62 DE SCENARII PENTRU A DEFINI CĂLĂTORIILE NE-ESENȚIALE

62 DE SCENARII PENTRU A DEFINI CĂLĂTORIILE NE-ESENȚIALE

Intr-un articol anterior am prezentat instrucțiunile publicate de Guvernul canadian privind condițiile în care persoanele care nu sunt cetățeni sau rezidenți permanenți canadieni pot fi admise la punctele de frontieră ale Canadei.  De curând, CBC (Canadian Broadcasting Corporation) a reușit să obțină un set de instructiuni suplimentare menite să detalieze variatele situații cu care se pot confrunta funcționarii de la CBSA (Canada Border Services Agency) atunci când verifică dacă noii sosiți respectă aceste instrucțiuni.

Reamintim că, pe lânga cei care au primit documentele de rezidență permanentă[1] înainte de 18 martie a.c., sunt acceptate, câtă vreme se mențin restricțiile actuale, și următoarele categorii de persoane:

 • Străinii care ajung în Canada venind din Statele Unite, dar numai pentru „essential travel”.
 • Rudele apropiate si soții/partenerii conjugali ai cetățenilor sau rezidenților permanenți canadieni.  Pe 23 martie 2020, Guvernul canadian a publicat o precizare în sensul că prin rude apropiate se ințeleg nu numai descendenții (inclusiv adoptați) ai cetățenilor sau rezidenților permanenți, ci și părinții acestora, inclusiv părinții vitregi, plus tutorii sau curatorii minorilor canadieni.  Asadar, o definiție mult mai largă decăt cea din Legea Imigrației.
 • Cetățenii francezi care locuiesc în  Saint Pierre and Miquelon și s-au aflat în ultimele 14 zile în această insulă, în Statele Unite, sau în Canada.
 • Persoanele care ajung în Canada la bordul unui vas și care s-au îmbarcat cu destinația Canada înainte de 21 martie 2020.
 • Persoanele acceptate să lucreze în Canada ca studenți în domeniul sănătății, sau pentru a livra, întreține și repara aparatură medicală.
 • Persoanele care dețin autorizații scrise emise de autoritățile consulare canadiene care le permit reunirea cu membrii apropiați de familie.  De menționat ca tot pe 23 martie a.c. a apărut precizarea ca acești membri apropiați de familie aflați în Canada pot fi nu numai cetățeni sau rezidenți permanenți canadieni, ci și deținători de permise de munca sau de studii, sau chiar vizitatorii și persoanele care au nevoie de protecție.
 • Cei înregistrați ca indieni în conformitate cu „Indian Act”.
 • Diplomați străini și membrii lor de familie.
 • Echipajele avioanelor comerciale.
 • Pasagerii în tranzit.
 • Cetățenii străini a căror intrare in Canada servește interesele naționale, conform determinării efectuate de ministerele Imigrației, Sănătății și Afacerilor externe.
 • Militarii invitați sa viziteze Canada și membrii lor de familie.

Dacă aceste excepții ar fi fost instituite într-un context juridic diferit, mai exact cel în care ne-am nascut majoritatea dintre noi, specific Europei continentale, funcționarii chemați să le implementeze ar fi avut suficiente elemente pentru a le aplica direct, făcând uz de experiența și de capacitatea lor de apreciere a situațiilor cu care sunt confruntați.   Așa ceva nu se poate întâmpla însă într-un sistem dominat de cultura juridică anglo-saxonă (proprie sistemelor de „common-law” din SUA, Canada, UK, Australia și Noua Zeelandă), care nu se mulțumește cu afișarea principiilor, ci tinde spre stricta enumerare a tuturor situațiilor posibile în care aceste principii vor fi aplicate[2].  Nu este de aceea de mirare că, pornind de la  lista de exceptii de mai sus, conducerea CBSA a detaliat, pentru uzul funcționarilor săi, un număr de 62 de scenarii posibile, insoțite de soluțiile pe care respectivii trebuie sa le adopte când sunt confruntați cu vreunul dintre ele.  Documentul contine 28 de pagini cu explicații amănunțite pentru fiecare scenariu în parte.

