DIN PARTEA DEPARTAMENTULUI IMIGRATIEI: POLITICĂ PUBLICĂ TEMPORARĂ PRIVIND EXCEPTAREA DE LA UNELE CERINȚE CÂND UN MUNCER TEMPORAR SCHIMBĂ OCUPAȚIA.

DIN PARTEA DEPARTAMENTULUI IMIGRATIEI: POLITICĂ PUBLICĂ TEMPORARĂ PRIVIND EXCEPTAREA DE LA UNELE CERINȚE CÂND UN MUNCER TEMPORAR SCHIMBĂ OCUPAȚIA.

Această politică publică a intrat în vigoare pe 12 mai 2020 și va rămâne în vigoare până la revocarea sa de către Ministrului Imigrației, Refugiaților și Cetățeniei (IRCC). Aceste măsuri sunt prevăzute pentru a permite lucrătorilor temporari cu autorizație de a lucra în Canada (adică un permis de muncă valabil sau o autorizație de a lucra fără permis)–care nu pot să înceapă munca la alt angajator până nu obțin un nou permis de muncă în care este menționat expres acest  nou angajator–să înceapă să lucreze  în timp ce cererea pentru noul permis de muncă este încă în curs de procesare. Măsurile includ și o exceptare de la furnizarea de amprente și poze (biometrics)  dacă sucursala lui  Service Canada care deservește zona unde locuiește solicitantul este temporar închisă din cauza pandemiei.

Persoanele care pot să beneficieze de aceste măsuri sunt resortisanții străini care:

1. au un statut implicit, ceea ce înseamnă că sunt autorizați să lucreze în timp ce cererea de permis de muncă este pendinte, dar sunt ținute de condițiile impuse permisului expirat, astfel încât, în absența excepției, acestea nu pot exercita o nouă ocupație sau schimba angajatorul

2. sunt nevoite să treacă la o altă ocupație sau un alt angajator întrucât au fost concediate din cauza impactului lui COVID-19

3. sau au nevoie de un permis de muncă pentru a lucra într-o nouă ocupație sau pentru un nou angajator deși în present sunt scutite de permis de muncă.

Condițiile pentru a profita de aceste măsuri sunt următoarele:

i. resortisantul străin se află în Canada cu statut de rezident temporar valid (inclusiv statut implicit);

ii. a deținut un permis de muncă valabil sau a fost autorizat să funcționeze fără permis de muncă atunci când a fost depusă cererea pentru o nouă autorizație de muncă sau reînnoirea permisului de muncă în Canada;

iii. a depus o nouă cerere de autorizație de muncă sau o cerere de reînnoire a permisului de muncă în Canada pentru un permis de muncă specific angajatorului, pentru care nu a fost încă luată o decizie;

iv. intenționează să lucreze pentru un nou angajator și / sau o altă ocupație, astfel cum este specificat în oferta de muncă inclusă în cererea de autorizare de muncă;

v. a solicitat aplicarea prezentelor măsuri folosind mijloacele electronice identificate de Departament în acest scop; și

vi. a solicitat expres ca scutirea să fie aplicabilă înainte de luarea unei decizii cu privire la cererea de autorizare de muncă.

Share

DIRECT DE LA SURSĂ: NOUTĂȚI DIN IMIGRAȚIE

DIRECT DE LA SURSĂ: NOUTĂȚI DIN IMIGRAȚIE

In aceste zile dominate de pandemic,  reprezentanții organizațiilor profesionale din domeniul Imigrației se întâlnesc periodic cu factorii de răspundere din IRCC (Immigration, Refugee and Citizenship Canada), IRB (Immigration Refugee Board),  ESDC (Employment and Social Development Canada) și CBSA (Canada Border Services Agency) pentru a fi informați cu privire la ultimele măsuri adoptate pentru adaptarea politicilor guvernamentale la situația în continuă schimbare a stării de sănătate și a evoluției economice a societății canadiene.   In cele ce urmează voi prezenta pe scurt cele discutate cu prilejul întâlnirii din data de 5 mai 2020.

