GUVERNUL QUEBECULUI PREGATESTE LANSAREA NOULUI SISTEM DE SELECTIE A IMIGRANTILOR

GUVERNUL QUEBECULUI PREGATESTE LANSAREA NOULUI SISTEM DE SELECTIE A IMIGRANTILOR

28 martie 2018 – In Gazeta oficiala a Quebecului a fost publicat noul Regulament privind selecția străinilor doritori sa emigreze în aceasta provincie. In ce privește imigranții economici, se are în vedere un sistem asemănător celui practicat de Guvernul federal (denumit Express Entry), în sensul că MIDI (Ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion) va emite invitații de a depune dosarul către candidații care și-au exprimat în prealabil interesul de a se stabili în Quebec și care obțin punctajul minim conform Grilei de selecție.

Criteriile de selecție sunt enumerate în Anexa A din Regulament și coincid în mare cu cele din actele normative precedente, dar ponderea fiecărui criteriu, precum și plafonul minim de la care se vor emite invitațiile susmenționate urmează a fi stabilite și publicate de MIDI în perioada imediat următoare.

Urmăriți aceasta rubrica pentru a lua cunoștința de detaliile noului sistem.

Share

NOUA LISTA DE OCUPATII PENTRU CARE ANGAJATORII DIN QUEBEC POT RECRUTA STRĂINI FĂRĂ A MAI FACE PUBLICITATE

NOUA LISTA DE  OCUPATII PENTRU CARE ANGAJATORII DIN QUEBEC POT RECRUTA STRAINI FARA A MAI FACE PUBLICITATE

Incepând cu data de  24 februarie 2018 a intrat în vigoare în Quebec o nouă listă de ocupații eligibile pentru procesare simplificată în cadrul Programului  lucrătorilor străini temporari (TFWP). Conform acestei proceduri simplificate, angajatorii care solicită validarea ofertelor de muncă prin  LMIA (Labour Market Impact Assessment, respectiv Evaluarea impactului asupra pieței muncii) nu au obligația de a furniza dovezi ale eforturilor de recrutare către Service Canada, deci nu trebuie să mai efectueze nici un fel de publicitate, să aștepte 30 de zile până la depunerea dosarului și să justifice de ce nu au angajat niciun canadian care a răspuns la anunțuri.

Toate ocupațiile enumerate sunt considerate munci calificate cu salarii peste media din zona unde-și are sediul angajatorul, deci procesarea urmează regulile impuse pentru „high wage positions”. Printre condițiile care trebuie îndeplinite pentru ca un angajator să beneficieze de procedura simplificata, sarcinile legate de locul de muncă oferit  trebuie să corespundă cu cele identificate pentru ocupația respectiva în Clasificarea națională a ocupațiilor (NOC/CNP), în special cele legate de un titlu de ocupație specificat expres în listă.

În plus, MIDI cere ca un lucrător străin temporar care aspiră la una dintre ocupațiile din noua listă să dețină cel puțin o diplomă de liceu sau echivalentul acesteia. Atunci când o diplomă post-liceala este solicitată în mod expres în cadrul NOC, MIDI (Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion)  va verifica dacă într-adevăr candidatul îndeplinește cerințele funcției. De asemenea, trebuie menționat faptul că lista se referă numai la angajarea lucrătorilor străini temporari salarizați. Nu sunt incluși cei care își deschid propria firma în Canada.

Lista actuală conține următoarele profesii (denumirea ocupației este precedată de codul NOC):

0111 Directori financiari
0124 Directori de marketing, publicitate si relații publice

0213 Managerii IT
0631  Manageri de restaurante (numai această denumire)
1111 Auditori și contabili
1112 Analiști financiari și analiști de investiții
1121 Profesioniști în resurse umane
1215 Supervizori, Coordonatori aprovizionare și personalul de monitorizare și planificare
1222 Secretari executivi (numai acest nume)
1223 Agenți de personal și recrutori
1241 Asistenții administrativi
1243 Asistenți administrativi medicali
1311 Tehnicieni de contabilitate (numai această denumire)
2131 Ingineri constructori

2132 Ingineri mecanici
2146 Ingineri aerospațiali
2147 Ingineri de calculatoare (cu excepția Inginerilor Software și Designeri)
2171 Analiști și consultanți pentru calculatoare
2173 Ingineri și designeri de software
2174 Programatori și developeri de medii interactive

