Noutăți şi perspective în Imigrația canadiană

Noutăți şi perspective în Imigrația canadiană

Ne apropiem de sfârşitul unui an marcat prin numeroase schimbări în procedurile de selecţie a imigranților, atât la nivel federal cât şi al provinciei Quebec.  Ce-am văzut până acum este însă floare la ureche prin raport cu ce ne aşteaptă…

In 2013 am asistat la fenomene fără precedent în istoria imigrației canadiene, cum ar fi: introducerea unor riguroase norme lingvistice cu caracter eliminatoriu, nu numai pentru imigranţi, dar şi pentru muncitorii temporari; stabilirea de plafoane extrem de joase la majoritatea cererilor de imigraţie pentru care nu există oferte validate de lucru; o listă federală de numai 24 de ocupaţii în care trebuie să dovedească experienţă profesională cei ce nu dispun de asemenea oferte; o reformă radicală a statutului de refugiat; condiţii aproape draconice (introduse în luna iulie) pentru angajatorii care vor să ofere de lucru muncitorilor străini etc.  Despre toate acestea am scris la vremea respectivă.

Incepând de anul viitor (mai probabil însă de la 1 ianuarie 2015), atât CIC (Citizenship and Immigration Canada), cât şi MICC (Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles) preconizează să renunţe complet la selecția unor candidaţi care nu fac obiectul unei manifestări de interes din partea unui angajator canadian.  Mai exact, oricine poate depune o cerere de imigraţie, dar aceasta nu va deveni activă (deci nu va intra în faza de procesare) până ce nu se produce acea manifestare de interes.  Se inaugurează astfel sistemul bazat pe „expression of interest” anunţat cu mai bine de un an în urmă de CIC şi preluat de curând şi de către MICC. Dacă acest nou sistem nu va demara până în ianuarie 2015, atât sistemul federal de selecţie, cât şi cel din Quebec vor avea de introdus noi criterii şi plafoane pentru perioada începând din 30 aprilie (pentru federali), respectiv 31 martie (pentru Quebec), când se sfârşeşte intervalul de aplicare a regulilor introduse în mai şi, respectiv, august 2013.

Se ştie însă exact de când se va relua sponsorizarea (parenarea) părinţilor şi bunicilor: începând de la 1 ianuarie 2014 se vor accepta la înregistrare un număr de numai 5 mii de dosare din această categorie pentru tot anul 2014.  Cine nu va avea dosarul pregătit, ba chiar pe drum către Centrul de procesare din Mississauga ON încă mai înainte de această dată, riscă să mai aştepte un an, deoarece sunt mii de cetăţeni şi rezidenţi canadieni care au deja pregătite dosarele pentru părinţii sau bunicii lor.  Reamintim că, la reluare, criteriile de acceptare a sponsorilor vor fi mult mai severe: venit cu 30% mai ridicat decât înainte de 2012, dovedit nu pe unul, ci pe ultimii trei ani, precum şi extinderea de la 10 la 20 de ani a obligaţiei de întreţinere.  Chiar şi cu aceste restricții, CIC promite ca în 2014 să elibereze vize de imigranţi la 20 de mii de părinţi, majoritatea însă cu dosare depuse înainte de suspendare.

Vor apare noi reguli privind imigrația oamenilor de afaceri: se aşteaptă înăsprirea condiţiilor financiare pentru investitori şi restructurarea categoriei „self employed” (liber profesionişti).  Pentru antreprenori se va extinde actualul program pilot denumit “start-up visa” (SUV) care a revoluționat selecţia candidaţilor din această categorie, punând accentual pe capacitatea lor de inovaţie şi lăsând finanţarea în sarcina investitorilor canadieni interesaţi în proiectele celor în cauză.  La sfârşitul lui octombrie 2013, CIC a lărgit sfera finanţatorilor, introducând categoria „incubatorilor”, pe lângă cele existente, şi anume: „venture capital” and „angel investors”.  Numărul anual de dosare este limitat, deci grabiţi-va, inventatori din Romania!  Vă putem pregăti dosarele  şi pune in legătură cu investitorii canadieni dupa ce ne convingem că am argumentat temeinic cazul dvs.

Vor căpăta de asemenea amploare programele provinciale de selecţie (PNP) care se aşteaptă să primească între 44.500 și 47.000 de meseriaşi şi specialişti cu căutare în provinciile respective, dintr-un total planificat de 240 până la 265 de mii de imigranţi (din acest total, 63% îl vor reprezenta imigranţii economici, 26,1% membrii de familie sponsorizaţi şi 10,9% cei acceptaţi pe motive umanitare). In cifra proiectată pentru PNP nu intră imigranţii pe care se aşteaptă să-i accepte Quebecul; MICC intenţionează să elibereze în 2014 între 40.100 şi 44.700 de certificate de selecţie (cu cca. 10 mii mai puţine decât în 2013), dintre care aşa numiţii „travailleurs qualifiés” vor reprezenta între 28.800 şi 30.300.

