncii și ceeace comunicatul denumește „human capital”, care vor sta la baza unei posibile invitații de depunere a dosarului propriuzis (ITA de la Invitation to Apply).

Conform propunerii prezentate de Ontario, solicitanții vor fi clasați (ranked) pe baza informațiilor furnizate în EOI, atribuinduli-se un punctaj pentru fiecare factor luat în calcul, iar totalul va determina selecția finală, în funcție de ștacheta stabilită de OINP pentru fiecare extragere în parte, la fel ca în sistemul federal. Cei care primesc o ITA vor putea apoi să candideze pentru a fi nominalizați în cadrul fluxului OINP respectiv1.

După cum se știe, sistemul federal Express Entry lansează runde regulate de invitații, de regulă la fiecare două săptămâni; în 2020 a invitat până în prezent 69.950 de candidați să aplice pentru reședința permanentă în Canada.

La fel ca în Ontario, candidaților eligibili din cele trei programe de imigrație gestionate de Express Entry (Federal Skilled Workers, Federal Skilled Trades și Canadian Experience Class) li se calculează un scor în cadrul unui sistem de clasare (Comprehensive Ranking System), care acordă puncte pentru factori precum vârsta, educație, experiență profesională și nivel de stăpânire a englezei sau/și francezei. Pentru moment, Ontario nu a furnizat detalii privind factorii luați în calcul și modul de alocare a punctajului în cadrul fiecărui „flux” enumerat mai sus, altele decât să spună că alocarea punctelor se va baza pe diverși factori, cum ar fi nivelul de educație și limba.

Comunicatul mai precizează că vor avea loc atât extrageri generale (la care participă laolaltă candidați din toate fluxurile), cât și unele direcționate, pentru fiecare flux în parte; toate extragerile vor fi afișate în situl de Web al OINP.

Menționăm că în trecut, unele dintre cele cinci fluxuri ale OINP au fost afectate de probleme la primirea cererilor. Cel mai recent (în iulie și august 2020), primele două fluxuri de mai sus, bazate pe oferta de lucru a angajatorului pentru studenți internaționali și muncitori străini calificați2 (foreign workers) au fost deschise pentru înscrieri doar pentru câteva minute, până s-a completat numărul de locuri alocate pentru fiecare (1250 pentru studenți și 1300 pentru muncitori calificați), după care s-au închis din nou; de regulă aceste fluxuri se deschid numai de două ori pe an.

Această abordare „primul venit, primul servit” a atras multe critici pe motiv că îi pune în dezavantaj pe cei care nu au acces ușor la internet de mare viteză, ca sa nu mai vorbim de faptul că cei care reușesc să răzbată nu sunt neapărat și cei mai meritoși.

Toate modificările propuse vor intra în vigoare numai după o perioadă de consultare publică de 45 de zile care se încheie pe 23 octombrie 2020. Cei interesați pot trimite sugestiile lor prin email la ontarionominee@ontario.ca indicând „Regulatory Amendments 422/17 and 421/17” în subject line).

1Nominalizarea de către OINP nu conduce direct la obținerea rezidenței permanente, care poate fi atribuită numai de autoritățile federale, dar este determinantă în atingerea acestui rezultat, pentru că Ministerul federal de resort (IRCC de la Immigration, Refugee and Citizenship Canada) nu face decât să verifice antecedentele și starea sănătății candidatului, după care eliberează COPR (Confirmation of Permanent Residence) cu care respectivul devine efectiv rezident permanent la intrarea în Canada.

2Este vorba de candidați care au experiență și li se oferă de lucru în ocupații aflate cel puțin la nivelul B în Nomenclatorul canadian de ocupații (NOC); în mod oarecum bizar, există și un flux pentru muncitori cu calificare inferioară în numeroase ocupații considerate „în demand”, care este deschis în permanență, spre deoasebire de Employer Job Offer: Foreign Worker.

Share