MODIFICĂRI SEMNIFICATIVE PRIVIND INADMISIBILITATEA MEDICALA

MODIFICĂRI SEMNIFICATIVE PRIVIND INADMISIBILITATEA MEDICALA

16 aprilie 2018 marchează data când dl. Ahmed Hussen,  ministrul federal al Imigrației, Refugiaților și Cetățeniei,  a anunțat  schimbările mult așteptate privind definirea inadmisibilității medicale astfel cum apărea până în prezent în legislația Imigrației.

Sunt considerați a fi inadmisibili medical cei a căror condiție:
• este probabil să reprezinte un pericol pentru sănătatea publică sau pentru siguranța publică; ori
• se poate aștepta în mod rezonabil să provoace o cerere excesivă asupra serviciilor de sănătate ori sociale.

În fiecare an, aproximativ 1.000 de solicitanți de rezidență permanentă și temporară în Canada sunt refuzați pe asemenea motive de inadmisibilitate medicală.  Modificările anunțate nu afectează regimul aplicat celor care prezintă un pericol pentru sănătatea sau siguranța publică.  Tuberculoza pulmonară activă și sifilisul netratat sunt considerate un pericol pentru sănătatea publică. Condițiile de sănătate care pot pune în pericol siguranța publică includ probleme grave de sănătate mintală, cum ar fi anumite tulburări de comportament sociopatic impulsiv; unele tulburări sexuale aberante, cum ar fi pedofilia;  anumite stări paranoice sau anumite sindromuri organice ale creierului asociate cu violență; abuz de substanțe care duce la comportamente antisociale.

Dincolo de aceste situații excepționale, majoritatea celor refuzați până acum intrau în categoria celor care ar fi putut provoca o cerere excesivă pentru serviciile de ordin medical sau social oferite în mod gratuit de autoritățile canadiene.  Secțiunea 1 din Regulamentul privind protecția imigrației și a refugiaților (IRPR) definește „cererea excesivă” după cum urmează:
• o solicitare privind serviciile de sănătate sau serviciile sociale pentru care costurile anticipate ar depăși, probabil, costurile medii canadiene pe servicii de sănătate și servicii sociale pe cap de locuitor care pentru anul 2017 au fost de 6.655 dolari pe an, respectiv de 33.275 dolari pentru 5 ani; sau
• o solicitare privind serviciile de sănătate sau serviciile sociale care ar adăuga la listele de așteptare existente și ar crește rata mortalității și morbidității în Canada ca urmare a incapacității de a furniza servicii în timp util cetățenilor canadieni sau rezidenților permanenți.

IRPR (Immigration and Refugee Protection Regulations) Secțiunea R1 definește „serviciile de sănătate” ca fiind orice servicii pentru care majoritatea fondurilor sunt furnizate de guvernele feeral si provinciale, inclusiv serviciile medicilor de familie, specialiștilor în medicină, asistentelor medicale, chiropracticienilor și fizioterapeuților, serviciile de laborator, medicamente și spitalizare. Prin „servicii sociale” se înțeleg de pildă serviciile de îngrijire la domiciliu, serviciile de educație specială, serviciile de reabilitare socială și profesională, serviciile de sprijin personal și furnizarea de dispozitive aferente acestor servicii, care sunt destinate să ajute o persoană să funcționeze din punct de vedere fizic, emoțional, social, psihologic sau profesional. Un loc special îl ocupa până acum o categorie de servicii care a provocat multiple controverse, si anume cele din domeniul învățământului, oferite copiilor diagnosticați cu autism,  surditate, orbire,  handicap intelectual sau o tulburare psihiatrică care ar putea face ca plasarea într-o sală de clasă obișnuită să-i pună pe ei sau pe alții în pericol.

Există și în sistemul actual scutiri pentru anumite categorii de solicitanți, inclusiv refugiații și unii membri ai „family class”, în special soți, parteneri conjugali și copii aflați în întreținere. Pentru aceștia singurele motive care pot duce la inadmisibilitate medicală sunt cele care prezintă un pericol pentru sănătatea sau pentru siguranța publică

Guvernul canadian intenționează să realizeze  un echilibru între protecția sănătății și a serviciilor sociale finanțate din fonduri publice, pe de o parte, și respectarea drepturilor persoanelor cu handicap sau cu afecțiuni care nu ar trebui să le împiedice să se integreze în societatea canadiană, pe de alta parte. Dispozițiile privind inadmisibilitatea medicală afectează în cea mai mare parte clasa economică care formează majoritatea imigranților acceptați în fiecare an, dar procentual vorbind, ele lovesc în special pe parinții și bunicii sponsorizați.  In special de când IRCC a introdus selecționarea acestora pe baza unui sistem de loterie, numeroți canadieni care doresc să-și sponsorizeze părinții sunt tot mai îngrijorați la gândul că starea de sănătate a acestora din urmă s-ar putea deteriora până vor avea norocul să câștige loteria; noile măsuri le vor diminua cât de cât aceste aprehensiuni.

Modificările menționate în comunicat includ:
– Creșterea pragului maxim de cost până la care o persoană nu poate fi considerată ca inadmisibilă medical până la de trei ori față de nivelul anterior;
– Modificarea definiției serviciilor sociale prin eliminarea referințelor la servicii de educație specială, de reabilitare socială și profesională și de sprijin personal.

Creșterea pragului de costuri va facilita imigrarea solicitanților cu condiții de sănătate care de obicei necesită o gamă limitată de servicii medicale și sociale și au costuri relativ scăzute pentru sănătate și servicii sociale. Este de așteptat ca acest lucru să elimine majoritatea cazurilor de inadmisibilitate medicală prevăzute în legislația actuală.

Modificarea definiției serviciilor sociale va aduce politica în concordanță cu valorile canadiene privind sprijinirea participării persoanelor cu dizabilități la viața socială, continuând totodată să protejeze sănătatea și serviciile sociale finanțate din fonduri publice. Aceste modificări vor fi în special în beneficiul candidaților cu dizabilități intelectuale, sau cu deficiențe de auz sau de vedere, dar nu numai al acestora.

Prin triplarea pragului de cost de la care se poate vorbi de inadmisibilitate, mulți solicitanți, în special  cei cu condiții care necesită medicamente eliberate pe bază de rețetă finanțata public (de exemplu pentru SIDA), vor fi probabil acceptați, deoarece costul majorității acestor medicamente, în special al produselor generice, se situează sub noul prag de cost.

Pentru a îmbunătăți serviciile oferite solicitanților și pentru a spori transparența acestora, vor fi implementate o serie de măsuri. Acestea includ următoarele:
• centralizarea cererilor de inadmisibilitate medicală la un singur birou din Canada pentru o mai mare coerență și eficiență în luarea deciziilor
• revizuirea în limbaj simplu a procedurilor și produselor departamentale pentru a facilita procesul de aplicare și pentru a asigura o comunicare clară cu clienții
• pregătirea adecvată a factorilor de decizie și a personalului medical pentru a implementa aceste schimbări de o manieră competentă și unitară.

Comunicatul IRCC nu precizează data de la vor intra în vigoare noile măsuri, dar este de așteptat ca factorii de decizie să suspende aplicarea politicilor actuale pentru a nu risca să-și vadă deciziile de inadmisibilitate revocate sau atacate în justiție.

 

 

Share

Comentariile sunt închise.