O NOUĂ POLITICĂ DE INTERES PUBLIC IN SPRIJINUL VIZITATORILOR CARE OBȚIN OFERTE DE LUCRU

O NOUĂ POLITICĂ DE INTERES PUBLIC IN SPRIJINUL VIZITATORILOR CARE OBȚIN OFERTE DE LUCRU

24 august 2020 – Ottawa – vizitatorii care se află în prezent în Canada și au o ofertă de muncă valabilă vor putea solicita un permis de muncă specific angajatorului și, dacă este aprobat, vor primi permisiunea de a lucra fără a mai fi nevoie să plece din țară (cum este regula de drrept comun), datorită unei noi măsuri anunțată astăzi de Marco El Mendicino, ministrul federal al Imigrării, refugiaților și cetățeniei (IRCC).

Această schimbare temporară de politică produce efecte imediat și va beneficia angajatorilor canadieni care continuă să se confrunte cu dificultăți în găsirea lucrătorilor de care au nevoie, precum și rezidenților temporari care ar dori să pună capacitatea și forța lor de muncă în slujba redresării Canadei de pe urma pandemei COVID-19.

În timpul acestei pandemii, rezidenții temporari care au rămas în Canada au fost încurajați să își mențină statutul legal, prelungind-și-l cu regularitate prin obținerea unor „visitor records” succesive. Cu călătoriile aeriene limitate în întreaga lume, unii vizitatori în Canada nu au putut să plece, în timp ce unii muncitori străini au fost nevoiți să-și schimbe statutul de „foreign worker” în cel de vizitator, deoarece le expirase permisul de muncă și nu aveau o ofertă nouă de muncă pentru a putea solicita un nou permis. În acelaș timp, numeroși angajatori din Canada s-au confruntat cu deficit acut de forță de muncă, printre aceștia numărându-se și cei care furnizează bunuri și servicii importante.

Pentru a beneficia de noua politică publică, un solicitant trebuie:

  • Să posede efectiv statutul de vizitator la data de 24 august 2020 și rămână în continuatre în Canada1.
  • Să dispună de o ofertă de muncă din partea unui angajator canadian care fie a validat-o prin obținerea unei LMIA (Labour Market Impact Assessment) din partea ESDC (Employment and Social Development Canada), fie are ca obiect o poziție exceptată de la obținerea unei LMIA (în cadrul procedurii „International Mobility Program”)2.
  • Să depună o cerere pentru un permis de muncă specific angajatorului, care este susținut de o evaluare a impactului pe piața muncii (LMIA) sau de o ofertă de angajare scutită de LMIA, cel târziu până lala 31 martie 2021.
  • Să îndeplinesacă toate celelalte criterii de admisibilitate.

Această politică publică temporară oferă, de asemenea, posibilitatea solicitanților care îndeplinesc criteriile de mai sus și care, în plus, au avut un permis de muncă valabil în ultimele 12 luni, să înceapă să lucreze pentru noul lor angajator chiar mai înainte de a fi aprobată integral cererea de permis de muncă. Pentru a face acest lucru, ei trebuie să urmeze instrucțiunile descrise AICI.

1Sunt asimilați acestora și beneficiarii de „statut implicit” (implied status), adică cei care au cerut un nou „visitor record” mai înainte de expirarea celui vechi, dar încă nu au primit răspunsul.

2 International Mobility Program are ca obiect situații care se referă la:

  • Acorduri internaționale
  • Interese canadiene
  • Persoane lipsite de mijloace de subzistență
  • Persoane cu dosare de rezidență permanentă
  • Muncitori vulnerabili
  • Motive umanitare

Share

IMIGRAȚIE: ACCES RAPID LA REZIDENȚA PERMANENTĂ OFERIT SOLICITANȚILOR DE AZIL CARE LUCREAZĂ IN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

IMIGRAȚIE: ACCES RAPID LA REZIDENȚA PERMANENTĂ OFERIT SOLICITANȚILOR DE AZIL CARE LUCREAZĂ IN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII.