O primă precizare se referă la achitarea taxelor prelevate pentru dosarele de imigrație de către IRCC.  După cum am anunțat la vremea respectivă, aceste taxe au fost majorate cu începere de la 30 aprilie 2020.  S-a anunțat acum că se va accepta taxa veche chiar dacă dosarul a ajuns la IRCC dupa acea dată, dacă ștampila poștei a fost aplicată anterior.  Pentru cele expediate cu întârziere, nu se va mai restitui dosarul, ci se va cere achitara diferenței.  S-a mai menționat că, pe lângă personalul domestic, sunt scutiți de majorare și lucrătorii din construcți aflați pe raza GTA (Greater Toronto Area).

Numeroși cetățeni și rezidenți permanenți canadieni așteaptă cu nerăbdare de câteva luni bune să afle când și cum va relua IRCC acceptarea dosarelor de sponsorizare a părinților și bunicilor.  Aflăm acum că această problemă nu este considerată o prioritate a momentului, drept care un anunț cu privire la data declanșării „campaniei” pentru 2020 se așteaptă să fie făcut „later in the year”.

Cea mai mare parte a noutăților comunicate de organismele sus-menționate se referă la procesarea aplicațiilor privind deținătorii de statut temporar în Canada și, în mod special, studenții internaționali și muncitorii străini temporari.  Vom menționa pe scurt câteva dintre acestea, cu precizarea că o prezentare exhaustivă găsiți în siturile oficiale ale organismelor respective:

In primul rând, ca măsură generală, se va acorda prioritate persoanelor din domeniul sănătății și al agriculturii.  Pe lângă procesarea mai rapidă a aplicațiilor, studenții cu profil sanitar vor fi autorizați să lucreze cu norma întreagă în timpul studiilor (nu numai în vacanțe).  Pentru angajarea lucrătorilor din agricultură nu se mai cere desfășurarea unei campanii prealabile de publicitate; de asemenea, angajatorii acestora din urmă pot prezenta certificate anterioare privind cazarea lor etc.

O altă măsură importantă este prelungirea validității permiselor de muncă de la un an la doi ani pentru toate categoriile de muncitori temporari care se recruteaza potrivit procedurii rezervate pentru salarii inferioare mediei stabilite de ESDC pentru provincia respectivă (Stream for Low-wage Positions).  Cu titlu de exemplu, pentru Quebec salariul mediu actual este de 23,08 dolari pe oră, iar pentru Ontario de 24,04 dolari; orice ofertă care prevede un salariu inferior acestei medii trebuie aprobată de ESDC potrivit procedurii pentru salarii mici, iar angajatorul este constrâns prin lege să nu ofere un salariu mai mare decât cel stabilit pentru ocupația respectivă, în regiunea respectivă, decât dacă are deja alți salariați angajați cu asemenea salarii.

Tot pentru muncitorii temporari, ESDC consideră că angajatorul respectă obligațiile privind salariul dacă plătesc echivalentul a 30 de ore pe săptămână conform cuantumului orar aprobat, chiar dacă inițial se obligase să-i asigure, să zicem, muncă pentru 40 de ore pe săptămână.  De asemenea, s-a precizat că angajatorul trebuie să achite salariu pe perioada inițială de carantină a muncitorului nou venit, dar nu mai este obligat să o facă dacă intervine ulterior o nouă carantină.  Reprezentanții ESDC au subliniat din nou seriozitatea sancțiunilor care pot fi aplicate angajatorilor care nu respectă regulile impuse de COVID-19 (amenzi până la un milion de dolari).

Cât privește studenții internaționali, s-a decis că vor putea cere la absolvire un permis de muncă din categoria PGWP (Post-graduation work permit) chiar și dacă numai 50% din cursuri le-au frecventat în Canada, iar restul au trebuit să le urmeze on-line din afara Canadei.

O situație specială pentru care IRCC nu a fost în stare să ofere o soluție pentru moment este cea a vizitatorilor care au cerut permise de studii și așteaptă aprobarea aplicațiilor aflându-se încă în Canada.  Potrivit legii, aceștia sunt obligați să urmeze procedura rezervată celor aflați în afara Canadei și, o dată ce primesc aprobarea, să se prezinte cu ea la un post canadian de frontieră pentru eliberarea permisului de muncă, ceeace în prezent nu mai este posibil.  Soluția ar fi ca IRCC să le transmită permisul prin poștă sau să-i programeze la un centru din interiorul Canadei pentru a și-l ridica, dar pe 5 mai nu s-a comunicat nimic în acest sens, deși există o procedură similară când este vorba de obținerea rezidenței permanente.