Unele dintre scenarii, în special cele care vizează reîntregirea familiei, introduc nuanțe și excepții la excepții, iar multe au mențiunea „depinde de circumstanțe”. Un detaliu specific poate însemna uneori diferența dintre cineva acceptat să intre în Canada sau  refuzat, conform explicațiilor din document.

Iată câteva dintre scenarii și motivele pentru care CBSA poate sau nu să permită intrarea în Canada:

 • Privitor la cetățenii străini care vin în Canada să locuiască temporar cu soțul sau familia imediată în timpul pandemiei: CBSA spune că investighează circumstanțele specifice, cum ar fi dacă nu cumva individul respectiv încearcă să evite pandemia din SUA sau, dimpotrivă, încearcă să asigure sănătatea și bunăstarea partenerului.
 • CBSA consideră de asemenea că este neesențial și discreționar motivul invocat de cineva care vine să-și viziteze soțul canadian în zilele libere pentru ca apoi să se întoarcă la lucru în SUA.
 • Chiar și atunci când cel ce încearcă să intre în Canada invocă nevoia unui membru de familie cu dizabilități sau alte condiții medicale de a primi îngrijire, CBSA recomandă funcționarului să verifice dacă nu cumva există și alte posibilități pentru cel în cauză de a primi îngrijiri.  De menționat că instrucțiunile adoptate de Guvern nu fac o asemenea distincție, deci suntem în fața unei interpretări restrictive, care în Europa nu ar fi admisibilă întrucât încalcă principiul Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus
 • Un alt scenariu imaginat de CBSA privește pe femeia care se întoarce în Canada ca să nască.  Aceasta va fi sau nu admisă după cum funcționarul de la frontieră apreciază că stabilimentul medical la care intenționează să se interneze practică sau nu interzicerea vizitelor efectuate de cei care au călătorit în afara Canadei pentru mai mult de 14 zile.
 • Alt scenariu prezentat de CBC se referă la soțul/soția sau  copilul care însoțește șoferul de camion care transportă mărfuri esențiale spre și dinspre SUA.  Acestora li se poate refuza re-intrarea în Canada dacă se apreciază că au și alte modalități de a călători acasă, exceptând cazul când sunt ei înșiși șoferi de schimb.

Lista scenariilor posibile pentru situații legate de reîntregirea familiei conține peste 20 de rubrici, printre care mai întâlnim interdicția de a participa la funeraliile unui membru de familie, sau de a petrece vacanța la rezidența de vară a familiei, după cum multe dintre scenarii conțin mențiunea „depends”, caz în care funcționarului CBSA i se oferă jaloane de apreciere; pentru a da numai un exemplu, cineva care vrea să intre în Canada pentru a se afla alături de un lucrător care prestează servicii esențiale ar putea fi admis dacă este vorba de relocarea familiei în Canada, sau de îngrijirea unui copil care este silit să rămână acasă deoarece școlile sunt închise (dar nu și în alte cazuri).  O „nanny” care însoțește familia de canadieni poate sau nu poate fi admisă după cum copiii respectivi ar putea fi îngrijiți în Canada și de rudele lor de aici sau nu.

In continuare, documentul CBSA rezervă patru scenarii pentru studenți, 14 pentru muncitorii străini, două pentru oamenii de afaceri și 14 pentru alți călători.  Multe dintre ele creeaza mai de grabă confuzie, decât să orienteze interpretarea corectă a Instrucțiunilor guvernamentale, cum ar fi cel care se referă la un străin care vine în Canada pentru a prelua un elev care se reînoarce în SUA: CBSA aplică aceeași etichetă „depends” și se mulțumește să explice funcționarului de la frontieră că „în general, această situație nu este discreționară”.   Altele conferă funcționarului puteri discreționare, cum este scenariul care privește un străin care dorește să cumpere bunuri esențiale (hrană și medicamente) din Canada: acesta poate fi admis sau nu după cum funcționarul apreciază dacă în SUA există sau nu magazine cu asemenea bunuri „în proximitate”, fără a se defini acest din urmă termen.