Revenind la evenimentele de dată recentă, pe care nu am apucat să le tratăm la această rubrică, reţine atenţia un set de măsuri prin care CIC îşi propune să „amelioreze” procesarea dosarelor din categoria CEC, respectiv a celor depuse de posesorii de permise de lucru care au muncit cel puţin un an în Canada în ocupaţii aflate la nivelele zero, A şi B din Nomenclatorul canadian NOC (de la National Occupational Classification).  Invocând necesitatea de a evita formarea unui inventar excesiv de dosare, care ar prelungi în mod nejustificat durata de procesare, CIC a  stabilit un plafon anual pentru perioada 9 noiembrie 2013-31 octombrie 2014 de maximum 12 mii de dosare.

Concomitent, pentru dosarele depuse de candidaţii care au lucrat în meseriile aflate la nivelul B din NOC, se instituie un sub-plafon de 200 de dosare pe ocupaţie.  Sunt afectaţi prin acest plafon special majoritatea posesorilor de permise de muncă, întrucât această grupă de ocupaţii include pe toţi meseriaşii şi tehnicienii, printre care se numără de pildă zidarii, dulgherii, faianţarii, mecanicii, electricienii, instalatorii, sudorii, macaragii, asistenţii medicali etc.  Candidaţilor cu ocupaţii nivel zero (management) şi A (ingineri, economişti, medici, profesori, biologi etc.) nu li se impune un plafon pe ocupaţie, dar sunt şi ei afectaţi de plafonul general de 12 mii de dosare.

In sfârşit, s-a introdus o listă de şase ocupaţii pentru care nu se vor accepta deloc dosare în perioada amintită, şi anume (în paranteze apare codul NOC): bucătarii (6322), şefii de servicii din alimentaţia publică (6311), administratorii (1221) şi  asistenţii acestora (1241), tehnicienii şi asistenţii contabili (1311), precum şi şefii de servicii de vânzare cu amănuntul (6211).  Dosarele înregistrate până pe 8 noiembrie inclusiv nu sunt afectate de această clauză eliminatorie.

Comunicatul de presă al CIC din 9 noiembrie a.c. reaminteşte în final că se menţine obligativitatea prezentării unor rezultate de teste lingvistice care să demonstreze un nivel CLB 7 (de la Canadian Language Benchmarks) pentru titularii de ocupaţii NOC zero şi A, şi un nivel 5 CLB pentru ceilalţi.  Testele trebuie trecute înainte de depunerea dosarului.

Comunitatea profesionistilor din domeniul imigraţiei a reacţionat cu consternare la anunţul CIC din 9 noiembrie a.c., fiind pe deplin conştientă că acumularea unui număr considerabil de dosare intervenită în ultima perioadă are caracter pur temporar; ea este de fapt rezultatul deciziei luate tot de CIC anul trecut, de a reduce perioada de activitate necesară pentru acceptarea unui dosar CEC de la doi ani la un an, precum şi o consecinţă a suspendării între 2012 şi 2013, a înregistrării dosarelor din categoria FSW (Federal Skilled Workers).  Cu alte cuvinte, reducerea inventarului s-ar fi produs oricum, fără să fi fost necesare asemenea măsuri drastice, care lovesc direct şi imediat pe toţi cei ce aveau dosarele deja pregatite şi cad acum sub incidenţa listei prohibitive susamintite, iar pe termen lung pe numeroşi alţi candidaţi la rezidenţă permanentă care-şi cladiseră o strategie bazată pe acumularea prealabilă de experienţă canadiană[1].

Ca premiu de consolare, li se promite celor rămaşi în competiţie timpi de procesare mult mai rapizi decât până în prezent. Reamintim că cei cu permise de lucru pentru ocupaţii nivel C şi D (cum ar fi conducătorii auto, vânzătorii, operatorii de diferite maşini industriale, şi, în general, toţi cei ce exercită ocupaţii cu calificare inferioară) nu pot beneficia de programul CEC.  Aceştia au numai vocaţia de a cere prelungirea permiselor de lucru (cu respectarea cerinţelor legale) până la o perioadă maximă de patru ani, după care sunt obligaţi să se întoarcă în ţara de origine.

Tinând seama că de la o vreme MICC copiază mai toate măsurile luate pe plan federal (vezi restricţiile lingvistice şi plafoanele anuale), este de aşteptat ca modificări similare să fie introduse şi în ce priveşte categoria PEQ (Programme de l’expérience québécoise) care este echivalentul lui CEC în Quebec.  Sfătuim pe toţi cei ce îndeplinesc criteriile actuale ale  acestui program să nu ezite în a depune dosarele cât mai curând posibil, dar numai după ce s-au convins că sunt corect întocmite.

(acest articol urmeaza sa apara in numarul din 27 noiembrie 2013 al saptamanalului Zigzag roman-canadian din Montreal)[1] Pentru o parte din cei afectaţi rămâne deschisă calea unui dosar depus în categoria FSW, care acceptă un număr nelimitat de dosare din partea beneficiarilor de oferte de lucru validate de Guvernul federal prin avize privind piaţa muncii, cunoscute sub iniţialele LMO (de la Labour Market Opinion).  Criterile de selecţie sunt însă mult mai severe pentru aceasta categorie, fiind necesară obţinerea unui număr minim de puncte, printre care în mod obligatoriu cele acordate pentru cunoştinţe lingvistice egale sau superioare nivelului 7 CLB.

 

Share