Din partea CBSA s-a precizat că toți cei care ajung în Canada trebuie să se izoleze pentru 14 zile, ceeace se știa deja, ca și faptul că respectivii trebuie să prezinte un plan de „carantinare” plauzibil.  Acum aflăm că pentru cei care petrec mai puțin de 14 zile în Canada este obligatoriu numai să respecte măsurile de distanțare fizică și să poarte mască.  CBSA acceptă vizitatori care invocă reunificarea familiei, dar acest argument în sine nu este suficient pentru a fi acceptați, ci trebuie să prezinte dovezi suplimentare care fac vizita necesară.  De asemenea, carantina de 14 zile a devenit acum obligatorie și pentru rezidenții americani, care până de curând puteau dovedi că au stat în carantină în Statele Unite.  Participanții la discuții au semnalat că există puncte de frontieră care refuză să proceseze aplicațiile celor cu aprobări de permise de lucru și de studii, iar CBSA a promis să investigheze, precizând că nu este vorba de o politică oficială.  In orice caz, bazându-se pe experiența proprie, mai mulți profesioniști și-au sfătuit colegii să sune la punctul de frontieră respectiv înainte de a trimite acolo un candidat, pentru a se asigura că nu face deplasarea de pomană.

O situație bizară semnalată de participanții la discuții este cea a muncitorilor străini și a studenților internaționali ale căror permise respective au expirat, dar care au cerut prelungirea lor înainte de expirare.  Potrivit legii, aceștia se bucură de statut implicit (implied status) până la eliberarea noilor permise, cu toate drepturile care decurg din acest statut, inclusiv dreptul la asigurare medicală gratuită.  Problema este însă că această asigurare este de resortul autorităților din fiecare provincie, dintre care unele nu recunosc, sau se fac că nu au aflat despre existența acestor prevederi federale și refuză să extindă validitatea cardului de sănătate până nu văd noul permis. 

In urmă cu câteva săptămâni, IRCC ne asigurase că a luat legătura cu provinciile și situația s-r fi rezolvat, dar atitudinea multor centre provinciale se pare că nu s-a modificat, drept care IRCC s-a simțit obligat să pună la dispoziția noastră, a profesioniștilor din domeniul imigrației, o scrisoare-standard pe care să o transmitem clienților aflați în situație descrisă mai sus, pentru a o prezenta autorităților provinciale.   In scrisoare, adresată direct autorităților provinciale, se explică pe larg ce înseamnă „implied status/statut implicite” cu trimitere directă la Regulamentul de aplicare a Legii Imigrației (art. 183 alin.5);  se recunoaște apoi dreptul autorităților provinciale de a stabili cine are acces la asistență medicală gratuită, dar li se reamintește totodată că sunt ținute să respecte legile federale, iar la sfârșit se enumeră documentele pe care solicitantul trebuie să le prezinte pentru a li se recunoaște acest beneficiu, și anume: copie de pe permisul expirat, copie de pe confirmarea emisă de IRCC că cererea de extindere a fost înregistrată (submission confirmation) și copie de pe chitanța cu care s-a achitat taxa de procesare;  în cazul aplicațiilor expediate prin poștă, în loc de confirmare de la IRCC este suficientă dovada de livrare a plicului.  Ca să nu încapă nici o îndoială, IRCC însoțește scrisoarea cu mostre ale documentelor respective.  Ne îndoim că în prezența unei asemenea scrisori oficiale provenită de la Direcția generală de orientare a programului de imigrație din IRCC se vor mai găsi autorități provinciale care să refuze dreptul la asistență sanitară al celor cu statut implicit.  De altfel, de curând, provincia Ontario a afișat știrea că s-a prelungit automat validitatea cardurilor de sănătate expirate.

Printre alte câteva aspecte semnalate de participanții la discuția din 5 mai a.c. se numără precizarea că obligația de a răspunde în 30 de zile la cererile de acces la informație depuse de cei care doresc să cunoască exact ce se întâmplă cu dosarul lor s-a prelungit la un an; de asemenea IRB a confirmat că interviurile pentru examinarea cererilor de azil s-au anulat pe termen nedefinit, urmând ca la reluare, cei în cauză să primească notificări prin email.

Asemenea întâlniri se organizează tot la două săptămâni până la ridicarea restricțiilor impuse de COVID-19.  Vă vom ține la curent în continuare cu tot ceeace prezintă interes pentru cititorii si clientii noștri.

Share