2175 Developeri de websites (exclusiv această denumire)
2231 Tehnicieni și subingineri constructori
2232 Tehnicieni și subingineri mecanici
2234 Estimatori de construcții
2253 Tehnicieni și subingineri proiectanți
2281 Tehnicieni de rețele de calculatoare
2282 Agenți de suport pentru utilizatori
2283 Testatori de jocuri video (exclusiv aceasta denumire)

3012 Asistente medicale înregistrate și asistente psihiatrice înregistrate

3111 Medici specialiști
3112 Medici generaliști și medici de familie
3131 Farmaciști
3141 Audiologi și terapeuți ortofonisti
3142 Fizioterapeuți
3143 Ergoterapeuți
3214 Tehnologi cardio-pulmonari (numai acest nume)
3215 Tehnologi în radioterapie
3222 Igieniști și terapeuți dentari
3233 Infirmieri auxiliari

4021 Profesori la nivel colegial (numai această denumire)
4152 Asistenți sociali
4212 Lucrători comunitari și ai serviciilor sociale
4214 Educatoare din învățământul preșcolar (numai această denumire)
4215 Instructori pentru persoanele handicapate
5131 Producători, regizori tehnici și artistici, gestionari de proiecte-efecte vizuale și jocuri video (exclusiv aceasta denumire)

5241 Designeri grafica și ilustratori
6221 Specialiști de vânzari tehnice en-gros

6231 Agenți și brokeri de asigurări
6235 Reprezentanți de vânzări financiare
6311 Supervizori – fast food (numai această denumire)
6321 Bucătari șefi (numai această denumire)
6322 Bucătari cu studii de specialitate (exclusiv aceasta denumire)

7231 Prelucrători prin așchiere și verificatori de unelte
7237 Sudori și operatori de mașini aferente
7246 Tehnicieni instalații telecomunicații (exclusiv aceasta denumire)
7311 Mecanici industriali și de șantier (exceptând domeniul textil)
7312 Mecanici echipamente grele
7315 Mecanici aviație și inspectori de aeronave
7321 Tehnicieni de service auto, mecanici de camioane și autobuze și reparatori mecanici
7333 Electromecanici

Menționăm că ocupațiile următoare nu se mai află în noua listă:

1225 Agenți achiziții (numai această denumire)
2225 Tehnicieni și specialiști de peisaj și horticultură
2241 Tehnologi și tehnicieni în inginerie electronică și electrică

Pe de altă parte, noua listă tocmai a adăugat profesiile cu următoarele coduri NOC: 0213, 0631, 1215, 6235, 6311 și 7315 (vezi mai sus).

In încheiere ținem să subliniem că angajatorii care beneficiază de procedura simplificată și intenționează sa recruteze cetățeni români, au pentru prima dată anul acesta posibilitatea de a-i vedea luându-și posturile în primire într-un interval de numai câteva săptămâni.  Într-adevăr, pe lângă avantajul de a „sări” peste perioada de patru săptămâni în care ar fi trebuit să efectueze publicitatea obligatorie anterior depunerii dosarului pentru LMIA (în franceză EIMT, de la Étude de l’impact sur le marché du travail), meseriașul sau specialistul român aflat într-o asemenea situație va putea obține permisul de lucru prin simpla prezentare la un punct de frontieră canadian în posesia unei copii de pe aprobarea obținută de angajator.  Această posibilitate a devenit actuală în momentul când IRCC a ridicat obligativitatea vizelor de intrare pentru cetățenii români.  Cu alte cuvinte, primind de la angajator copia scanată a aprobării, candidatul în chestiune poate obține în câteva minute autorizația electronica de călătorie contra sumei de 7 dolari și, fără să mai treacă pe la Ambasada Canadei, se poate îmbarca direct în avion, urmând să primească permisul de lucru la sosirea pe aeroportul canadian.  Perioada de așteptare va fi și mai scurta (circa 10 zile), dacă ocupația pentru care a primit LMIA/EIMT este inclusă în așa-numita „Liste des professions exigeant des talents mondiaux”, cu condiția ca angajatorul să fi fost admis în prealabil în categoria B din Global Talent Stream (Volet des talents mondiaux).   Detalii despre acest program-pilot al IRCC și ESDC la: https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/talents-mondiaux/exigences.html

Din lista de care ne-am ocupat în acest articol beneficiază de acest avantaj ocupațiile cu următoarele coduri NOC: 0213, 0631, 2147, 2171, 2173, 2174, 2175, 2283, 5131 și 5241.

 

Share