Legislația canadiană conține prevederi extrem de restrictive privind condițiile și situațiile în care un cetățean străin poate obține statutul de rezident permanent prin depunerea unei cereri de azil (refugee claim)1. Până să se pronunțe asupra cererii de azil, autoritățile canadiene eliberează însă solicitanților permise de lucru deschise (care le dau dreptul să se angajeze oriunde găsesc de lucru). În condițiile actualei pandemii, numeroși azilanți au folosit asemenea permise pentru a se încadra în diferite ocupații din sectorul asistenței medicale (health care sector), aducând prin aceasta o contribuție esențială la combaterea coronavirusului.

Luând act de această contribuție, Primul ministru Justin Trudeau a declarat încă în urmă cu trei luni că guvernul său explorează modalități de a ajuta solicitanții de azil care lucrează în acest sector, inclusiv în stabilimentele care asigură asistența pe termen lung a vârstnicilor. Această promisiune s-a concretizat pe 14 august 2020, când Ministrrul Imigrației, Marco Mendicino, a anunțat lansarea unui program special, cu caracter esențialmente temporar, prin care azilanții care prestează asemenea servicii pot obține rezidența permanentă pentru ei și familiile lor, potrivit unei proceduri simplificate pe care o vom cunoaște în detaliu în perioada imediat următoare.

Deocamdată s-a anunțat numai că programul vizează și pe azilanții ale căror cereri fuseseră respinse, ori care și le abandonaseră înainte de intrarea în vigoare a noilor măsuri. Se știe de asemenea că aceste măsuri se vor aplica celor care întrunesc următoarele condiții:

• au solicitat azil înainte de 13 martie 2020; nu pot depune asemenea solicitări cei împotriva cărora a fost deja emis un ordin de deportare (removal order)

• li s-a eliberat un permis de muncă după ce au solicitat azilul

• au lucrat în sectorul sănătății, în instituții de sănătate (de exemplu, spitale, case de îngrijire de lungă durată, îngrijire la domiciliu prin intermediul unei organizații sau agenții, unități de locuit asistate)

• au lucrat într-o „ocupație desemnată” pe o durată de cel puțin 120 de ore între 13 martie 2020 și 14 august 2020. Ocupațiile desemnate care sunt incluse în această măsură specială sunt infirmierii (orderlies), infirmieri asistenți (assistant orderlies), asistenții medicali (nurses), ajutoarele asistenților medicali (nurses’ aides), asociații de servicii pentru pacienți (patient service associates), și anumiți lucrători de asistență la domiciliu (certain home support workers)

• dovedesc 6 luni de experiență într-una din aceste ocupații înainte de a primi rezidența permanentă. Solicitanții vor avea până la 31 august 2021 să dobândească această experiență

• dețin un certificat de selecție din Québec (CSQ), dacă doresc să locuiască în Quebec

• întrunesc cerințele de admisibilitate existente, inclusiv cele legate de criminalitate, securitate și sănătate.

Nu se cunoaște încă în ce măsură beneficiarii acestui program se vor bucura de o procesare mai rapidă decât cea de drept comun, care este în prezent de 24 de luni de la depunerea dosarului de rezidență permanentă de către solicitanții de azil care au fost declarați „eligibili”.

Este de la sine înțeles că aceste măsuri vizează exclusiv pe cei care au solicitat azilul din interiorul Canadei, inclusiv cu prilejul prezentării la un punct de frontieră. În prezent numeroase grupuri de presiune încercă să convingă Guvernul federal că măsuri similare se cuvin a fi aplicate și în beneficiul muncitorilor temporari din domeniul agricol, care lucrează în condiții dificile și cu risc ridicat de contagiune pentru a pune bucatele pe masa canadienilor.

1Toate cererile de azil se depun personal la un oficial IRCC (Immigration, Refugee and Citizenship Canada) sau CBSA (Canada Border Services Agency) desemnat să primească asemenea cereri. O cerere de azil este considerată valabilă atunci când o persoană exprimă în fața unui ofițer IRCC sau CBSA dorința de a beneficia de protecția Canadei, chiar dacă nu folosește în mod necesar cuvinte precum „refugiat” sau „persecuție”. Cererile de azil nu pot fi făcute prin poștă, ci numai în persoană.

Share