O SANSA UNICA PENTRU LUCRATORII DIN CONSTRUCTII CARE MUNCESC ILEGAL IN TORONTO SI IMPREJURIMI

O SANSA UNICA PENTRU LUCRATORII DIN CONSTRUCTII CARE MUNCESC ILEGAL IN TORONTO SI IMPREJURIMI

IRCC (Immigration, Refugee and Citizenship Canada) pregătește lansarea unui program special care va permite câtorva sute de lucrători din construcții care și-au pierdut statutul legal dar continuă să muncească fără permis în zona GTA[1], nu numai să-și redobândească statutul, dar să obțină și rezidența permanetă canadiană, dânșii și familiile lor.

In expunerea de motive care justifică această măsură excepțională (denumită The Temporary Public Policy for Out-of-Status Construction Workers in the Greater Toronto Area), dl. Ahmed Hussen, ministrul Imigrației, recunoaște contribuția adusă de asemenea lucrători la prosperitatea economică a GTA și situația vulnerabilă în care se găsesc cât privește exercitarea drepturilor și obținerea beneficiilor de care dispun în mod normal cei cu statut legal, concomitent cu deficitul acut de forță de muncă ce se resimte în zona sus-pomenită.

Programul de care ne ocupăm va intra în vigoare pe 2 ianuarie 2020 și va continua să opereze până pe 2 ianuarie 2022.  Beneficiarii săi vor fi grupați în două categorii.  Prima grupă de 400 de de candidați (în ordinea înscrierii) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Să fi intrat legal în Canada ca rezidenți temporari și să fi deținut pentru o vreme un permis de muncă în domeniul construcțiilor.
 • Să poată dovedi că au achitat impozit pe venit sau că cel puțin au declarat venitul obținut la CRA (Canada Revenue Agency).

Cealaltă grupă, de 100 de candidați, trebuie să dovedească numai că au intrat în Canada în mod legal.

Ambele categorii trebuie să satisfacă în plus criteriile de mai jos:

 1. Să fi locuit neîntrerupt în Canada pe timp de cel puțin cinci ani în momentul depunerii aplicației.
 2. Să lucreze în prezent într-o ocupație dintre cele listate la sfârșitul acestui articol și să poata dovedi că în ultimii cinci ani au lucrat fără permis în GTA pe timp de cel puțin trei ani din ultimii cinci într-o asemenea ocupație.
 3. Să prezinte rezultatele unui test de engleză sau franceză dintre cele acreditate de IRCC (adică TEF pentru franceză sau IELTS ori CELPIP pentru engleză) care să confirme nivelul 4 de cunoștințe lingvistice (adică începător avansat) la toate cele patru probe (scris, citit, exprimare și înțelegere). Cei interesați trebuie să demareze imediat o pregatire intensivă astfel încât să poată prezenta rezultatele unui asemenea test în viitorul cât mai apropiat, ținând seama și de condiția de la pct. 5 de mai jos.
 4. Să aibă o rudă (părinte, frate sau soră, bunic, nepot, unchi, sau văr) care să fie cetățean sau rezident permanent canadian, ORI să aibă o soție, common-law partener sau copil în Canada, indiferent de statutul lor.
 5. Să poată prezenta o scrisoare de referință de la „Canadian Labour Congress” (CLC) care să ateste că îndeplinesc condițiile de mai sus. Cerințele pentru obținerea acestei scrisori sunt descrise la: https://canadianlabour.ca/permanentresidence/ .  De reținut că CLC va demara această procedură încă din data de 3 septembrie 2019!
 6. In sfârșit, candidații la acest program (ca și membrii lor de familie) trebuie să nu fie inadmisibili în Canada pentru motive medicale sau de criminalitate. Nu sunt incluși în această interdicție cei care pur și simplu au ascuns lipsa de statut legal în Canada (situațiile concrete sunt descrise în articolele 40(1)(a), 41 și 42 ale Legii Imigrației (IRPA).

Nu sunt de asemenea eligbili pentru acest program cei care au cerut statutul de refugiat.  Pe de alta parte, dacă cel în cauză face obiectul unui „removal order”, acesta va fi suspendat de îndată ce aplicația a fost acceptată în principiu.

In ipoteza când mai mult de 500 de candidați îndeplinesc criteriile de mai sus, noul program stabilește o ordine de priorități în sensul că vor fi selecționați în primul rând cei cu familie în Canada, începând cu cei care au copii, indiferent de statutul acestora, urmați de cei căsătoriți sau în relație de concubinaj.

In final, anunțul postat de IRCC conține o Anexă cu  lista ocupațiilor pentru care a fost lansat programul tratat în acest articol.  In esență, sunt cuprinse în acea anexă practic toate ocupațiile care au cât de cât o legătură cu domeniul construcțiilor.  Este vorba de urmatoarele ocupații și grupe de ocupații:

 • Major Group 72 Trades and Skilled Transport and Equipment Operators
 • Major Group 73 maintenance and equipment operation trades
 • NOC 7441 – residential and commercial installers and servicers
 • NOC 7521 – heavy equipment operators (except crane)
 • NOC 7611 – construction trades helpers and labourers

Pentru cei interesați să cunoască detalii, toate acele ocupații pot fi examinate în situl aflat la următorul link: http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD.pl?Function=getVDStruct&TVD=314243&CVD=314244&CPV=7&CST=01012016&CLV=1&MLV=4

[1] City of Toronto, Durham Region, Halton Region, Peel Region, York Region

Share