PROGRAME DE IMIGRATIE ALE PROVINCIILOR CANADIENE: ASTAZI DESPRE NOVA SCOTIA

PROGRAME DE IMIGRATIE ALE PROVINCIILOR CANADIENE: ASTAZI DESPRE NOVA SCOTIA (NS)

In articolul precedent m-am ocupat de multiplele posibilități pe care le au oamenii de afaceri pentru a emigra în Canada prin intermediul programelor provinciale de„business”.  Incepând de astăzi  mă voi referi la oportunitățile de care dispun cei care intenționează să emigreze în Canada ca salariați, adică în categoria denumită generic „skilled workers” sau „travailleurs qualifiés”, prin intermediul tot al programelor provinciale specializate.

Pentru început voi prezenta pe scurt categoriile de sub-programe de care dispune provincia maritimă Nova Scotia.  Am ales în mod special această provincie pentru că recent, mai exact pe 17 noiembrie 2018, a fost deschisă pentru câteva minute o „fereastră” care a permis înscrierea on-line a 255 de candidați în categoria B a așa numitului „The Nova Scotia Demand: Express Entry stream”.

Acest „flux” se numără printre puținele căi de acces rezervate candidaților care nu dispun de oferte de lucru, motiv pentru care este extrem de solicitată.  Cei care doresc să beneficieze de ea trebuie să urmărească permanent noutățile din situl oficial al NSNP (Nova Scotia Nominee Program) pentru a afla din timp când se redeschide accesul la înscrieri (ceeace se produce de câteva ori pe an), sau să angajeze un specialist autorizat care să o facă în numele său.

The Nova Scotia Demand: Express Entry stream  include așadar două categorii: A și B.  In ambele cazuri, candidatul trebuie să fi fost acceptat în prealabil în așa numitul „Express Entry pool of candidates” administrat de autoritățile federale (IRCC).  Prima categorie este rezervată celor cu oferte de lucru de la un angajator din provicie, care privesc o ocupație calificată (cel puțin nivelul B din Nomenclatorul canadian NOC).  De cele mai multe ori, asemenea candidați sunt incluși în „pool” dar nu obțin destule puncte CRS (Comprehensive Ranking System) pentru a primi o invitație de a depune dosarul (ITA: invitation to apply) fără nominalizarea de către provincia Nova Scotia.

Categoria B este rezervată candidaților care nu au oferte de lucru, dar au acumulat cel puțin un an de experiență profesională înt-una din urmatoarele ocupații (în paranteză apar codurile NOC): Contabili și auditori (1111); Alți funcționari financiari (1114); Specialiști în marketing și relații publice (1123); Asistenți administrativi (1241); Tehnicieni de contabilitate și „bookkeepers” (1311); Ingineri constructori (2131); Asistenti/asistente medicale și de psihiatrie (3012); Infirmieri cu licență (3233); Instructori de meserii din colegii și școli profesionale (4021); Asistenți juridici (4211); Asistenți sociali (4212).  Pentru a fi nominalizați de NSNP, aceștia trebuie de asemenea să dețină cel puțin o diplomă de studii liceale echivalată de o instituție canadiană acreditată de IRCC și să dovedească prin teste lingvistice cel puțin un nivel intermediar-avansat (CLB 7, de la Canadian Language Benchmarks) într-una din limbile oficiale ale Canadei.

Menționez că nominalizarea de către oricare din provinciile canadiene (exceptând Quebecul care are un sistem propriu de selecție) adaugă 600 de puncte la scorul CRS al candidatului, asigurându-i o invitație de a depune dosarul federal pentru rezidența permanentă la interval de maximum două săptămâni.

„The Nova Scotia Labour Market Priorities stream” este un alt program prin care candidați fără oferte de lucru pot obține nominalizare și, implicit, 600 de puncte suplimentare în sistemul Express Entry, dacă sunt preluați de către NSNP din „Express Entry pool of candidates”.  Extragerea la care se lucrează în prezent a avut loc în luna august a.c., dar a selecționat numai candidați cu experiență acumulată ca educatoare/asistenți de grădiniță (NOC 4214) care și-au declarat intenția de a se stabili în NS; aceștia au primit o „letter of Interest from the Nova Scotia Nominee Program” pe baza căreia au depus on-line un dosar după un sistem similar cu cel practicat în provincia Ontario, dar pe o scară mult mai largă.  Probabil că gama de ocupații se va lărgi pe viitor și în Nova Scotia.   Când NSNP finalizează dosarul, candidatul nominalizat primește o notificare prin contul său Express Entry pe care trebuie să o accepte, după care urmează emiterea unei ITA cu prilejul proximei „round of invitations” (de regulă sunt două extrageri în fiecare lună).