Tote aceste scenarii au fost imaginate pentru a clarifica ce înțelege CBSA (nu neapărat și legiuitorul) prin noțiunea de „discretionary/optional” ca scop al călătoriei spre Canada a unei persoane care nu este cetățean sau rezident permanent canadian.  Instrucțiunile Guvernului interzic asemenea călătorii, dând ca exemple numai vizitele în scop de „tourism, recreation or entertainment.”  Intreg eșafodajul celor 62 de scenarii a fost construit pornind de la această simplă formulare!

Concluzia pe care o trage CBC este că  o persoană care călătorește spre Canada nu are nicio garanție că va fi admisă, chiar dacă se încadrează în excepțiile menționate la început.  Așa se face că s-a trezit refuzat la frontieră un cetățean american care-și însoțea soția gravidă (cetățean canadian), deși amândoi se puteau izola într-un apartament pus la dispoziție de tatăl femeii, care întâmplător este și medic.  Tot astfel, o canadiancă a trebuit să se descurce singură cu mutatul în altă localitate pentru că soțului ei american nu i s-a permis să o ajute, fiind vorba de o călătorie neesențială în ochii funcționarului CBSA.  La fel de neesențială a fost considerată călătoria unei americance care venea să se ocupe de soțul ei aflat singur în Canada și suferind de atacuri de panică.

CBSA a anunțat pe 8 iunie 2020 că relaxează parțial scenariile descrise mai sus, în sensul că resortisanții străini care sunt membri de familie imediați ai cetățenilor și rezidenților permanenți canadieni, și care nu au COVID-19 și nu prezintă semne sau simptome de COVID- 19, sau care nu au motive să creadă că au COVID-19, vor fi scutiți de interdicția de a intra în Canada dacă vor intra cu un membru de familie imediat pentru o perioadă de cel puțin 15 zile.  Cetățenii străini care sunt admiși în Canada în conformitate cu această scutire trebuie să rămână în  carantină timp de 14 zile.

Sunt considerați membri imediați de familie următorii: soțul / partenerul de drept comun; copilul dependent; părintele biologic sau  părintele vitreg, sau fratele vitreg al soțului sau partenerului de drept comun; tutorele sau curatorul minorului sau al persoanei cu handicap mental.[1] Trebuie reținut că potrivit legii, nimeni nu devine rezident permanent până nu se prezntă efectiv la un punct de frontieră in posesia unei COPR (Confirmation of Permanent Residence), deci detinatorii unor asemenea documente nu au calitatea de rezidenți permanenți până nu trec prin așa numita procedură de „landing” la un punct de frontieră.  Excepție fac cei aflați deja în interiorul Canadei (de pildă soții parenați/sponsorizați care coabiteaza cu sponsorii lor din chiar momentul depunerii dosarului)ș aceștia sunt programați pentru „landing” la un oficiu IRCC din interior.

[2] Cu mulți ani în urmă, semnatarul acestor rânduri a urmat cursurile post-universitare ale Facultății Internaționale  de Drept Comparat din Strasbourg, unde predau profesori din ambele „tabere” sus-menționate, care însă erau cu toții de acord că această deosebire de abordare a problemelor juridice are rădăcini mai adânci în însăși modul de a gândi al cetățenilor din țările respective.  Acest mod diferit de abordare a realității se reflectă, de pildă, atunci când diplomații se întâlnesc la masa tratativelor: cei din Franța, Germania, Italia, România etc. se concentrează pe formularea unor reguli si principii generale, pe când englezii și americanii vor să vadă enumerate toate ipotezele posibile generate de problma care se negociază.  Este interesant de urmărit sub acest aspect cum vor evolua tratativele legate de Brexit, actualmente în curs de desfășurare.

Share

Comentariile sunt închise.