Un alt program al provinciei Nova Scotia pentru care nu se cere vreo ofertă de lucru (The Physician Stream) este rezervat exclusiv medicilor generaliști sau de familie (NOC 3111) și medicilor specialiști (NOC 3112).   Candidaților nu li se cere să fi fost incluși în „Express Entry pool of candidates”, dar au nevoie de o așa numită „approved opportunity” din partea autorităților sanitare din provincie, respectiv „the Nova Scotia Health Authority” sau  „the IWK Health Centre”.   Candidații care primesc certificat de nominalizare depun apoi direct, prin poștă sau curier, un dosar pentru rezidență permanentă prin Centrul de procesare federal (Centralized Intake Office) din Sydney Nova Scotia, având și opțiunea de obține un permis de muncă temporar până devin rezidenți permanenți.

In afara celor de mai sus, există alte trei căi prin care se poate emigra în NS, dar toate presupun existența unei oferte de lucru din partea unui angajator din provincie.  De reținut că NS suferă de o lipsă acută de forță de muncă, deci perspectiva obținerii unei asemenea oferte este departe de a fi iluzorie.

Un prim program din aceasta categorie îl constituie „The Skilled Worker stream” rezervat celor cu studii cel puțin secundare, în vârstă între 21 si 55 de ani, care dețin o ofertă de lucru cu caracter permanent din partea unui angajator din NS și pot dovedi cel puțin un an de experiență în meseria respectivă[1], precum și  cunoștințe lingvistice la nivel intermediar (CLB 5) dacă oferta este pentru o meserie calificată, sau începător-avansat (CLB 4) dacă privește o meserie semi-calificată (nivel C sau D potrivit NOC).  Cei nominalizați depun apoi direct un dosar pentru rezidență permanentă prin Centrul de procesare federal din Sydney Nova Scotia, având și opțiunea de obține un permis de muncă temporar până devin rezidenți permanenți.

„The Nova Scotia Experience: Express Entry stream” este rezervat candidaților care se află deja în Nova Scotia și au acumulat cel puțin un an de experiență în această provincie, de regulă pe baza unui permis de lucru obținut prin autoritățile federale, într-o meserie sau profesie de la nivelul B din NOC în sus.  Respectivii trebuie să-și fi creat deja un profil Express Entry, să fie între 21 și 55 de ani, să posede cel puțin o diplomă de liceu și să dovedeasca prin test un nivel de engleză sau franceză de intermediar-avansat (CLB 7) pentru ocupații de înaltă calificare (NOC zero sau A) ori începător-avansat (CLB 5) pentru meserii nivel B.

In afara programelor sus-pomenite, provincia Nova Scotia este inclusă într-un program pilot (The Atlantic Immigration Pilot) care permite angajatorilor cu sediul în NS să recruteze personalul de care au nevoie dacă nu găsesc localnici pentru a ocupa pozițiile respective.  Inițiativa aparține în acest caz nu candidatului, ci angajatorului, care se adresează guvernului provincial pentru a obține două aprobări succesive: mai întâi pentru a fi inclus într-o lista de angajatori „desemnați”, apoi pentru a li se accepta  pozițiile pe care intenționează să le ofere unor candidați străini.  In cadrul acestei de a doua etape (endorsement), angajatorul prezintă și oferta de lucru semnată de persoana pe care a recrutat-o.  In esență, cei care doresc să profite de acest program pilot (lucru valabil și pentru celelate provincii canadiene de la Atlantic) trebuie să urmărească (sau să angajeze pe cineva care să o facă în numele lor) ofertele de lucru provenind dela angajatorii listați de guvern ca „designated”.  Pentru Nova Scotia această listă se întinde în prezent pe 18 pagini și poate fi consultată la următorul link:

https://novascotiaimmigration.com/wp-content/uploads/Designated_AIP_employers.pdf

Intrucât nici un angajator nu se supune la formalitățile sus-pomenite dacă nu resimte o nevoie acută de personal (pe care nu-l poate recruta pe plan local), nu este o ideie rea pentru cei interesați de a nu aștepta să identifice o ofertă concretă prin sursele de publicitate canadiene, ci de a se adresa direct angajatorilor respectivi care, în majoritatea lor, au propriile pagini pe internet.

Alexandru Dan Gheciu

[1] Cei cu ocupații semi-calificate, adică sub nivelul B sus-pomenit, trebuie să fi acumulat deja 6 luni de experiență la patronul respectiv din NS.

Share